W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki. [rozumiem. zamknij okno] x
 
Jesteś tutaj » Home » Trzy pytania do... »
Konstancji, Krystiana, Sylwany , 18 lutego 2019

Służby wojewody nie będą uczestniczyły w tym sporze

2018-07-05

Trzy pytania do Romana Sondeja, dyrektora generalnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego

medium_news_header_22217.jpg

- W ostatnim czasie sporo dyskusji wywołał podział środków w ramach Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Politycy z południowej części województwa zarzucili wojewodzie, że w konkursie faworyzowane były gminy i powiaty z północy. Czy tak było w rzeczywistości?

- Nie po raz pierwszy mamy do czynienia z taką reakcją „południa”, które uznało, że standardem powinno być statystyczne podejście do rozwiązywanych problemów naszego regionu. W tym wypadku przyjęto założenie, że skoro 2/3 ludności zamieszkuje południową część lubuskiego, to południe w podobnym wymiarze powinno otrzymać fundusze. Naruszenie tej zasady jest traktowane, jako „złamanie umowy paradyskiej”. Wojewoda nigdy nie promował określonych gmin kosztem innych. Trzeba powiedzieć, że suma nakładów gmin, które złożyły wnioski przekroczyła 100 milionów złotych. Tymczasem alokacja środków budżetu państwa w ramach tego programu dla województwa lubuskiego wynosiła niewiele ponad 21 milionów złotych, co pozwoliło na umieszczenie 18 zadań na liście podstawowej oraz 8 zadań na liście rezerwowej. Wojewoda przy wyborze wniosków kierował się priorytetami określonymi w Programie, stopniem realizacji celów oraz planowaną przez wnioskodawców do osiągnięcia wartością wskaźników. Każdy złożony wniosek weryfikowany był jednakowo przy uwzględnieniu priorytetów określonych w Programie.

Odnosząc się do wskazanej wypowiedzi samorządowców z południa województwa, że w konkursie faworyzowane były gminy i powiaty z północy, warto zwrócić uwagę, iż w Programie Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 do tej pory dofinansowano inwestycje dla 51 gminnych projektów, w tym 36 to były projekty z południowej części województwa. Natomiast na 41 realizowanych projektów powiatowych, 26 należało do południowej części naszego regionu. Nie przypominam sobie, aby politycy reprezentujący „południe” mówili wtedy o dysproporcjach w podziale środków. Logicznym wytłumaczeniem tego wyolbrzymianego protestu jest fakt, że zbliżają się wybory samorządowe i dla wielu kandydatów na radnych, wójtów czy burmistrzów „wojna gorzowsko-zielonogórska” jest sposobem na zaistnienia w przekazach medialnych. Dziwnym trafem nie było słychać  głosów sprzeciwu, gdy dzielono środki na dofinansowanie szpitali, placówek kultury czy uczelni wyższych. Chciałbym zapewnić, że służby wojewody nie będą uczestniczyły w tym sztucznie wywoływanym sporze. Dla wojewody nadrzędnym celem jest rozwój całego województwa lubuskiego.

- Mieszkańcy Gorzowa obserwują postępy termomodernizacji budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jak słyszymy dookoła, większość realizowanych inwestycji jest zagrożonych przekroczeniem terminu realizacji. Czy takie zagrożenie dotyczy również tej inwestycji?

- Zgodnie z treścią umowy z Budimex S.A. zakończenie prac związanych z realizacją inwestycji nastąpi do dnia 30 marca 2019 roku. Realizacja kontraktu przebiega bardzo sprawnie, bez żadnych opóźnień. Obecnie jesteśmy na przełomie IV i V etapu. Przygotowujemy się do przejęcia dziewiątego piętra po przeprowadzonej termomodernizacji, co umożliwi przekazanie wykonawcy do realizacji kolejnego, szóstego piętra. Pomimo konieczności wykonania robót uzupełniających, których nie mogliśmy przewidzieć na etapie planowania takich jak naprawa stropów, czy wzmocnienie ścianek działowych, wykonawca realizuje przedmiot umowy w ustalonych terminach. Dzięki optymalizacji działań wykonawczych wykonawcy, jak i inwestorowi zastępczemu udało się wygospodarować dwutygodniową rezerwę czasową dla prac wykonywanych do tej pory. W chwili obecnej strony postępowania realizacyjnego nie widzą zagrożeń, które mogłyby spowodować niedotrzymanie ostatecznego terminu zakończenia prac.

- Czy połączenie termomodernizacji z normalnym funkcjonowaniem urzędu wpływa na jakość pracy urzędników?

- Na pewno jest to duże wyzwanie logistyczne, które czasami sprawia problemy pracownikom urzędu. Niemniej wszyscy pojawiające się perturbacje traktują z wyrozumiałością. Każdy dostrzega swoje „zielone światełko w tunelu” i cieszy się z faktu, że poprawiamy znacznie warunki pracy. Jeżeli chodzi, o jakość pracy naszych urzędników, to mam nadzieję, że nasi klienci nie mogą się skarżyć. W dalszym ciągu utrzymujemy wysoki poziom obsługi petentów. W ubiegły piątek Lubuski Urząd Wojewódzki otrzymał Znak Jakości ,,Przyjazny Urząd" w kategorii ,,urzędy wojewódzkie" i Srebrny Laur Konkursu za uzyskanie Znaku Jakości po raz czwarty z rzędu. „Przyjazny Urząd” to prestiżowy certyfikat, który otrzymują urzędy wyróżniające się wysoką jakością obsługi klienta, profesjonalizmem w działaniu oraz wysokim poziomem kompetencji fachowych zatrudnionych kadr. Przyznają go specjaliści z Instytutu Zarządzania i Rozwoju Jakości w Katowicach, dokonując wielostopniowej oceny funkcjonowania kandydatów. Kapituła Konkursowa przyznała naszemu urzędowi także wyróżnienie nadzwyczajne – „Wawrzyn Jakości”, przyznawane instytucjom, które odnotowały największy skok jakościowy od poprzednio przeprowadzonej certyfikacji. Wierzę, że ocena sporządzona przez ekspertów na podstawie wielu źródeł, takich jak ankieta konkursowa wypełniona przez urząd, analiza aktów prawnych regulujących zasady pracy urzędu, badanie funkcjonalności rozwiązań udostępnianych klientom, czy opinie interesariuszy zewnętrznych urzędu oraz monitoring mediów odzwierciedlają faktyczną jakość pracy naszego urzędu. Korzystając z okazji chciałbym w tym miejscu serdeczne podziękować swoim współpracownikom za zaangażowanie w codzienną organizację pracy – te wyróżnienia, o których wspomniałem przed chwilą, to wasza zasługa. Razem możemy cieszyć się z sukcesu.

RB