W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki. [rozumiem. zamknij okno] x
 
Jesteś tutaj » Home » Zakład Gospodarki Mieszkaniowej »
Libuszy, Wacławy, Wacława , 28 września 2020

Nowe opłaty w zasobach komunalnych

2020-08-13

W ostatnich dniach w mediach publicznych i społecznościowych pojawiła się dyskusja dotycząca wysokości nowych opłat w zasobach komunalnych, które mają obowiązywać od 1 listopada br. W związku z tym publikujemy szczegółową informację ZGM, która wyjaśnia konieczność podjęcia decyzji o podwyżkach.

medium_news_header_28301.jpg

Dlaczego podwyżki czynszów w mieszkaniach komunalnych były konieczne

W ostatnich dniach w mediach publicznych i społecznościowych pojawiła się dyskusja dotycząca podniesienia od 1 listopada br. podstawowej stawki czynszu w mieszkaniach z zasobów komunalnych. Przedstawiam informację Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wielkopolskim, która wyjaśnia, dlaczego podwyżki tej stawki były konieczne.

Regulacja stawki czynszu jest realizacją nowej polityki mieszkaniowej, która opisana została w Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy - Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2017 - 2021. Dokument został przyjęty w dniu 26 lutego 2020 roku przez Radę Miasta. Przyjęte opracowanie było wynikiem kilkumiesięcznej pracy powołanego zespołu, w skład którego wchodzili Radni Rady Miasta, Urzędnicy i pracownicy Zakładu. Na podstawie szczegółowej analizy obszaru występujących problemów i obecnej sytuacji mieszkaniowej miasta, przygotowano wiele działań mających na celu wyprowadzenie polityki mieszkaniowej miasta ze stanu zastoju, który trwał od kilkunastu lat.

Zmiana, wynikająca z nowego podejścia do polityki mieszkaniowej, polega na zwiększeniu możliwości remontowych zasobów komunalnych miasta, a przede wszystkim spełnienie oczekiwań oraz poprawę warunków i komfortu życia naszych mieszkańców. Tak jak wspomniano, w tym względzie mamy do czynienia z długoletnimi opóźnieniami.

Na przestrzeni ponad 20 lat zmiana stawki bazowej czynszu dla mieszkańców zasobów komunalnych Miasta Gorzowa Wielkopolskiego następowała tylko dwukrotnie. Ostatnia miała miejsce 1 czerwca 2008r. i została przyjęta do wysokości 3,60 zł/m2. Przez kolejne 12 lat następowała tylko waloryzacja czynszu w wysokości o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłoszony przez Prezesa GUS.

Urealnienie stawki było koniecznością do wysokości niezbędnej do pokrycia bieżących wydatków w zasobach komunalnych. Do każdego metra kwadratowego powierzchni użytkowej, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłaca ponad 2,00 zł. Przez ostatnie lata wzrosły koszty świadczonych usług na rzecz obsługi nieruchomości budynkowych. W styczniu tego roku nastąpił także wzrost minimalnego wynagrodzenia.

Sytuacja z którą mieliśmy do czynienia powodowała, że lokatorzy nie mogli doczekać się realizacji kapitalnych remontów swoich kamienic czy termomodernizacji budynków. Wszystkich dotykało kilkuletnie opóźnienie w wymianie stolarki okiennej czy drzwiowej do lokali, a przed nami inne konieczne dla bezpieczeństwa miasta decyzje, jak choćby o modernizacji przestarzałych, zanieczyszczających środowisko źródeł ciepła czyli pieców kaflowych.

Poziom stawki czynszu w wysokości 7,81 zł/m2 wbrew ogólnym twierdzeniom o bardzo dużej podwyżce za 1m2 jest nadal najniższy w mieście. Aby się o tym przekonać, warto porównać zasoby spółdzielni mieszkaniowych, GTBS, rynku prywatnego oraz innych miast.

Stawki czynszu w gorzowskich spółdzielniach kształtują się w wysokości kilkunastu zł/m2, w GTBS – 11,97 zł/m2 a na rynku wynajmu prywatnego średnio 24,00 zł/m2.

Natomiast w miastach zbliżonych obszarowo i liczbą mieszkańców wynoszą: Zielona Góra - 9,50 zł/m2; Dąbrowa Górnicza 8,38 zł/m2; Ruda Śląska 7,10 zł/m2.

Dla porównania, warto też wspomnieć o wysokości stawek opłat eksploatacyjnych wraz z funduszem remontowym we wspólnotach mieszkaniowych. Budynki, które zostały całościowo wyremontowane, na ten cel zaciągnęły zobowiązania kredytowe, które będą spłacane przez najbliższe 15-20 lat. W takim przypadku właścicielom wzrosła stawka na fundusz remontowy z poziomu 1,50 zł/m2 – 2,00 zł/m2 nawet do wysokości 6,00zł/m2 – 8,00zł/m2. Do tego należy doliczyć zaliczkę eksploatacyjną na utrzymanie części wspólnych nieruchomości. Skutkiem tego obciążenia właścicieli lokali (w tym miasta) sięgają nierzadko kilkunastu zł/m2.

Ważnym działaniem, które w konsekwencji doprowadzi do poprawy komfortu zamieszkiwania naszych mieszkańców, jest większa intensywność polityki eksmisyjnej.
Te działania podjęto już na znacznie większą skalę. Dotyczy ona zarówno dłużników jak
i lokatorów uciążliwych - zakłócających spokój, dewastujących zajmowane mieszkania i części wspólne nieruchomości, zastraszających sąsiadów, stwarzających zagrożenie dla porządku publicznego. Po zniesieniu obowiązującego w całym kraju stanu epidemii, kontynuowana będzie egzekucja wyroków. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w ramach środków otrzymanych z Miasta, w roku bieżącym już wyremontował blisko trzydzieści lokali socjalnych. Ponadto przygotowano procedurę przetargową do wykonania eksmisji do pomieszczeń tymczasowych.

Wyraźnie chcemy podkreślić, że dług mieszkańców, niepłacących swoich zobowiązań wobec Zakładu, nie ma wpływu na wysokość przyjętej stawki bazowej czynszu. Dla tej grupy mieszkańców wprowadzono czasowo odrębny program umożliwiający restrukturyzację powstałego zadłużenia. Warunkiem oddłużenia jest regularne opłacanie bieżącego czynszu.

Co bardzo istotne, zabezpieczone zostały także gospodarstwa domowe o najniższych dochodach, w tym seniorzy, emeryci i renciści. Nie czekając do listopada, mogą oni już skorzystać z pakietu pomocowego w postaci ulgi obniżającej wysokość czynszu w wysokości 30% i 10%. Obniżka nie jest uzależniona od powierzchni zajmowanego lokalu mieszkaniowego.

Ponadto, zgłaszając się do Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie, będzie można wnioskować o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Obie ulgi uzupełniają się z zastrzeżeniem, że obniżka naliczonego czynszu najemcy, który korzysta z dodatku mieszkaniowego, nie może powodować, że łączna kwota sumy czynszu i opłat niezależnych będzie niższa niż 50% kwoty do zapłaty, której najemca byłby zobowiązany.

Przypominamy, że przy Zakładzie działa Biuro Zamiany Mieszkań, którego zadaniem jest pomoc przy dokonaniu zamiany lokali, których usytuowanie, powierzchnia, bądź zbyt wysokie koszty utrzymania powodują utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu.

Z wyrazami szacunku

Paweł Nowacki
Dyrektor ZGM

Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ulica Wełniany Rynek 3
Pokój nr 1 (parter); Tel.: 603527437 lub (95) 7387101

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie, ulica Walczaka 42
Tel.: (95) 7355 832

Wydział Spraw Społecznych, Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. ulica Teatralna 26 (I piętro)
Tel.: (95) 7355801