W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki. [rozumiem. zamknij okno] x
 
Jesteś tutaj » Home » Kultura »
Eleonory, Lenki, Kiejstuta , 21 lutego 2020

„Gloria Artis”  dla prof. Dariusza Rymara

2019-10-16

Podczas inauguracji sezonu kulturalnego 2019/2020 wręczone zostały odznaczenia i medale Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w tym brązowy medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”  dla prof. Dariusza Rymara.

medium_news_header_26061.jpg

Oto sylwetki odznaczonych.

Medal Zasłużony Kulturze „ Gloria Artis” - brązowy
prof. dr hab. Dariusz Aleksander Rymar

Dr hab. Dariusz  Aleksander Rymar  kieruje Archiwum Państwowym w Gorzowie od roku 1991. Jest autorem ponad 300 publikacji naukowych i popularnonaukowych, z których większość dotyczy najnowszej historii Gorzowa i Ziemi Lubuskiej. Jest także autorem 5 monografii książkowych poświęconych historii Gorzowa po II wojnie światowej. Jedna z nich: Gorzów Wielkopolski na tle przemian społeczno-politycznych w Polsce w latach 1945–1998 to doktorat obroniony w lutym 2002 na Uniwersytecie Zielonogórskim, zaś książka: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” w Regionie Gorzów Wielkopolski w latach 1980–1982, stała się podstawą przewodu habilitacyjnego, pomyślnie zakończonego w kwietniu 2013 w Instytucie Historii UAM w Poznaniu (macierzystej uczelni D. A. Rymara). Od roku 2007 szczególnym zainteresowaniem badawczym D. A. Rymara są lata 80. I działalność gorzowskiej „Solidarności”. Plonem tych badań jest 13 publikacji książkowych: 3 autorskie monografie, 4 tomy źródeł do dziejów gorzowskiej „Solidarności”, 5 wydawnictw pod współredakcją i 1 katalog z wystawy. Dariusz A. Rymar jest współzałożycielem i redaktorem naczelnym (od początku) pisma historycznego pn. „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny”. W latach 1994–2018 ukazało się 25 jego kolejnych tomów. Każdy z nich to zbiór artykułów i przyczynków poświęconych historii Gorzowa i jego okolic. D. A. Rymar ponadto jest autorem wielu publikacji prasowych popularyzujących historię Gorzowa, zamieszczanych w „Ziemi Gorzowskiej”, „Gazecie Lubuskiej” i innych mediach lokalnych. Jest także częstym gościem gorzowskich mediów, które na ogół przeprowadzają wywiady z okazji ważnych rocznic historycznych, np. 30 stycznia 1945, 11 listopada 1918, 3 maja 1791, 13 grudnia 1981.

Jako historyk regionalista prof. Dariusz Rymar prowadzi działalność nie do przecenienia, dokumentując, badając i upowszechniając dzieje miasta i regionu. Badania naukowe publikuje w bardzo wielu artykułach popularnonaukowych, komentarzach, a przede wszystkim jako książki. Dzięki talentom menadżerskim, społecznikostwu oraz pasji upowszechniania, szeroko oddziałuje na mieszkańców miasta. Dzięki jego staraniom daje się zaobserwować wzmożone zainteresowanie mieszkańców historią miasta, co daje wyraz obecnością na spotkaniach i wystawach historycznych. Od lat gromadzi wokół siebie historyków-regionalistów. Dzięki jego zaangażowaniu w redagowanym przez niego „Nadwarciańskim Roczniku Historyczno-Archiwalnym” publikują niezależni historycy z kraju i zagranicy. Wydawnictwo jest tworzone wysiłkiem małej grupy osób, którym przewodzi kandydat przy pomocy minimalnych środków finansowych, które pozyskuje od samorządów i fundacji.

Pan Dariusz Rymar otrzymał w 2014 Nagrodę Kulturalną Prezydenta Miasta Gorzowa „Motyla” i został doceniony zarówno przez Kapitułę Przyznania Nagrody jak i władze miasta za  działalność naukowo-badawczą i popularyzatorską historii najnowszej Gorzowa oraz za rozwój bazy archiwalnej, za duży wkład w kapitalny remont zabytkowego obiektu przy ul. Grottgera 24/25 i budowę nowej siedziby Archiwum Państwowego przy ul. Mościckiego 7 w Gorzowie Wlkp.

Odznaka Honorowa „ Zasłużony dla Kultury Polskiej”

1.   Lech Dominik

Lech Dominik artysta fotografik, członek Związku Polskich Artystów Fotografików (ZPAF). Specjalista z zakresu fotografii intermedialnej, inscenizowanej i reklamowej. Zajmuje się typografią wydawniczą, projektowaniem okładek i realizacją reklam. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu na Wydziale Komunikacji Multimedialnej, kierunek fotografia, dyplom w pracowni prof. Stefana Wojneckiego oraz Wyższe Studium Fotografii w Warszawie. Debiutował w 1980 roku. Brał udział w wielu krajowych i zagranicznych konkursach i wystawach zbiorowych, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Wystawiał wielokrotnie w Niemczech, na Litwie, w Szwajcarii. Stale bierze udział w „Salonach Jesiennych” ZPAP w Gorzowie i Zielonej Górze, a także w corocznych edycjach OTOFOTO. Miał  jedenaście wystaw indywidualnych. Wydał dwa albumy z własnymi fotografiami. Od 1986 roku pracuje w Muzeum Lubuskim im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp.  Zajmuje się m.in. realizacją wystaw, wydawnictw, reklamą wizualną, projektowaniem graficznym i edytorskim. Kurator wystaw fotografii artystycznej i historycznej jest autorem wielu artykułów i tekstów na temat różnych aspektów fotografii ( m.in. na temat dagerotypów), autorem dużej ilości fotografii do celów dokumentalnych, monograficznych o artystach ( m.in. Waldemarze Kućko, Janie Bułhaku), wystawienniczych i wydawniczych. Pan Lech Dominik jest autorem  programu edukacyjnego muzeum, realizowanego na wszystkich poziomach nauczania, od edukacji przedszkolnej, poprzez nauczanie początkowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Całość zgodna jest z podstawą programową MEN. Program jest poddawany stałej ewaluacji.

W latach 1996 do 2010 r. równolegle z pracą w Muzeum prowadził szeroką działalność dydaktyczno-edukacyjną w Liceum Plastycznym w Gorzowie, gdzie prowadził wykłady i zajęcia z fotografii artystycznej i filmu.

Od 2001 roku jest biegłym sądowym w dziedzinie sztuki w zakresie realizacji obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografii przy Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp.

2.   Agnieszka Dębska

Pani Agnieszka Dębską jest absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończyła również studia podyplomowe z zakresu prawa administracyjnego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1998 roku konsekwentnie podejmuje działania mające na celu popularyzowanie i ochronę krajobrazu kulturowego regionu i miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Jest autorką i współautorką wielu publikacji, m.in. „Katalogu zabytków części północnej województwa lubuskiego” i poradnika Ministerstwa Rozwoju pt. „Rola dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji” oraz artykułów, które ukazały się m.in. w „Nadwarciańskim Roczniku Historyczno-Archiwalnym”, „Trakcie”, „Roczniku Chojeńskim”, „Forum Historyczno-Społecznym”, „Czasie i Przestrzeni”, „Roczniku Muzealnym”.

Od dwudziestu lat opracowuje liczne dokumentacje historyczno-konserwatorskie (m.in. karty ewidencyjne zabytków architektury i budownictwa, zabytków ruchomych, zespołów folwarcznych, układów ruralistycznych oraz programy prac konserwatorskich), wojewódzkie i gminne ewidencje zabytków oraz gminne programy opieki nad zabytkami. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym i naukowym Gorzowa Wlkp. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych dotyczących historii regionu, w szczególności do 1945 r. Jest wieloletnim członkiem gorzowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. W latach 2008 - 2018 pracowała w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. w pracowni miejskiego konserwatora zabytków,  w tym od 2014 r. na stanowisku Miejskiego Konserwatora Zabytków. Aktualnie pracuje w Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta.

Podczas wieloletniej praktyki zawodowej (na szczeblu wojewódzkim i samorządowym), związanej z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami, dbała o lokalne dziedzictwo kulturowe, owocnie współpracowała z inwestorami, uczestniczyła w działaniach zapobiegającym niszczeniu zabytków. Natomiast jako muzealnik przede wszystkim skupia się na zadaniach edukacyjnych i popularyzatorskich związanych z lokalną historią oraz kulturą.

3.   Lidia Świątkowska

Pani Lidia Świątkowska od 20 lat organizuje w Gorzowie Wielkopolskim Ogólnopolski Konkurs Pisanek. Pomysłodawcą popularyzacji tradycji pisankarstwa, był jej ojciec – Michał Kowalski (zm.1999 r.) - działacz społeczny i propagator kultury ukraińskiej oraz wieloletni przewodniczący gorzowskiego oddziału Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego, a później oddziału Związku Ukraińców, zapraszany m.in. przez Radę Europy do dyskusji na temat tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych w ramach "Europy bez granic". Od 1971 r. organizował Ogólnopolski Konkurs Pisanek. Po jego nagłej śmierci w kwietniu  1999 r. jego córka podjęła się kontynuacji organizacji konkursu, który od 2000 roku jest organizowany wspólnie z Muzeum Lubuskim im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp. W związku z listem otwartym, jaki skierowała do prasy Koordynacyjna Rada ds. Nauczania i Odrodzenia Pisankarstwa z siedzibą na Ukrainie i w Kanadzie, Ogólnopolski Konkurs Pisanek otrzymał imię Michała Kowalskiego na cześć jego twórcy. Konkurs organizowany przez Lidię Świątkowską z roku na rok podnosi swoją jakość i staje się coraz bardziej znany. W roku 2019 odbyła się już jego 47 edycja, 44 autorów z całej Polski nadesłało 196 pisanek nawiązujących do motywów huculskich, łemkowskich, podlaskich, sokalskich, lubelskich, krakowskich, kurpiowskich i opolskich.  Konkurs cieszy się dużą popularnością i nawet w dobie industrializacji kultury znajduje zainteresowanie pisankarzy i amatorów pisankarstwa (w tym również młodzieży szkolnej) w całej Polsce.

Pani Lidia Świątkowska jest również przewodniczącą Koła Zjednoczenia Łemków w Gorzowie Wlkp. oraz członkiem Związku Ukraińców. Dzięki jej aktywności mieszkańcy wielokulturowego Gorzowa Wlkp. i regionu mają możliwość nie tylko poszerzania swojej wiedzy o tradycjach i historii Łemków, ale także uczą się postaw tolerancji i wzajemnego poszanowania. Pani Lidia prowadziła m.in. koncerty i spotkania  artystyczne, np. benefis Dmytra Pawłyczki, wybitnego ukraińskiego poety i w latach 1999 – 2001 ambasadora Ukrainy w Polsce (1999), Łemkowskie Wieczory Muzyczne (2008), szewczenkowskie wieczory literackie. Bierze udział w konferencjach naukowych wygłaszając referaty i komunikaty, mając tym samym wkład w rozwój i upowszechnianie kultury łemkowskiej/ ukraińskiej.

Działalność Pani Lidii Świątkowskiej jest jej wielką pasją. Chce w ten sposób przybliżyć kulturę polską i ukraińską oraz kontynuować dzieło swojego ojca – popularyzując tradycję pisankarstwa.

Opr. Wydział Kultury UM