W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki. [rozumiem. zamknij okno] x

 
Jesteś tutaj » Home » Mija dzień »
Christy, Helgi, Karola , 4 czerwca 2020

Kobiety pogranicza pod coraz lepszą opieką

2019-12-02

Wymiana wiedzy i doświadczeń, dostęp do nowoczesnego sprzętu i porównywalny poziom usług medycznych po obu stronach Odry, to najważniejsze efekty projektu Polsko-Niemieckie Forum Ginekologiczne realizowanego przez Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie oraz szpital Märkisch Oderland w Strausbergu.

medium_news_header_26413.jpg

Trwająca niemal 2 lata współpraca dobiega końca. Nie kończą się jednak nawiązane relacje między zespołami medycznymi i chęć dalszego pogłębiania wiedzy u wymiany doświadczeń.

Polsko-Niemieckie Forum Ginekologiczne to projekt, który zakłada daleko posuniętą współpracę obu lecznic zarówno na gruncie administracyjnym, jak i medycznym obejmującym szkolenia oraz wymianę wiedzy i doświadczeń lekarzy i pielęgniarek obu oddziałów położniczo-ginekologicznych. Podjęte działania miały zapewnić kobietom z polsko-niemieckiego pogranicza możliwie najlepszą opiekę medyczną po obu stronach granicy. Statystyki pokazują, że na oddziały położniczo-ginekologiczne po obu stronach Odry trafia coraz więcej pacjentek, a co za tym idzie rośnie liczba wykonywanych w nich zabiegów z zakresu zdrowia kobiet. Aby sprostać oczekiwaniom pacjentek konieczne było nawiązanie współpracy zmierzającej do wdrażania nowoczesnych i bardziej  skutecznych metod leczenia, a także możliwość zdobywania nowych umiejętności z zakresu ginekologii i położnictwa.

Dzięki wspólnej realizacji projektu udało się ujednolicić procedury medyczne dzięki czemu każda pacjentka, niezależnie od tego, po której stronie granicy podejmie leczenie będzie mogła skorzystać z usług medycznych na porównywalnym poziomie. Postawiono również na rozwój oddziałów. Wprowadzono najnowsze międzynarodowe standardy w zakresie diagnostyki, leczenia operacyjnego oraz opieki około- i pooperacyjnej.

Szpital w Strausbergu włączony jest ogólnoeuropejski system wymiany wiedzy medycznej w UE. Dzięki Polsko-Niemieckiemu Forum Ginekologicznemu z tych doświadczeń mogą też korzystać specjaliści zaangażowani w projekt, a to ma znaczący wpływ na wzrost jakości usług medycznych.

- W ramach projektu odbyło się kilkanaście szkoleń mających na celu podniesienie kwalifikacji lekarzy. Odbyły się szkolenia, podczas których lekarze uczyli się nowych technik operacyjnych – mówi lek. Krzysztof Kaczmarek – kierownik Oddziału Położniczo-Ginekologiczny z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej oraz Diagnostyki i Leczenia Niepłodności Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

W ramach Polsko-Niemieckiego Forum Ginekologicznego szpitale zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny niezbędny do wdrażania nowych procedur diagnostycznych i leczniczych.

- W ramach projektu kupiliśmy nowy sprzęt, z którego bardzo intensywnie korzystamy. Mamy m.in. nowy laparoskop, aparat USG, stół operacyjny i łóżka, a także lampy i narzędzia laparoskopowe – mówi dr Kaczmarek.

Najnowszej generacji sprzęt medyczny mają do swojej dyspozycji także lekarze i pacjentki szpitala w niemieckim Strausbergu.

- Dzięki programowi Interreg byliśmy w stanie wyposażyć nasz oddział w najlepsze do tej pory osiągalne na rynku urządzenie USG - Voluson E10. Sprzęt wykorzystywany jest do diagnostyki w zakresie położnictwa i ginekologii. Przy jego użyciu badamy wszystkie pacjentki przed- i pooperacyjnie. Dzięki doskonałej jakości obrazu możemy rzadziej wykonywać badania z wykorzystaniem tomografu komputerowego czy rezonansu magnetycznego – mówi prof. nadzw. dr hab. Janusz Bartnicki – ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego szpitala Märkisch Oderland w Strausbergu. – Dzięki aparaturze do wykonywania badań urodynamicznych (kupionej w ramach realizacji projektu) możemy określić rodzaj i stopień nietrzymania moczu. To obecnie najbardziej nowoczesny na rynku sprzęt  do tego rodzaju badań – dodaje.

Istotnym elementem projektu Polsko-Niemieckie Forum Ginekologiczne są wspólne zabiegi operacyjne z wykorzystaniem transmisji na żywo czyli systemu live stream. Oddziały położniczo-ginekologiczne obu szpitalu zostały wyposażone w sprzęt multimedialny umożliwiający przekazanie informacji drogą telekomunikacji cyfrowej oraz specjalistyczny sprzęt medyczny niezbędny do wykonywania operacji. Dzięki temu specjaliści ze szpitali po obu stronach Odry niemal w bezpośredni sposób mogą dzielić się doświadczeniem i poszerzać swoją wiedzę z zakresu operacji ginekologicznych.

- Te operacje możemy zapisać i wielokrotnie do nich wracać, by uczyć innych i analizować nasze działania – mówi prof. Janusz Bartnicki.

- W ramach projektu „przetransmitowaliśmy” już ok. 130 operacji  wykonywanych zarówno w naszym szpitalu jak i u naszego partnera. Były to rożne zabiegi. Od najprostszych histeroskopii do skomplikowanych operacji onkologicznych z limfadenektomią okołoaortalną czyli usunięciem węzłów chłonnych z okolicy aorty – wyjaśnia dr Kaczmarek.

Transmitowanie operacji z wykorzystaniem systemu live stream służy nie tylko do celów dydaktyczno-szkoleniowych. To nowe narzędzie wykorzystywane w codziennej pracy szpitali z Gorzowa i Strausbergu.

Polsko-niemieckie Forum Ginekologiczne pozwala na wymianę doświadczeń i umiejętności oraz koordynację działań leczniczych, które podnoszą poziom bezpieczeństwa zdrowotnego kobiet zamieszkujących pogranicze polsko-niemieckie. Dzięki wspólnym spotkaniom, konferencjom i kursom kadra medyczna oraz pracownicy administracyjni szpitali z Gorzowa Wlkp. i Strausbergu mogli skonfrontować wiele problemów występujących zarówno w dziedzinie ginekologii jak i zarządzania oraz poznać nowoczesne metody operacyjne i procedury stosowane u partnera projektu. Szczególnym atutem współpracy jest wprowadzenie nowych, nieinwazyjnych metod leczenia z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu medycznego, który trafił na oddziały ginekologiczno-położnicze lecznic po obu stronach granicy. Projekt umożliwił nawiązanie między partnerami trwałych relacji, które zaowocują dalszą współpracą transgraniczną. Największą zdobyczą projektu jest jednak to, że podjęte działania przyczynią się do podniesienia jakości życia i zdrowia kobiet na polsko-niemieckim pograniczu.

Polsko-Niemieckie Forum Ginekologiczne to projekt realizowany przez gorzowski szpital wspólnie z jego niemieckim partnerem Krankenhaus Märkisch-Oderland w Strausbergu dzięki finansowemu wsparciu Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020. Wartość projektu to 1,2 mln euro. Ponad połowa tej kwoty (640 830 euro) trafiła do gorzowskiej lecznicy.

Agnieszka Wiśniewska