W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki. [rozumiem. zamknij okno] x
 

 

Jesteś tutaj » Home » Prosto z miasta »
Gerwazego, Protazego, Sylwii , 19 czerwca 2019

Dbają o wodę i ścieki, ale też o pracowników

2018-11-29

Jednym z tegorocznych laureatów konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” zostało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie.

medium_news_header_23413.jpg

Rozstrzygnięcie konkursu zorganizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze nastąpiło przed kilkoma dniami w zielonogórskiej ,,Palmiarni’’. Wyróżnienia przyznano w trzech kategoriach, w zależności od liczby zatrudnionych pracowników. PWiK zostało ocenione wśród największych zakładów, zatrudniających powyżej 250 pracowników i w tym współzawodnictwie zajęło trzecie miejsce. Pierwsze przypadło firmie Saint-Gobain Innovative Materials Polska z Żar, drugie zaś opisywanej niedawno na naszym portalu gorzowskiej spółce Silcare.

Inwestują w bezpieczeństwo

Gorzowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji jest firmą nie tylko o bogatej historii (powstałą w 1896 roku), ale przede wszystkim bardzo ważną z perspektywy 160 tysięcy ludzi zamieszkałych na terenie Związku Celowego Gmin MG-6. Spółka eksploatuje pięć ujęć wody i posiada sieć wodociągową o łącznej długości ewidencyjnej 795 kilometrów i sieć kanalizacyjną o długości ewidencyjnej 635 kilometrów oraz  biologiczną oczyszczalnię ścieków. W ramach priorytetowej działalności firmy nie jest tylko stałe dostarczanie wody i odbiór ścieków, ale także kontrola jakości produkcji i parametrów przyjmowania oraz oczyszczania ścieków.

Z uwagi na profil działalności istnieje ryzyko narażenia pracowników na różne niebezpieczeństwa związane z wykonywanymi zadaniami na poszczególnych stanowiskach.

- Na każdym etapie prowadzonych działań, zarówno pion kierowniczy, jak i inspektor ds. BHP, uczestniczą w nadzorowaniu bezpieczeństwa wykonywanej pracy – mówi Bogusław Andrzejczak, prezes PWiK. – Na bieżąco analizowane są potrzeby, które determinują zakup specjalistycznego sprzętu, samochodów, mierników, odpowiedniej chemii, stosownej odzieży, a także organizację szkoleń czy doskonalenie technologii użytkowanych procesów i warunków socjalnych – tłumaczy.

Innym, mniej widocznym dla klientów, ale bardzo ważnym zadaniem realizowanym przez spółkę jest podnoszenia jakości bezpieczeństwa pracy. Przykładowo pracownicy oczyszczalni ścieków i kanalizacji  narażeni są na działanie różnych czynników chemicznych i biologicznych. Stąd tak ważne są szczepienia, hermetyzacja procesu oczyszczalni ścieków, znaczne ograniczenie emisji odorów oraz wyposażenie wszystkich w nowoczesne środki ochrony osobistej i urządzenia kontrolujące środowisko pracy. Wszystkie prace remontowe, serwisowe, konserwacyjne są wykonywane przez pracowników przedsiębiorstwa przy użyciu nowoczesnego sprzętu do wykrywania gazów niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia, ponadto pracownicy mają do dyspozycji aparaty tlenowe.

- W ostatnich latach w naszych obiektach znacząco poprawiono warunki sanitarne – mówi Hanna Sadzyńska, specjalista ds. BHP i p-poż. - Zostały przeprowadzone kapitalne remonty. Wymieniono szafki, siedziska w szatniach oraz urządzono jadalnie dla pracowników. Prowadzone są systematyczne szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, jak i BHP. Wzmocniono system kontroli i nadzoru nad wykonywanymi pracami poprzez aktywny system monitoringu zarówno obiektów jak i pojazdów – wylicza i po chwili dodaje, że to nie wszystko, gdyż powołano także społecznych inspektorów pracy.

- Jako przedsiębiorstwo prowadzimy dodatkową profilaktykę zdrowotną dla pracowników poprzez organizowanie na terenie zakładu konsultacji specjalistycznych. Wszyscy mają możliwość nieodpłatnego szczepienia przeciwko wirusom grypy. Zarząd firmy wprowadził dodatkowe formy edukacji, a także rozwiązania techniczne umożliwiające pracownikom w dostępny sposób zapoznać się z wszelkimi instrukcjami bezpieczeństwa pracy przed wykonywanymi pracami. Wszystkie procedury są umieszczane w dedykowanym miejscu na stronie internetowej zakładu – podkreśla.

W przededniu jubileuszu

Laureaci konkursu tradycyjnie otrzymali statuetki nawiązujące do słów ,,Mecum Tutissimus Ibis’’ (ze mną będziesz bezpieczniejszy), wypowiedzianych przez rzymskiego poetę Owidiusza. Decyzję o jej przyznaniu podejmuje Główny Inspektor Pracy na wniosek Kapituły konkursu, w której – obok jurorów Państwowej Inspekcji Pracy – zasiadają przedstawiciele największych organizacji pracodawców i związków zawodowych.

Pomysł tego konkursu zrodził się już blisko ćwierć wieku temu, kiedy Państwowa Inspekcja Pracy startowała z pierwszą edycją, główną ideą instytucji było zaszczepienie wśród przedsiębiorców ducha rywalizacji nieco innej, niż wymagała od nich typowa, codzienna, ekonomiczna gra rynkowa. 

Chodziło o to, aby zaczęli rywalizować w ramach standardów warunków pracy, gdzie stawką jest zdrowie, a często także życie pracowników. Główny Inspektor Pracy podjął decyzję, że inspekcja będzie nie tylko uczyć, ale także nagradzać i promować tych, którzy tworzą bezpieczne i ergonomiczne miejsca pracy. Dzisiaj konkurs jest nie tylko szansą zdobycia nagrody, ale przede wszystkim stanowi motywację dla dalszego rozwoju każdej firmy także w kierunku stałego monitorowania i poprawy warunków pracy.

O wyjątkowości konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” świadczy też Złota Lista Pracodawców stworzona przez Państwową Inspekcję Pracy, na którą trafiają finaliści konkursu.

Wbrew powszechnemu przekonaniu o tym, że na inwestowanie w zdrowie i bezpieczeństwo załogi mogą sobie pozwolić jedynie duże, doskonale prosperujące zakłady, konkurs Państwowej Inspekcji Pracy udowadnia, iż także mali i średni przedsiębiorcy mają w sobie wystarczająco dużo determinacji, by zapewnić swoim pracownikom jak najlepsze warunki pracy.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że Państwowa Inspekcja Pracy działa już 99 lat i stoi w przededniu pięknego jubileuszu 100-lecia, który przypadnie 3 stycznia 2019 roku. Z tej okazji zebrani w zielonogórskiej ,,Palmiarni’’ goście obejrzeli krótki film poświęcony dziejom działalności tej jednej z ważniejszych instytucji w kraju. Ponadto przyznano nagrody i wyróżnienia uczestnikom konkursu „Buduj bezpiecznie” oraz nagrodzono najaktywniejszych społecznych inspektorów pracy. Z kolei pracodawcy uczestniczący w projekcie  „Prewencja wypadkowa” otrzymali świadectwa ukończenia programu. 

RB