W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki. [rozumiem. zamknij okno] x

 
Jesteś tutaj » Home » @forum gorzowian »
Gerwazego, Protazego, Sylwii , 19 czerwca 2019

Nie chcą stacji paliw na Piaskach

2016-09-26

Petycja w sprawie budowy Stacji Paliw Płynnych na Os. Piaski w Gorzowie WLKP.

Do:
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
957355500

 

Szanowny Panie Prezydencie,
Szanowni Radni


W związku z postępowaniem administracyjnym w sprawie budowy Stacji Paliw Płynnych na działkach nr 258/4 i 197/4 na skrzyżowaniu ul. Okrzei z ul. Dowbora-Muśnickiego, zwracamy się do Pana z prośbą o zatrzymanie postępowania i uniemożliwienie budowy w rzeczonym miejscu stacji benzynowej.
Sprzeciw swój argumentujemy:
1. Przy ul. Okrzei znajduje się obszar chroniony ujęcia wody dla miasta. W przypadku nieprawidłowego zamontowania zbiorników paliw lub awarii powstanie ryzyko zanieczyszczenia ujęcia wody dla miasta. Nie powinny być tam lokalizowanie składowiska odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych, ani składowanie środków ochrony roślin i opakowań po tych środkach, czy też lokalizowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. Nie powinno być także instalacji w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
- Prawo ochronny środowiska, których funkcjonowanie ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w nich działalności może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

2. W bezpośredniej bliskości znajduje się niestabilna skarpa “Ruskiego Stawku”, którego lustro wody okresowo się podnosi. Jest to zbiornik naturalny pochodzenia polodowcowego, który powinien być objęty szczególną ochroną. Obecnie to urokliwe jeziorko otaczają z trzech stron ogródki działkowe. Jezioro to dwukrotnie oczyszczali płetwonurkowie a woda z niego została uznana za zdatną do picia. O staw warto zadbać poprzez zagospodarowanie otoczenia na funkcje rekreacyjną, miejsce wypoczynku dla mieszkańców, posiadające wysoki potencjał.

3. W pobliżu miejsca, w którym ma powstać stacja paliw płynnych znajduje się Dom Samotnej Matki. Obejmuje on swoją pomocą kobiety, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie mogą samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie. Wszelką pomoc znajdą tutaj kobiety spodziewające się dziecka, jak również takie, które na skutek przemocy w rodzinie nie mogą przebywać we własnym domu. Miejsce to zapewnia bezpieczeństwo i pozwala na nowo wyznaczyć sobie wartości i cele w życiu. Samotne matki z dziećmi zostają otoczone kompleksową opieką. Celem jego jest pomoc we wszelkich możliwych sprawach tak, aby kobiety wkrótce mogły odzyskać samodzielność. Stacja ma być bezpośrednio przyległa do istniejącego budynku mieszkalnego, który ma być oddzielony od stacji  kilkumetrową ścianą ekranów ochronnych, rozciągniętych na długości 20 metrów. Okna mieszkania będą przyległe niemal do stacji, co spowoduje ogromną uciążliwość dla sąsiedztwa. Taka nieruchomość będzie już praktycznie niezbywalna.
Budowa w jego sąsiedztwie stacji paliw stwarza zagrożenie dla spokoju i ciszy nocnej, zwłaszcza w aspekcie nocnych dostaw towaru i ruchu samochodów ciężarowych.

4. W okolicy jest zlokalizowane przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum, zatem miejsce to jest drogą, którą codziennie pokonują dzieci do szkoły. Zwiększenie ruchu kołowego, w tym dostaw (samochody ciężarowe), który powstanie w momencie wybudowania stacji benzynowej, będzie stwarzało zagrożenie bezpiecznej drogi dla dzieci.

5. Stacja paliw ma być zbudowana w samym sercu osiedla domów jednorodzinnych oraz wielorodzinnych, którego nieocenionym walorem jest cisza i spokój. Do tej pory ich mieszkańcy mogli tam odpoczywać. Kupili bądź wybudowali tam mieszkania i domy chcąc uciec od zgiełku miasta, gdyż jest to spokojna okolica. Teraz na środku osiedla Piaski ma powstać usługa inwazyjna, która zdecydowanie zagłuszy panujący tam spokój a unoszące się w powietrzu zapachy paliw płynnych zaburzą panującą dotychczas w okolicy harmonię.

6. Okoliczne ogródki działkowe odgrywają znaczącą rolę w życiu społecznym. Korzyści posiadania kawałka ziemi, który można użytkować i uprawiać są nie do przecenienia, o czym polscy działkowcy wiedzą doskonale. Ogrody działkowe zapewniają możliwość prowadzenia ekologicznych upraw warzyw i owoców. Są one zielonymi wyspami w aglomeracjach miejskich, tworzącymi przyjazną przestrzeń do życia i dobrze wpływającymi na miejski klimat. Są to wartości o charakterze ponadnarodowym i nie do oszacowania ze względu na prozdrowotne i wypoczynkowe walory.

Należy zwrócić uwagę, że duży procent ogródków działkowych należy do seniorów, dla których niejednokrotnie jest to jedyny powód do wyjścia z domu, a spokój panujący w okolicy jest jednym z ważnych czynników wpływających na użytkowanie przez nich ogródków działkowych. W trakcie kampanii wyborczej wygłaszał Pan również postulaty o aktywizacji seniorów. Była przeprowadzana ankieta o potrzebach osób starszych. Głęboko wierzymy, że w dalszym ciągu ma ich Pan na uwadze i nie dopuści do przedsięwzięcia zaburzającego tak ważne dla nich miejsca.

7. Mieszkańcy będą narażeni na emisję spalin oraz oparów benzyny podczas napełniania komór zbiornika magazynowanego paliwem - benzynami i olejem napędowym, magazynowania paliw, tankowania pojazdów. Zwiększy się także emisja spalin z pojazdów obsługiwanych przez stację. Biorąc pod uwagę, że stacja ma być zlokalizowana w ciasnej zabudowie domków jednorodzinnych, będzie to bardzo uciążliwe dla mieszkańców, gdyż znajdują się w bliskiej odległości od stacji i ich okna najczęściej sypialniane wychodzą wprost naprzeciw planowanej stacji benzynowej.
Opary benzynowe zostały uznane jako rakotwórcze i zalecana minimalna odległość stacji benzynowej od obiektów mieszkalnych to min 100 metrów. Drogi dojazdowe do planowanej stacji nie wytrzymają także tak dużego natężenia ruchu i obciążenia. To drogi osiedlowe, których degradację widać już przy samej lokalizacji tu sklepu wielkopowierzchniowego.

Głęboko wierzymy, że ma Pan na względzie dobro swoich mieszkańców i nie dopuści do tak nagannego procederu, wobec którego sprzeciw jest kierowany z tak wielu różnych środowisk oraz mieszkańców obszaru. Prosimy o Pana o powstrzymanie przedsięwzięcia, które spowoduje stopniową degradację naszej “małej ojczyzny”.

Niżej podpisany/a:
Tomasz Chmiel
66-400 Gorzów Wielkopolski

Od redakcji: Petycję można znaleźć i podpisać na: http://www.petycje.pl/petycja/12056/petycja_w_sprawie_budowy_stacji_paliw_plynnych_na_os._piaski_w_gorzowie_wlkp..html