W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki. [rozumiem. zamknij okno] x

 
Jesteś tutaj » Home » Mija dzień »
Bogumiła, Eweliny, Mirosława , 26 lutego 2021

Szpital nie zwalnia tempa i dalej inwestuje

2021-02-19

O zakończonych, realizowanych oraz planowanych inwestycjach rozmawiano podczas nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników gorzowskiego szpitala.

medium_news_header_29741.jpg

W posiedzeniu udział wzięli marszałek Elżbieta Anna Polak i członkowie zarządu woj. lubuskiego Marcin Jabłoński oraz Tadeusz Jędrzejczak. Szpital zakończył m. in. rozbudowę instalacji tlenowej w obiekcie przy ul. Walczaka. Zakupił też nową karetkę pogotowia. Teraz przygotowuje się do inwestycji związanej z przebudową i rozbudową bloku „B" Szpitala w celu przystosowania obiektu do zlokalizowania w nim Zakładu Mikrobiologii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej. Pozwoli to skomasować wszystkie laboratoria w jednym miejscu.
Prezes szpitala Jerzy Ostrouch poinformował Zgromadzenie o zaawansowanych pracach przy głównych inwestycjach prowadzonych przez jednostkę. Już w pierwszej dekadzie marca br. odebrany zostanie budynek, w którym będzie się mieścił dzienny oddział chemioterapii (inwestycja finansowana przez samorząd województwa lubuskiego), a do końca marca zakończą się odbiory prac pawilonu w którym mieścić się będzie Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Kliniczny Oddział Hematologii (również sfinansowany został ze środków budżetu województwa).
Szczegółowe sprawozdanie z Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników WSW w Gorzowie poniżej:
Porządek obrad zgromadzenia wspólników obejmował podjęcie nw. uchwał:
a) w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 50.000,00 EURO pn. Rozbudowa instalacji tlenowej zasilanej tlenem skroplonym o 48 łóżek (punktów) w pawilonie nr 6 w lokalizacji Szpitala przy ul. Walczaka 42; wymiana parownicy w instalacji wytwarzania ciekłego tlenu na urządzenie o większej wydajności w lokalizacji Szpitala przy ul. Dekerta 1; rozbudowa dodatkowej instalacji do podawania tlenu w postaci skroplonej wraz z infrastrukturą techniczną (zbiornik, parownica, magistrala zasilająca Szpital) w celu zapewnienia ciągłości dostaw tlenu przy zwiększonym zapotrzebowaniu dla pacjentów zarażonych COVID-19,
b) w sprawie nabycia składnika aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 50.000,00 EURO – dotyczy nabycia karetki pogotowia,
c) w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 50.000,00 EURO pn. „Przebudowa i rozbudowa bloku „B" Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. w celu przystosowania obiektu do zlokalizowania w nim Zakładu Mikrobiologii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej",d) w sprawie zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na rzecz członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej oraz Prokurentów,
e) w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.
Prezes zarządu poinformował, że dwie pierwsze inwestycje (tj. rozbudowa instalacji tlenowej oraz zakup karetki) zostały już zrealizowane. Jeżeli chodzi zaś o przebudowę i rozbudowę bloku "B" to jak poinformował J. Ostrouch inwestycja ta ma na celu głównie skomasowanie wszystkich laboratoriów w jednym miejscu.
Następnie Zgromadzenie Wspólników wyznaczyło członkom zarządu spółki cele zarządcze na 2021 r.
1) osiągnięcie planowanych na dany rok kalendarzowy przychodów,
2) rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. o dzienny pododdział chemioterapii,
3) rozbudowa izby przejęć planowych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy, zwiększenia jakości świadczonych usług oraz poprawy warunków pobytu pacjenta w szpitalu,
4) pracownia żywienia pozajelitowego w Aptece szpitalnej w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.,
5) rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. o pawilon medyczny dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Hematologii w celu zwiększenia dostępności do wysokiej jakości usług medycznych,
6) termomodernizacja obiektów szpitalnych i inwestycje związane z ochroną środowiska.
W punkcie sprawy różne prezes J. Ostrouch poinformował Zgromadzenie o zaawansowaniu głównych inwestycji prowadzonych przez Szpital. Już w pierwszej dekadzie marca odebrany zostanie budynek w którym będzie się mieścił dzienny oddział chemioterapii - inwestycja finansowana przez samorząd województwa lubuskiego, a do końca marca zakończą się odbiory prac pawilonu w którym mieścić się będzie Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Kliniczny Oddział Hematologi, który również sfinansowany został ze środków budżetu województwa.
Prezes J. Ostrouch poinformował, że przygotowywany jest raport z funkcjonowania lecznicy w dobie pandemii, w którym zaprezentowane zostaną dane dotyczące m.in. leczenia pacjentów w tym okresie. Prezes poinformował również, że sfinalizowana została strategia rozwoju spółki do 2026 r. 26 lutego br. jej założenia zostaną przedstawione Radzie Nadzorczej a następnie Właścicielowi.

(UMWL)