W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki. [rozumiem. zamknij okno] x
 

 

Jesteś tutaj » Home » Prosto z miasta »
Borysławy, makarego, Michała , 10 kwietnia 2020

2019 rok zapisany w Urzędzie Stanu Cywilnego

2020-01-08

W 2019 roku w Gorzowie urodziło się więcej dzieci niż w latach ubiegłych; sześcioro gorzowian świętowało setne urodziny, a ponad 90 par obchodziło złote gody. Hania była najpopularniejszym imieniem nadawanym dziewczynkom, a wśród chłopców dominował Szymon.

medium_news_header_26685.jpg Fot. Daniel Adamski  

W 2019 roku urodziło się 1723 gorzowian. To o 78 więcej niż w roku ubiegłym. Hania, Maja i Zuza oraz Szymon, Antoni i Stanisław to najczęściej nadawane imiona. 483 pary zawarły małżeństwo, w tym 87 za granicą. 52 pary dopełniły formalności związane z zamiarem zawarcia związku małżeńskiego, ale… małżonkowie rozmyślili się i nie stawili w urzędzie w dniu ślubu.

W 2019 zarejestrowano 313 wzmianek o rozwodzie. Gorzowski USC zorganizował 3 uroczystości Jubileuszu 50-letniego pożycia małżeńskiego, na których 90 parom wręczono medale. W 2019 roku swoje setne urodziny obchodziło sześciu gorzowian.

W 2019 roku w Gorzowie liczba zarejestrowanych urodzeń wyniosła 1723. Aż 304. dzieci urodziło się poza granicami Polski. Zarejestrowano 22 akty stosunku przysposobienia skutkującego sporządzeniem nowego aktu urodzenia.

Ponadto Urząd Stanu cywilnego w Gorzowie Wielkopolskim dokonał 6579 migracji archiwalnych aktów urodzenia do Systemu Rejestrów Państwowych. W Urzędzie Stanu Cywilnego w Gorzowie Wielkopolskim przyjęto w sumie 592 uznań ojcostwa w tym: 514 przed sporządzeniem aktu urodzenia, 35 po sporządzeniu aktu urodzenia, 43 dziecka poczętego a jeszcze nieurodzonego.

Zarejestrowano 572 wzmianki do aktów urodzeń: 46 zmieniających status aktu, 526 zmieniających treść aktu. W 19 przypadkach do aktów urodzeń dołączono wzmianki o sądowym zaprzeczeniu ojcostwa, a w 18 aktach o sądowym ustaleniu ojcostwa. Dołączono 78 wzmianek o sprostowaniu aktu urodzenia i 249 o uzupełnieniu aktu urodzenia.

W roku 2019 najczęściej nadawanymi imionami dla dziewczynki były: Hanna (42), Maja (41), Zuzanna (36) , Lena (31), Julia (29), Zofia (27), Laura (25). Najczęściej nadawanymi imionami dla chłopców były: Szymon (34), Antoni (33), Stanisław (25), Filip (25), Adam (23), Leon (21), Jan.

W 2019 roku w USC sporządzono 483 akty małżeństw w tym 87 małżeństw zawartych za granicą. Dokonano 2297 migracji archiwalnych aktów małżeństw. 10 małżeństw było zawartych przed kierownikiem USC poza lokalem USC, 194 małżeństw zawieranych przed kierownikiem USC, 192 małżeństw zawieranych w sposób określony w art. 1§ 2 i 3 Krio.

Kombinacje stanów cywilnych osób zamierzających zawrzeć małżeństwo: kawaler-panna (282), rozwiedziony-rozwiedziona (44), kawaler-rozwiedziona (28), rozwiedziony-panna (25), wdowiec-rozwiedziona (4), wdowiec-wdowa (4), wdowiec-panna (2), kawaler-wdowa (1), rozwiedziony-wdowa (6).

Wydano 43 zaświadczenia o stanie cywilnym a także 48 zaświadczeń, że zgodnie z prawem polskim strona może zawrzeć małżeństwo poza granicami RP, 52 pary dopełniło formalności związane z zamiarem zawarcia związku małżeńskiego, ale nie stawiło się w dniu ślubu.

Zarejestrowano 54 małżeństwa z obcokrajowcem. Zarejestrowano 784 wzmianki zmieniające status aktu: 313 wzmianek o rozwodzie oraz 449 wzmianek o zgonie współmałżonka.

Zarejestrowano 217 wzmianek zmieniających treść aktu, m. in.: 34 wzmianki o powrocie rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa /kobieta/, 54 o sprostowaniu aktu, czynność mat.-tech., 67 o uzupełnieniu aktu, 33 wzmianki o zmianie nazwiska przez kobietę w trybie administracyjnym, 9 o separacji.

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Gorzowie Wielkopolskim w 2019 roku sporządzono 1935 aktów zgonu w tym 38, które nastąpiły za granicą. Dokonano 1038 migracji aktów archiwalnych.

Przedział wiekowy osób zmarłych:

0-20 - 104 aktów

21-40 - 143 aktów

41-60 - 522 aktów

61-70 - 633 aktów

71-100 - 1486 aktów

powyżej 100 - 7 aktów

Najwięcej zarejestrowano zgonów osób o stanie cywilnym „żonaty”, w następnej kolejności jest „wdowa”, w trzeciej kolejności – „zamężna”. Ponadto wydano 113 decyzji o zmianie imienia i nazwiska. W 2019 roku zorganizowano 3 uroczystości Jubileuszu 50-letniego pożycia małżeńskiego, na których 90 parom wręczono medale za pożycie małżeńskie. W 2019 roku odbyło się również 6 uroczystości setnej rocznicy urodzin.

Urząd Stanu Cywilnego