W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki. [rozumiem. zamknij okno] x

 
Jesteś tutaj » Home » Mija dzień »
Alfreny, Rufina, Wincentego , 19 lipca 2018

Pomoc ZUS dla poszkodowanych przez Orkan Ksawery

2017-10-11

Przedsiębiorcy poszkodowani w czasie nawałnic, ale także mający z tego powodu trudności z odzyskaniem swoich należności mogą ubiegać się o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie ich na raty.

O ulgę w spłacie należności może ubiegać się każdy przedsiębiorąca, mający chwilowe problemy płatnicze, uniemożliwiające pozyskanie środków na terminowe  regulowanie składek. Pozwoli to na dalsze funkcjonowanie na rynku, bez obaw o wystąpienie nieodwracalnych skutków np.  w postaci egzekucji. Ulgom podlegają składki w pełnej kwocie i  na wszystkie fundusze. Odroczenie może dotyczyć wyłączenie składek, których termin płatności jeszcze nie upłynął, dlatego też wniosek należy złożyć najpóźniej w dniu terminu płatności. Polega ono na możliwości uregulowania składek w dłuższym, ustalonym czasie, bez podejmowania działań egzekucyjnych. Warunki spłaty zawsze określane są w umowie i uzależnione od środków, jakie wnioskujący może przeznaczyć na spłatę. Od składek objętych ulgami nie nalicza się odsetek. W zamian pobierana jest opłata prolongacyjna w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania umowy. Trzeba pamiętać, że ulga udzielona przedsiębiorcy może stanowić pomoc publiczną.

Ulga udzielana jest na wniosek, w którym wskazać trzeba okres za który składki mają być odroczone lub rozłożone na raty, ich kwotę, proponowany termin zapłaty odroczonych składek lub termin płatności rat, ich liczbę i wysokość, swoje możliwości płatnicze, a także rodzaj wnioskowanej pomocy publicznej. Zakres dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku ustala się zawsze indywidualnie i jest on zależny od rodzaju prowadzonej działalności i formy opodatkowania.

Wnioski można składać elektronicznie pod adresem pue.zus.pl, pisemnie, ustnie do protokołu lub telefonicznie - za pośrednictwem Centrum Obsługi Telefonicznej pod nr telefonu 22 560 16 01 (aby złożyć wniosek w tej formie trzeba mieć profil na platformie PUE).

W placówkach ZUS pracują specjalni doradcy, którzy na podstawie informacji przedstawionych przez klienta, przedstawią najdogodniejsze formy uregulowania zobowiązań, dostosowane do indywidualnej sytuacji i możliwości finansowych. Zadaniem doradców jest również pomoc w zgromadzeniu, przygotowaniu i wypełnieniu niezbędnych dokumentów.

Agata Muchowska

regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa lubuskiego