W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki. [rozumiem. zamknij okno] x
 
Jesteś tutaj » Home » Zakład Gospodarki Mieszkaniowej »
Albiny, Sebastiana, Zdzisławy , 16 grudnia 2018

Przekazanie placów budowy przy Łokietka i Garbary

2018-02-27

W ubiegły piątek Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przekazał dwa place budów wyłonionemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy – Agencji Usługowej Stanisław Cap ze Świętego Wojciecha. Związane to jest z tym, że ZGM działając w imieniu Miasta Gorzowa realizuje zagospodarowanie dwóch miejskich podwórek przy ul. Łokietka oraz Garbary.

medium_news_header_21059.jpg

Termin zakończenia realizacji obu zadań wyznaczony  jest 31 października 2018r. Wartość umów na zagospodarowanie obu podwórek to prawie 3 mln zł. Inwestycje te będą wykonane w ramach prowadzonego przez Urząd Miasta Projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. wzdłuż rzeki Kłodawki poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z zagospodarowaniem wybranych podwórek”. Projekt jest współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,  Oś priorytetowa 9. Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp. Zamierzenie to realizowane jest odrębnie dla poszczególnych podwórek.

W przypadku podwórka przy ulicy Łokietka zagospodarowanie dotyczy prawie 3800m2 powierzchni tego podwórka i zrealizowane zostanie zgodnie z projektem budowlanym stanowiącym załącznik do Decyzji Nr 253/17 z dnia 03.07.2017r. – pozwolenie na budowę –„Budowa odwodnienia z utwardzonego terenu z łączeniem do istniejących wylotów, budowa nawierzchni i chodników z kostki betonowej oraz geokraty, budowa wiaty gospodarczej i dwóch wiat rekreacyjnych oraz zagospodarowanie terenu z autonomicznym oświetleniem”.

Zagospodarowanie podwórka przy ul. Łokietka będzie obejmować m.in.:

Zagospodarowanie podwórka przy ul. Garbary dotyczy prawie 1400 m2 powierzchni i zrealizowane będzie zgodnie z projektem budowlanym stanowiącym załącznik do Decyzji Nr 252/17 z dnia 03.07.2017r. – pozwolenie na budowę – „Budowa odwodnienia utwardzonego terenu z wylotem do rzeki Kłodawki, budowa nawierzchni i chodników z kostki betonowej, budowa wiat gospodarczych i rekreacyjnej, przebudowa muru oporowego z umocnieniem i zagospodarowanie terenu z budową oświetlenia autonomicznego”.

W przypadku podwórka przy ul. Garbary zagospodarowanie obejmie m.in.:

Nadzór nad przebiegiem procesu budowlanego jako Inżynier Kontraktu prowadzić będzie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FAWAL” Filip Walczak z Gorzowa Wlkp.

Jacek Szempliński

Fot. Piotr Koch