W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki. [rozumiem. zamknij okno] x

 
Jesteś tutaj » Home » Mija dzień »
Dominiki, Jaropełka, Łucji , 6 lipca 2020

Sesja w sprawie zobowiązań na 2020 rok

2019-10-30

W środę 30 października 2019 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4 odbędzie się kolejna sesja rady miasta. W porządku obrad m.in. podjęcie uchwał w sprawie zaciągnięcia zobowiązań  na rok 2020 oraz określenie kluczowych dyscyplin sportu na terenie Gorzowa.

Oto proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Przedstawienie porządku obrad.

Wolne wnioski i informacje oraz oświadczenia klubowe.

Informacja w sprawie potrzeb Sądu Rejonowego w zakresie wykonywania pracy przez skazanych i o podmiotach, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.

Druk nr 266 – podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pod nazwą Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2020.

Druk nr 268 – podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości kwoty stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim w 2020 roku.

Druk nr 269 – podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad kierowania i ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

Druk nr 270 – podjęcie uchwały w sprawie określenia Kluczowych Dyscyplin Sportu na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Druk nr 309 –podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim na kadencję 2020-2023.

Druk nr 271 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2020 na sfinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Zmiana źródła zasilania cieplnego w SP-12”.

Druk nr 272 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2020 na sfinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja Elewacji w Przedszkolu Miejskim nr 11”.

Druk nr 273 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2020 na sfinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja i wyposażenie obiektów kultury w Gorzowie Wielkopolskim”.

i młodzieży”.

w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Fabryka pozytywnej energii. Budowa ośmiu siłowni na terenie miasta”.

w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa urządzeń do treningu przy ul.Słowiańskiej”.

i Kopernika w Gorzowie Wlkp.”.

Druk nr 278 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2020 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.”Budowa trasy siedmiu wzgórz”.

Druk nr 279 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2020 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Starego Rynku w bezpośrednim sąsiedztwie Katedry – odwodnienie”

Druk nr 280 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2020 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa schodów łączących ul.Wróblewskiego z ul.Na Skarpie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Druk nr 281 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2020 na sfinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa drogi, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia przy ul. Cysterskiej”.

Druk nr 282 - podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2020 na sfinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja chodnika przy ul.Norwida”.

Druk nr 283 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2020 na sfinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa chodnika przy ul.Szwoleżerów”.

Druk nr 284 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2020 na sfinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi i chodnika od schodów przy ul.Gwiaździstej 18 do ul.Słonecznej 6”.

Druk nr 285 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2020 na sfinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa i budowa chodników wraz z przebudową zjazdów w ciągu ul.Żniwnej”.

Druk nr 286 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2020 na sfinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa wjazdu do posesji przy ul.Dzieci Wrzesińskich 7”.

Druk nr 287 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2020 na sfinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dojazdu do ul.Dobrej wraz z jej uporządkowaniem”.

Druk nr 288 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2020 na sfinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa miejsc parkingowych od skrzyżowania z ul.Rataja do wjazdu do Panoramy”.

Druk nr 289 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2020 na sfinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa miejsc parkingowych przy ul.Kosynierów Gdyńskich 30-32”.

Druk nr 290 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2020 na sfinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa miejsc parkingowych przy ul.Kaz. Wielkiego 102-112”.

Druk nr 291 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2020 na sfinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa parkingu przy kompleksie przychodni ul.Piłsudskiego 1”.

Druk nr 292 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2020 na sfinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa 10 miejsc parkingowych przy ul.Gwiaździstej”.

Druk nr 293 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2020 na sfinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa parkingu przy ul.Kuratowskiej (przy garażach)”.

Druk nr 294 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2020 na sfinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa oświetlenia ścieżki łączącej ul.Ikara z ul.Sportową”.

Druk nr 295 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2020 na sfinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa oświetlenia przy odcinku ul.Dobrej”.

Druk nr 296 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2020 na sfinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa oświetlenia odcinka ul.Zielona Kotlina”.

Druk nr 297 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2020 na sfinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa ul.Akacjowej”.

Druk nr 303 – podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Druk nr 304 - podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Druk nr 305 - podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Druk nr 306 - podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Druk nr 307 - podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Druk nr 308 - podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2019-2045.

Druk nr 298 – podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gorzowa Wlkp.”

Druk nr 299 – podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości.

Druk nr 300 – podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości.

Druk nr 301 – podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Słowiańską a ul. Niemcewicza.

Druk nr 302 – podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego w rejonie ulic Kazimierza Wielkiego, Bohaterów Westerplatte i Wiejskiej.

Druk nr 262 – podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego obszaru położonego w rejonie ulic Kazimierza Wielkiego.

Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

Informacja o stanie realizacji uchwał Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Przyjęcie protokołu z XIII i XIV sesji Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Sprawy różne.

Zakończenie obrad.

 

Wersja elektroniczna materiałów i projektów uchwał na stronach:

http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/255/Projekty_uchwal/

http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/88/Materialy_na_sesje/