W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki. [rozumiem. zamknij okno] x
 

 

Jesteś tutaj » Home » Prosto z miasta »
Dominiki, Jaropełka, Łucji , 6 lipca 2020

Priorytety Gorzowa według obywatelskiej inicjatywy

2012-08-27

Coraz częściej różnego rodzaju stowarzyszenia i organizacje pozarządowe biorą sprawy miasta w swoje ręce. I bardzo dobrze.

medium_news_header_1289.jpg

Dzieje się tak nie dlatego, że tak im się podoba, chcą koniecznie zaistnieć, ale z powodu widocznej indolencji, inercji i wygody gorzowskich polityków, czyli radnych różnych szczebli, władz miasta, parlamentarzystów i lokalnych liderów partii. Tak, niestety, wygląda polityka po gorzowsku, do czego przyznają się sami politycy.
Jednym z tych stowarzyszeń jest Zachodni Instytut Polityki Regionalnej, powstały w maju tego roku. Jego założycielami są autorzy listu otwartego w sprawie elektryfikacji linii kolejowej nr 203 z Kostrzyna do Piły, który w kwietniu br. wystosowali do władz, a który odbił się dość szerokim echem w mediach. Celem stowarzyszenia jest wpływanie na organy administracji publicznej oraz opinię publiczną w zakresie wydatkowania środków i rozwoju społeczno-gospodarczego ziem zachodnich, ze szczególnym uwzględnieniem woj. lubuskiego.
Z inicjatywy Zachodniego Instytutu Polityki Regionalnej w ostatnia niedzielę (26 sierpnia br.) odbyła się w Gorzowie konferencja „Lubuskie 2020”, na której rozmawiano o konieczności zrównoważonego i zbilansowanego rozwoju naszego województwa. W związku z tym ustalono, że do listy kluczowych inwestycji dla regionu należy dopisać te, które są ważne dla Gorzowa i północnej części regionu, a które zrównoważą projekty ustalone już w wojewódzkiej strategii dla Zielonej Góry i południowej części woj. lubuskiego. Oto te wnioski propozycje.

Stanowisko i wnioski Zachodniego Instytutu Polityki Regionalnej.

Dla równowagi rozwoju obu podregionów województwa lubuskiego stowarzyszenie Zachodni Instytut Polityki Regionalnej proponuję uzupełnić listę kluczowych zadań o następujące punkty. Poniższe projekty mają już swoje odpowiedniki na liście 23 zadań, przedstawionych przez Zarząd Województwa.

1. Elektryfikacja linii kolejowej nr 203 (uzupełnienie pkt 14 obecnej listy).

2. Modernizacja linii oraz taboru tramwajowego w Gorzowie Wlkp.
3.  Rozwój infrastruktury rekreacyjno – sportowej w Gorzowie.
4. Renowacja i termomodernizacja zabytkowego zespołu kamienic z XIX i XX w. na Nowym Mieście w Gorzowie.
5. Budowa obwodnicy Dobiegniewa i Strzelec Krajeńskich w ramach modernizacji drogi krajowej nr 22 (uzupełnienie punktu nr 7).
6. Przejęcie Muzeum Oflagu II C Woldenberg w Dobiegniewie przez Zarząd Województwa Lubuskiego jako elementu Muzeum Lubuskiego w Gorzowie Wlkp.

Uzasadnienie:

1.Elektryfikacja linii kolejowej nr 203 (uzupełnienie pkt 14 obecnej wersji strategii województwa).

Linia kolejowa nr 203, stanowiąca część Kolei Wschodniej (Ostbahnu), to jedna z najstarszych najbardziej obłożonych linii kolejowych w zachodniej Polsce. Prócz olbrzymich walorów historycznych pełni rolę spoiwa pomiędzy Brandenburgią i Berlinem, a północną częścią województwa lubuskiego i wielkopolskiego oraz województwem pomorskim. Elektryfikacja jest koniecznością, by dostosować linię do warunków pozwalających w pełni skorzystać z jej potencjału. Elektryfikacja pozwoli również na poprawienie standardów ekologicznych, na co kładziony jest duży nacisk w Unii Europejskiej w związku z polityką ograniczania emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Obecna wersja listy w pkt. 14 zakłada tylko modernizację i rozbudowę linii kolejowej nr 203, co jest zapisem zbyt ogólnym i nie gwarantuje, iż elektryfikacja zostanie zrealizowana w ramach jej modernizacji. Na inwestycje kolejowe istnieje możliwość uzyskania do 75 % dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej, co znacznie ułatwi finansowanie tego zadania.
Analogicznie do modernizacji linii kolejowej nr 273 zasadne jest również wymienienie zakładanych parametrów prędkości w tym zadaniu. Wnioski w sprawie elektryfikacji linii składane były już wielokrotnie przez rozmaite środowiska, a w kwietniu bieżącego roku list otwarty z apelem do władz o elektryfikację poparło 40 instytucji. 

2.Modernizacja i rozbudowa linii oraz taboru tramwajowego w Gorzowie Wlkp.
Inwestycja szczególnie istotna dla Gorzowa Wlkp., który od wielu lat zmaga się z przestarzałym taborem tramwajowym i niedostosowaną do bieżących potrzeb siecią. Obecnie władze miasta są na etapie tworzenia projektu, który zakłada rozbudowę linii na największe osiedla mieszkaniowe, stworzenie parkingów park + ride i integrację transportu szynowego z autobusami podmiejskimi. Dzięki planowanym projektom transport szynowy zintegruje miasto z okolicznymi gminami Aglomeracji Gorzowskiej. Wpisanie tego projektu będzie również doskonałym uzupełnieniem dla zrównoważonego rozwoju województwa w stosunku do uruchomienia Kolei Aglomeracyjnej mającej połączyć Sulechów-Zieloną Górę i Nową Sól na południu regionu. Przykładem podobnego dofinansowania może być wsparcie spółki Tramwaje Szczecińskie sp. z o. o. z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa zachodniopomorskiego, w którym Szczecin jest jedynym miastem w województwie posiadającym linie tramwajowe, podobnie jak Gorzów w lubuskim.

3.Rozwój infrastruktury rekreacyjno – sportowej w okolicach w Gorzowie.

Inwestycje w obiekty sportowe, szczególnie wielofunkcyjne to duży bodziec dla rozwoju wychowania fizycznego, sportu zawodowego oraz zwiększenia potencjału rozrywkowego miasta. Znakomitym przykładem korzyści wynikających z powstania hali jest Zielona Góra, która dzięki dofinansowaniu w wysokości 31 mln zł z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, wybudowała taki obiekt kilka lat temu. Gorzów Wlkp. słynący z drużyn halowych m. in w koszykówce kobiet, siatkówce, piłce ręcznej potrzebuje wielofunkcyjnego obiektu, który zaspokoiłby potrzeby organizacji imprez sportowych oraz rozrywkowych. Wpisanie do listy kluczowych inwestycji pozwoli w przyszłości na łatwiejsze pozyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. Gorzów słynie również ze znakomitych lekkoatletów, wioślarzy i kajakarzy, którzy z powodu braku odpowiedniej bazy sportowej zmuszeni są do trenowania w innych miastach bądź decydują się na zaprzestanie uprawiania sportu wyczynowego. Realizacja tego punktu jest zrównoważeniem planu inwestycyjnego dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, który również został zapisany, jako kluczowa inwestycja dla regionu. W ramach tego zadania zasadne jest stworzenie podobnych warunków na północy regiony jak w WOSiR w Drzonkowie:
- budowa hali widowiskowo-sportowej,
- wyposażenie przystani wioślarskiej AWF,
- modernizacja stadionu lekkoatletycznego z budową nawierzchni tartanowej,
- modernizacja stadionu piłkarskiego OSiR,
- budowa boiska piłkarskiego o wymiarach FIFA (105 x 68m) o sztucznej nawierzchni, podgrzewanej ze sztucznym oświetleniem, w kompleksie boisko typu Orlik,
- budowa toru regatowego dla sportów wodnych (kajakarstwo i wioślarstwo) - jako potencjalne miejsce wskazywany jest kanał Ulgi w Gorzowie. 

4.Renowacja i termomodernizacja zabytkowego zespołu kamienic z XIX i XX w. na Nowym Mieście w Gorzowie.
Cały kompleks Nowego Miasta w Gorzowie wpisany jest do rejestru zabytków i stanowi jeden z największych walorów architektonicznych województwa lubuskiego. Jest to cenne dziedzictwo kulturowe i jeden z ważniejszych ośrodków sztuki secesyjnej w Polsce. Spuścizna architektury niemieckiego Landsberga na co dzień wpływa na tożsamość obecnego wielokulturowego Gorzowa. Kompleks Nowego miasta został doceniony w ogólnopolskim konkursie DesigNOWE Miasto. Od wielu lat zespół kamienic popada w ruinę, a wraz ze starówka w Zielonej Górze, która w ubiegłych latach dostała znaczne dofinansowanie z budżetu województwa, ma szansę na promocję województwa poprzez walory architektoniczno-historyczne.

5.Budowa obwodnicy Strzelec Krajeńskich oraz Dobiegniewa w ramach modernizacji drogi krajowej nr 22 (uzupełnienie punktu nr 7).

Zasadne wydaje się uszczegółowienie o budowę wymienionych obwodnic, o które od wielu upominają się mieszkańcy powiatu strzelecko-drezdenckiego. Ponadto zasadne jest uszczegółowienie planowanych zadań na drogach nr 22 i 24, podobnie jak w przypadku budowy mostu w Milsku (pkt. Nr 11), gdzie wypisane są planowane zadania oraz zakładane rezultaty.

6.Przejęcie Muzeum Oflagu II C Woldenberg w Dobiegniewie przez Zarząd Województwa Lubuskiego, jako elementu Muzeum Lubuskiego w Gorzowie Wlkp.

Obóz Oflag II C Woldenberg był niemieckim obozem jenieckim przeznaczonym dla oficerów Wojska Polskiego. Jest unikatowym przykładem świetnej organizacji, dyscypliny oraz racjonalnego wykorzystania intelektualnych zasobów żołnierzy, wśród których byli przedstawiciele wszystkich zawodów i stopni naukowych.

Przez ponad pięć lat istnienia obozu przetrzymywanych było w nim ponad 6 tys. polskich oficerów i podoficerów uczestniczących w kampanii wrześniowej i Powstaniu Warszawskim. Trafiło tu wielu wybitnych naukowców, aktorów, architektów, plastyków, muzyków, pisarzy oraz inżynierów.
Obóz w Woldenbergu, wraz z Międzyrzeckim Rejonem Umocnionym mają potencjał, by razem wytworzyć synergię, która stanie się prawdziwą wizytówką województwa w Polsce i na świecie, co przełoży się wymiernie na liczbę osób odwiedzających region.
Rozwój muzeum ma szansę na zmianę opinii o Polakach, jako niepoprawnych romantykach, którzy potrafią bohatersko ginąć za ojczyznę, ale nie potrafią sumiennie dla niej pracować.
Przejecie obozu w Woldenbergu byłoby znakomitym zrównoważeniem rozwoju turystyki w północnej części województwa w stosunku do rozbudowy Winnicy Lubuskiej w Zaborze, która została umieszczona na liście 23 kluczowych projektów.

Michał Obiegło
Przewodniczący Zachodniego Instytutu Polityki Regionalnej