W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki. [rozumiem. zamknij okno] x

 
Jesteś tutaj » Home » Mija dzień »
Damiana, Mirabeli, Wincentego , 27 września 2020

Pieniądze na małe projekty transgraniczne

2020-01-20

Znów są pieniądze do wykorzystania na małe projekty o charakterze transgranicznym. Samorządy, szkoły, uczelnie, instytucje kultury, organizacje sportowe i inne podmioty życia społecznego mogą skorzystać z oferty Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA. Uruchamia on V nabór do Funduszu Małych Projektów INTERREG VA.

Stowarzyszenie Gmin Polskich  Euroregionu „Pro Europa Viadrina" ogłasza nabór projektów o charakterze transgranicznym realizowanych we współpracy z partnerem niemieckim zgodnie z Osią Priorytetową IV -  Integracja mieszkańców i współpraca administracji. Celem szczegółowym projektów jest wzmocnienie transgranicznej współpracy instytucji i obywateli we wszystkich aspektach życia publicznego.

Nabór projektów trwa od 14.01.2020 r. do 21.02.2020r.  Dotyczy projektów, których realizacja rozpoczyna się od 14.01.2020 r., jednak nie wcześniej niż od dnia zarejestrowania wniosku w biurze Euroregionu oraz kończy się nie później niż 28.02.2021r.

W związku z ograniczoną ilością dostępnych środków suma dofinansowania w ramach wszystkich wniosków złożonych przez jednego beneficjenta nie może przekroczyć 10 000,00 EUR. Z reguły przyznana kwota dofinansowania dla jednego projektu może wynosić do 10 000,00 EUR Budżet całkowity małego projektu nie może przekroczyć kwoty 11 764,71  EUR.

Dofinasowanie z EFRR wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. 

Projekty powinny być realizowane w takich w dziedzinach jak - kultura i dziedzictwo kulturowe, sport, turystyka, oświata i kształcenie, opieka zdrowotna i sprawy socjalne, gospodarka i nauka, ochrona środowiska i ekologia, współpraca administracji publicznej, energia i ochrona środowiska.

Uprawnione do składania wniosków są:

  -  jednostki samorządu terytorialnego/komunalnego (województwo, powiaty, gminy, miasta),

  -  ich zrzeszenia, związki i instytucje im podległe,

  -  europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej,

  -  organy administracji rządowej i instytucje im podległe,

  -  zarządzający i administrujący wielkoprzestrzennymi obszarami chronionymi takimi jak parki narodowe, przyrodnicze i krajobrazowe oraz rezerwaty biosfery,

  -  państwowe gospodarstwa leśne i ich jednostki organizacyjne,

  -  podmioty prowadzące placówki edukacyjne, kształcenia zawodowego i dokształcania,

  -  instytucje aktywizacji gospodarczej, placówki wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjność

  -  placówki naukowe,

  -  euroregiony,

  -  instytucje kultury,

  -  instytucje sportowe,

  -  podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia i jednostki systemu ratownictwa medycznego,

 -  osoby prawne pożytku publicznego, np. fundacje, stowarzyszenia,

 -  organizacje pozarządowe, np. związki zawodowe, organizacje ochrony środowiska i zajmujące się sprawami społecznymi.

Decyzję dotyczącą wyboru projektów do dofinansowania podejmie Euroregionalna Komisja Oceniająca. Wnioskodawcy zostaną poinformowani przez Euroregion o wynikach wyboru projektów.

Szczegółowe uregulowania dotyczące procedur oraz zasad dofinansowania znajdują się w Wytycznych dla Funduszu Małych Projektów (FMP), które wraz z niezbędnymi dokumentami dostępne są na stronie internetowej Euroregionu: www.euroregion-viadrina.pl   

Wnioski należy składać w wersji papierowej.

Szczegółowe informacje o naborze: http://www.euroregion-viadrina.pl/otwarcie-v-naboru-do-funduszu-malych-projektow-interreg-va-uwaga-zmiany-w-wytycznych-i-we-wniosku-o-dofinansowanie.html

Nabór poprzedzi  cykl szkoleń i spotkań informacyjnych: dokładne daty, formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo pod linkiem http://www.euroregion-viadrina.pl/szkolenia-z-zasad-realizacji-projektow-w-ramach-fmp-oraz-w-zakresie-pnwm.html

Euroregion zachęca do zapoznania się z informacjami dotyczącymi naboru oraz szkoleń i do korzystania.  Jednocześnie prosi o rozpropagowanie informacji,  by mogły one dotrzeć, do jak najszerszego grona zainteresowanych.

Dla wnioskodawców z powiatów  gorzowskiego, międzyrzeckiego, słubickiego, strzelecko – drezdeneckiego, sulęcińskiego ( z wyłączeniem gminy Torzym) oraz z miasta Gorzowa Wlkp. miejscem właściwym do składania wniosków jest biuro Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” przy ul. Władysława Łokietka 22 w Gorzowie tel : 095 735 84 47, fax: 735 84 61; mail: info@euroregion-viadrina.pl

Wiesław Ciepiela
Rzecznik Prasowy UM