W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki. [rozumiem. zamknij okno] x

 
Jesteś tutaj » Home » Mija dzień »
Konstancji, Krystiana, Sylwany , 18 lutego 2020

Biała lista a przepisy ordynacji podatkowej i ustawy o VAT

2019-11-06

Od 1 września 2019 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z art. 96b ustawy o VAT prowadzi wykaz podmiotów niezarejestrowanych i wykreślonych podatników VAT oraz zarejestrowanych i przywróconych jako podatników VAT. Jak w praktyce będzie działać biała lista?

Zasady tworzenia białej listy

Wykaz przedsiębiorców, którzy kwalifikują się do umieszczenia na białej liście, znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie ministerstwa właściwego do spraw finansów publicznych. Sposób publikacji danych umożliwia automatyczne sprawdzenie, czy dany podmiot znajduje się w wykazie na wybrany dzień. Dostęp do białej listy można uzyskać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dane podmiotów, które można tam znaleźć to imię i nazwisko przedsiębiorcy lub nazwa firmy, numer umożliwiający identyfikację podatkową podmiotu, jeśli został nadany, status podmiotu w odniesieniu do podatku VAT oraz numer REGON, jeśli został nadany. Dane te udostępniane są według stanu na dany dzień. Wykaz jest aktualizowany we wszystkie dni robocze, raz na dobę i wówczas wprowadzane są ewentualne zmiany w danych podmiotu. Nieprawidłowe dane są poprawiane lub usuwane z listy  przez szefa KAS z urzędu, lub na wniosek zainteresowanego podmiotu.

Solidarna odpowiedzialność nabywcy od 1 stycznia 2020 r.

Zgodnie z art. 117 ba Ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2020 r. odbiorca towaru, lub usługi będący podatnikiem VAT solidarnie odpowie całym swoim majątkiem wraz z dostawcą towaru lub usługi, który nabył, będącym czynnym podatnikiem VAT, za jego zaległości podatkowe, jeśli dokonał zapłaty za dostawę na rachunek inny, niż ten znajdujący się na białej liście na dzień dokonania przelewu. Odpowiedzialności ta będzie spoczywała na nabywcy, gdy z odrębnych przepisów wynikał będzie obowiązek dokonania płatności przelewem za daną transakcję.

Art. 19 ustawy przedsiębiorców nakłada obowiązek dokonywania i przyjmowania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego, gdy transakcja przebiega pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami, a także wówczas, gdy jej jednorazowa wartość przekracza 15 000 zł. Solidarna odpowiedzialność odbiorcy w przypadku dokonania zapłaty na rachunek bankowy spoza białej listy nastąpi zatem tylko w przypadku transakcji, których wartość przekracza 15 000 zł.

Jeśli mimo obowiązku, podatnik dokona zapłaty na rachunek spoza wykazu, może uniknąć odpowiedzialności, jeśli w ciągu trzech dni od wysłania przelewu zawiadomi o tym naczelnika urzędu skarbowego odpowiedniego dla wystawcy faktury lub dokona zapłaty, stosując mechanizm płatności podzielonej.

Już od ponad 10 lat świadczymy usługi rachunkowe dla naszych klientów. Dzięki dużemu doświadczeniu w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i stałemu śledzeniu zmieniających się przepisów podatkowych możemy Ci doradzić najkorzystniejsze rozwiązane w każdej sytuacji. Prowadzimy także sprawy kadrowe oraz reprezentujemy współpracujące z nami firmy w US i ZUS. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty? Skontaktuj się z nami: http://efekta.waw.pl.