W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki. [rozumiem. zamknij okno] x

 
Jesteś tutaj » Home » Mija dzień »
Leoncjusza, Michała, Renaty , 23 maja 2018

Uwaga rodzice: rozpoczęły się zapisy do szkół podstawowych!

2014-01-27

Rozpoczęła się tegoroczna rekrutacja uczniów do gorzowskich samorządowych szkół podstawowych na rok szkolny 2014/2015. Rekrutacja  została ujednolicona i we wszystkich szkołach obowiązywać będą  te same zasady, tj. terminy, wnioski i formularze.

Każdy zainteresowany rodzic zobowiązany jest wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do obwodowej szkoły podstawowej, prowadzonej przez Miasto Gorzów Wlkp., lub  formularz rekrutacyjny dla dziecka do szkoły podstawowej spoza obwodu szkoły, prowadzonej przez Miasto Gorzów Wlkp. Wniosek i formularz dostępny jest na stronie internetowej szkoły oraz Wydziału Edukacji UM, w sekretariacie szkoły, w placówkach przedszkolnych. Zasady rekrutacji dostępne są w placówkach. Rodzic dziecka sześcioletniego (urodzonego od dnia  1 stycznia do dnia 30 czerwca 2008 r.) oraz siedmioletniego zobligowany jest do złożenia wniosku lub formularza w szkole do 7 marca 2014 r.

Zgodnie z przepisami do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej przyjmowane są:

a) dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły - z urzędu, na pisemny wniosek rodzica/opiekuna,

b) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, po złożeniu formularza rekrutacyjnego, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole podstawowej, której organem prowadzącym nie jest Miasto Gorzów Wlkp., rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko.

Dyrektorzy szkół podstawowych 28 kwietnia 2014 r., o godzinie 12.00 wywieszą listy dzieci przyjętych do szkoły. Od 28 kwietnia do 15 maja 2014 r. zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca. Dyrektorzy szkół podstawowych 16 maja 2014 r. o godzinie 12.00 , po rekrutacji uzupełniającej, wywieszą listy dzieci przyjętych do szkoły.

Zapisy do oddziałów przedszkolnych prowadzić będą szkoły podstawowe: SP nr 1, SP nr 6, SP nr 10, SP nr 12, SP nr 13, SP nr 21.

Wydział Edukacji UM