W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki. [rozumiem. zamknij okno] x

 
Jesteś tutaj » Home » Mija dzień »
Anatola, Leszka, Tamary , 3 czerwca 2020

Apel Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców

2020-04-01

Lubuska Organizacja Pracodawców w Gorzowie Wielkopolskim – w obliczu ogromnych zagrożeń wynikających z pandemii koronawirusa – zwraca się z apelem do wszystkich stron dialogu społecznego odpowiedzialnych za dobrostan społeczeństwa i rozwój gospodarki o zgodne i współodpowiedzialne działanie na rzecz ochrony pracodawców oraz miejsc pracy.

 1. W tych dniach w polskim parlamencie kończy się proces legislacyjny w sprawie pakietu zmian ustawowych, których celem jest wsparcie finansowe dla samozatrudnionych oraz pracodawców i zatrudnianych przez nich pracowników. Zmiany te, jakkolwiek idące w dobrym kierunku są niewystarczające oraz nadmiernie zbiurokratyzowane. Uważamy, że ulgi oraz wsparcie finansowe, podatkowe
  i administracyjne powinno dotyczyć, co do zasady pracodawców, którzy utrzymują miejsca pracy, a nie tylko MŚP. Ponadto, w procedowanych zmianach legislacyjnych dostrzec można niepotrzebne, a nawet irracjonalne bariery biurokratyczne. Zasadne jest już dzisiaj rozszerzenie zakresu podmiotowego oraz zwiększenie i wydłużenie okresów wsparcia finansowego, a także uproszczenie procedur formalnoprawnych,w tym zatrudnienia cudzoziemców.
  Pamiętajmy, że ochrona miejsc pracy w całej narodowej gospodarce polskiej jest w tej sytuacji najważniejszym obowiązkiem Państwa.
 2. Samorządy są również ważnym regulatorem kosztów działalności gospodarczej,
  a daniny publiczne nakładane przez gminy w istotny sposób kształtują rentowność firm. W tej sytuacji niezbędna jest gotowość samorządów do współodpowiedzialności za zrozumienie problemów lokalnej gospodarki. Gospodarze gmin powinni zatem odważnie korzystać z prawnych możliwości odraczania terminów płatności rat podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, czynszów dzierżawnych nieruchomości i lokali użytkowanych zwłaszcza przez najbardziej zagrożone branże; gastronomię, usługi bytowe, hotelarstwo, transport itp.
  W tym obszarze kosztów działalności gospodarczej potrzeba tu i teraz (!) decyzji włodarzy gmin, które uchronią przed bankructwem lokalną przedsiębiorczość.
 3. Pracodawcy, dzisiaj tak bardzo, jako nigdy wcześniej, powinni okazywać wzajemne zrozumienie i solidarność w pokonywaniu trudności gospodarczych dotykających nas wszystkich. Renegocjowanie warunków umów – terminów realizacji i płatności będzie często warunkiem przetrwania firm. Co więcej, nasze zrozumienie i dobra wola, które dzisiaj okażemy naszemu kontrahentowi, mogą być jutro warunkiem naszego przetrwania, a więc okazujmy je sobie nawzajem, już teraz na początku kryzysu. W tym obszarze jest także wielkie pole do pozytywnej aktywności wszystkich uczestników obrotu gospodarczego, w szczególności gospodarzy gmin, powiatów i województw oraz podmiotów systemu bankowego, którzy powinni wykazać daleko idącą elastyczność w egzekwowaniu postanowień umów biznesowych – np. realizacja inwestycji samorządowych, spłata rat kredytowych i leasingowych – dostosowując je do bieżących możliwości wykonawczych oraz finansowych przedsiębiorców.
 4. Społeczna odpowiedzialność biznesu wymaga ponadto, by pracodawcy nie zapominali o konieczności zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, chroniących pracowników przed zakażeniem koronawirusem – chodzi o powszechny dostęp do środków odkażających na terenie zakładów pracy dla pracowników orazklientów.

Nadchodzący czas recesji, będącej nieuniknioną konsekwencją pandemii, stawia nowe wyzwania zarówno stronie rządowej jak i samorządom wszystkich szczebli, albowiem niesie wielkie zagrożenia dla pracodawców, pracowników i ich rodzin, a więc całego społeczeństwa.

Zapewnienie dobrych rozwiązań prawnych i organizacyjnych wspierających ochronę miejsc pracy oraz polskich firm jest obowiązkiem wszystkich struktur administracyjnych naszego Państwa. Pamiętajmy o tym, że nasz wspólny i odpowiedzialny wysiłek dzisiaj, zadecyduje o tym, w jakim stanie jutro polska gospodarka wyjdzie z „koronakryzysu” i jaka będzie jej zdolność do skutecznej rywalizacji na globalnych rynkach o naszą lepszą przyszłość.

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2020 r.

Z życzeniami zdrowia!

/-/  Henryk Maciej Woźniak