W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki. [rozumiem. zamknij okno] x

 
Jesteś tutaj » Home » Mija dzień »
Gerwazego, Protazego, Sylwii , 19 czerwca 2018

Lubuska Organizacja Pracodawców tworzy nie tylko klastry

2017-06-22

Rozmowa z Józefem Teofilem Finsterem, pełnomocnikiem Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców do spraw projektów

medium_news_header_18790.jpg

- Lubuska Organizacja Pracodawców od nowego roku realizuje kilka projektów finansowanych ze środków unijnych wspierających przedsiębiorców i nie tylko. Jakie to projekty?

- Od 1 stycznia jesteśmy w projekcie Zawodowcy działanie 8.4.2 Doskonalenie kształcenia zawodowego w ramach ZIT Gorzów, realizowanym przez konsorcjum w skład którego wchodzi: Lubuska Organizacja Pracodawców, Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa i Profi Biznes. Umowę uroczyście podpisał 6 czerwca 2016 r. prezydent Miasta Gorzowa Jacek Wójcicki i dyrektor Izby Stanisław Owczarek. Projekt przewiduje organizację staży i praktyk dla 228 uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodzie. W skrócie to miesięczne staże i praktyki realizowane w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia u pracodawców, którzy są m.in. członkami Lubuskiej Organizacji Pracodawców. W ramach projektu uczniowie otrzymają wynagrodzenie w wysokości 1500 złotych. Projekt będzie realizowany w 11 miejskich szkołach kształcących w zawodzie i jednej szkole Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

- LOP i partnerzy są pierwszymi, którym na posiedzeniu Komitetu Monitorującego w Poczdamie zatwierdzono transgraniczny projekt wspierający gospodarkę na pograniczu. Czym się ten projekt wyróżnia?

- Przyjęty został jako jeden z pierwszych projekt EuRegioNet nr 85011249 z Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 w ramach celu „EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA „Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – na posiedzeniu Komitetu Monitorującego, które odbyło się w dniach 14-15 grudnia 2016 r. w Poczdamie. Projekt EuRegioNet (Euro Regional Network) - Euroregionalna sieć na rzecz inteligentnej specjalizacji oraz umiędzynarodowienia klastrów i inicjatyw sieciowych w euroregionach: „Pro Europa Viadrina” i „Sprewa-Nysa-Bóbr” jest już realizowany od 1 kwietnia 2017 r. i zakończy się 31 marca 2020 r.

Projekt jest realizowany przez Lubuską Organizację Pracodawców wraz z Centrum Biznesu i Innowacji/ Business and Innovation Centre Frankfurt( Oder) GmbH, CIT Centrum Innowacji i Technologii GmbH w Forst (Centrum für Innovation und Technologie GmbH) i Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” w Gubinie. Celem projektu jest stworzenie platformy wsparcia dla istniejących lub tworzących się sieci i klastrów. Obok sieci i klastrów odbiorcami działań projektowych będą także: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki naukowo-badawcze jak BTU Cottbus-Senftenberg, szkoły wyższe w Gorzowie i Zielonej Górze, Uniwersytet Europejski Viadrina, IHP Frankfurt (Oder) itd., noszące się z zamiarem stworzenia sieci klastrów lub mające do tego potencjał.

Jako ciekawostkę podam, że powstanie Klaster Zwalczania Roślin Inwazyjnych wspólnie z samorządami, na których terenie występuje ten problem. Partnerem wiodącym w tej sprawie będzie Gmina Santok, której wójt Józef Ludniewski ma wiele problemów z likwidacją Barszczu Sosnowskiego.

Grupy docelowe EuRegioNet stanowią również wspierające pracę regionalnych klastrów oraz ich sieci - instytucje państwowe i administracja regionalna, a także podmioty otoczenia biznesu takie jak: izby, związki przedsiębiorców, instytucje wspierania gospodarki, narodowe i europejskie sieci.

- Kim są projektowi partnerzy?

- Ze strony niemieckiej są to bardzo doświadczone firmy z Brandenburgii. BIC F/O GmbH to Park Technologiczny miasta Frankfurt, który towarzyszy młodym przedsiębiorcom w rozwoju ich działalności gospodarczej od momentu powstania pomysłu aż do sukcesywnego startu firmy. Natomiast CIT GmbH to Centrum Innowacji i Technologii z Forst, które zostało założone w 1993 roku jako spółka powiatu Szprewa-Nysa z zadaniem tradycyjnego i regionalnego rozwoju gospodarczego. Partnerem polskim jest Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”, wspierający samorządy, szkoły i inne instytucje z południowej części województwa lubuskiego w rozwijaniu współpracy z partnerami niemieckimi.

- Powołanie dwóch transgranicznych klastrów i stworzenie wspierającej je platformy informacyjno-konsultingowej zakłada między innymi projekt EuRegioNet, realizowany przez Lubuską Organizację Pracodawców przy współudziale polskich i niemieckich partnerów. Inauguruje go zaplanowana na 29 czerwca br. I Międzynarodowa Konferencja „EUROPA W SIECI”. EuRegioNet to chyba jednak projekt wyjątkowy?

- Tak, bo to pierwsze w historii wspólne projektowe przedsięwzięcie dla północy i południa Lubuskiego oraz północnej i południowej Brandenburgii. Uroczystego otwarcia konferencji dokonają wspólnie panowie: Czesław Fiedorowicz, przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego i prezes Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz Harald Altekrüger, starosta powiatu Szprewa-Nysa, prezydent Euroregionu Spree-Neiße-Bober. Moderatorem pierwszej części konferencji będzie Ryszard Barański, Honorowy prezes Zarządu LOP.
W programie bardzo interesujące wystąpienia polskich i niemieckich naukowców oraz praktyków gospodarczych poświęcone głównie tematyce klastrowej oraz tworzeniu sieci powiązań gospodarczych. W południe rozpocznie się polsko-niemiecki panel dyskusyjny z udziałem znamienitych gości, wokół takich tematów jak: zwalczanie roślin inwazyjnych w praktyce czy cywilne wykorzystanie bezzałogowych systemów latających oraz innowacyjnego zarządzania gospodarką w sieciach. Są to m.in.: Andrzej Graczykowski, Dariusz Mukomilow, Jan Pastwa, Dr. Christina Eisenberg, Sylvo Pohl i Anna Wróbel. Moderatorem tej części ze strony polskiej będzie dr Agnieszka Wala, adiunkt Wydziału Ekonomicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie, a ze strony niemieckiej – Andreas Oppermann, kierownik redakcji Studio Frankfurt (Oder) des rbb Online. Podsumowania konferencji dokona przewodniczący Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców Henryk Maciej Woźniak.