W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki. [rozumiem. zamknij okno] x
 
Jesteś tutaj » Home » Zakład Gospodarki Mieszkaniowej »
Arnolda, Edgara, Elżbiety , 8 lipca 2020

Remonty, termomodernizacja i place zabaw

2013-04-02

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. zarządza i administruje łącznie 1.148 budynkami mieszkalnymi, 6.053 lokalami mieszkalnymi, w których zamieszkuje 23.500 osób.

medium_news_header_3307.jpg

Stan techniczny budynków jest pochodną wielu czynników i od wielu dziesięcioleci w dominującym stopniu uzależniony jest od możliwości finansowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz wspólnot mieszkaniowych, w których większość właścicieli nie jest w stanie pokrywać pełnych kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości oraz kosztów utrzymania swojego lokalu.

Szczegółowy plan remontów Zakład Gospodarki Mieszkaniowej konstruuje na dany rok w oparciu o priorytet potrzeb określonych na podstawie przeglądów technicznych, decyzji administracyjnych, zgłaszanych wniosków lokatorów i właścicieli lokali oraz w oparciu o wysokość planowanych do wydania środków finansowych, uzyskanych dotacji i decyzji Wspólnot Mieszkaniowych.

W 2013r. na remonty, inwestycje i rozbiórki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zaplanował około 10 500 000,00 zł łącznie z dotacją na fundusz remontowy w kwocie 4 960 181,00 zł oraz na zadanie – prace konserwatorskie przy zabytkach w kwocie
304 909,00 zł.

W ramach inwestycji remontowych gminy w  2013r. przewidziano:

Kontynuację zagospodarowania przestrzennego podwórka kwartału Mieszka I, Mickiewicza, Krasińskiego, Dąbrowskiego – odprowadzenie wód opadowych,
ocieplenie stropodachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, przemurowaniem kominów, montażem rynien i rur spustowych - Lipowa 20 – 27,

Z przeprowadzonych przeglądów stanu technicznego pokryć dachowych budynków mieszkalnych zarządzanych i administrowanych przez ZGM wynika, że około 57% budynków wymaga wykonania naprawy lub wymiany pokrycia dachowego na skutek wieloletniej eksploatacji, braku odpowiedniej konserwacji oraz degradacji spowodowanej zmiennymi warunkami atmosferycznymi. W 2013r. ZGM zaplanował 690 000,00 zł na remont pokrycia dachowego w budynkach mieszkalnych:

100% Gmina

Wspólnotowe:

Realizacja wykonania jakiegokolwiek remontu uwarunkowana jest przede wszystkim od podjęcia przez Wspólnotę Mieszkaniową stosownej uchwały i zabezpieczenia środków finansowych na funduszu remontowym wspólnoty.

Większość zasobów mieszkaniowych w naszym mieście - ponad 79% budynków pochodzi sprzed 1945 roku. Budynki takie wymagają przeprowadzenia termomodernizacji. Termomodernizacja, – przedsięwzięcie mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w danym obiekcie budowlanym, to kompleksowe poprawianie sprawności energetycznej elementów budynku, zarówno poprzez ocieplenie przegród zewnętrznych (ścian i stropów, dachów) jak i poprzez wymianę źródeł ciepła i instalacji grzewczych, oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Prowadzenie działań kompleksowych jest najwłaściwszym - termomodernizacja powinna obejmować wszystkie kategorie strat cieplnych budynku.

W 2013r. ZGM zaplanował przeprowadzenie termomodernizacji w budynkach:

Ocieplenie ścian budynków jako element termomodernizacji:

Ponadto środki finansowe przeznaczane są na niezbędne prace w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę piecy kaflowych, wymianę instalacji gazowej, wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej oraz na prace w zakresie konserwacji i napraw bieżących we wszystkich grupach robót.

Roboty zduńskie

W 2013r. ZGM przeznaczył 460 000,00 zł na przebudowę piecy w lokalach gminnych w budynkach 100% gminy i w budynkach wspólnotowych. Okres oczekiwania w zakresie przebudowy pieców kaflowych trwa do 2 lat.

Stolarka okienna i drzwiowa

Na dzień 31.12.2012 r., 3 561 m² stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych zostało zakwalifikowanych do wymiany na skutek wieloletniej eksploatacji, braku odpowiedniej konserwacji oraz degradacji spowodowanej zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Na 2013r. ZGM przeznaczył około 670 000,00 zł

Z powodu ograniczonych środków na wymianę ww. stolarki w lokalach gminnych w  2013r. czasookres realizacji wydłużył się do 3 lat.

Rozbiórki

ZGM przewiduje w 2013r. rozbiórkę budynków mieszkalnych:

Dokończenie rozpoczętych w 2012r rozbiórek:

Część w/w budynków zostanie rozebrana nieodpłatnie na podstawie zawartych porozumień pomiędzy Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej, a firmą zewnętrzną.

W ramach dofinansowania z budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków  dla budynków Wspólnot Mieszkaniowych ZGM wykona remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Śląskiej 40-41, remont elewacji  Armii Polskiej 22 oraz projekt remontu elewacji Łokietka 26.

ZGM mimo nie otrzymania środków z dotacji przedmiotowej przyznawanej corocznie Uchwałą Rady Miasta na remont lokali mieszkalnych z tzw. Ruchu Ludności odzyskanych w wyniku dobrowolnego zdania lokalu, eksmisji bądź po zgonie głównego najemcy, przystąpił do wykonania remontu 26 lokali mieszkalnych z własnych środków (w tym 8 lokali socjalnych w budynku po hotelu „Metalowiec” Szczecińska 25/).

W ramach przyznanej dotacji celowej ZGM pobuduje place zabaw przy:

Ponadto ze środków własnych ZGM zrealizuje - plac zabaw przy ul. Dzieci Wrzesińskich 1 do 4A i ul. Zabytkowej 4, 5.