W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki. [rozumiem. zamknij okno] x
 
Jesteś tutaj » Home » Zakład Gospodarki Mieszkaniowej »
Kingi, Maryna, Tycjana , 3 marca 2021

Program Kawka przynosi dobre efekty

2020-11-24

Tegoroczne podsumowanie programu Kawka w Gorzowie – czystsze powietrze, większa świadomość mieszkańców jak gospodarować ciepłem

medium_news_header_29105.jpg

Program Kawka, którego celem jest poprawa jakości powietrza przynosi dobre efekty. W trakcie jego realizacji zlikwidowano w Gorzowie 2927 starych pieców, utworzono 230 nowych węzłów cieplnych, 236 budynków podłączono do sieci ciepłowniczej. To przyczyniło się do znacznego ograniczenia pyłów w powietrzu oraz do trwałej poprawy środowiska naturalnego i zdrowia mieszkańców.

Wprowadzone przez miasto oraz za wolą wspólnot mieszkaniowych rozwiązanie, zapewniło mieszkańcom bezpieczeństwo i komfort korzystania z ogrzewania i ciepłej wody przez cały rok. Znacznie zmniejszyło się też zagrożenie zatruciami i wybuchami, obniżyły się opłaty, wynikające z przeglądów technicznych. Zmiana systemu ogrzewania jest też gwarancją niższych cen.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dokonał rozliczenia pobranych zaliczek i poniesionych kosztów energii cieplnej za sezon grzewczy 2019/2020 w budynkach włączonych do ciepła systemowego w ramach programu „Kawka”. Tegoroczne rozliczenia są zbliżone do poprzedniego okresu grzewczego. Dostrzegalna jest coraz większa świadomość mieszkańców i ich racjonalne zarządzanie ciepłem, dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Po zakończeniu każdego etapu inwestycji podłączania budynków do sieci ciepłowniczej, w porozumieniu z współwłaścicielami nieruchomości systematycznie podejmowane są decyzje o przeprowadzeniu remontów budynków w zakresie termomodernizacji. Łącznie wyremontowano 28 kamienic. Wykonane prace znacząco ograniczają ewentualne straty ciepła i umożliwiają ZGM wystąpienie o zmniejszenie mocy zamówionej przewidzianej dla budynku. Wszystkie działania powodują obniżenie kosztów ogrzewania mieszkania.

Blisko 800 rodzin otrzyma zwrot wpłaconych zaliczek. Średnia kwota nadpłaty na rodzinę wyniesie 510,00 zł. O wysokość nadpłaty, każdy z użytkowników będzie mógł pomniejszyć wymagane opłaty czynszowe za najbliższy miesiąc kalendarzowy. Pomimo podejmowanego wysiłku w przypadku 700 gospodarstw domowych zużycie ciepła w lokalach było wyższe od prognozowanych zaliczek. Średnia kwota niedopłaty wyniosła 580,00 zł.

Na wyższy rachunek wpływ miał ponadnormatywny pobór ciepła wynikający z indywidualnych potrzeb związanych z wielkością lokalu mieszkalnego, liczbą użytkowników czy stanem techniczny lokalu i budynku.

Bardzo często niedopłaty dotyczyły osób zajmujących lokale bez tytułu prawnego, posiadających zaległości, objętych prawomocnym wyrokiem o eksmisję, często zakłócających porządek domowy. Wyższe obciążenia były również wynikiem spadku poboru ciepłej wody użytkowej przez mieszkańców, które przekładały się na wyższe koszty utrzymania układu systemu w tym odpowiedniej temperatury do podgrzewu wody.

Dlatego w mieście przyjęto nową strategię działania.  Ma ona pomóc w zwiększeniu możliwości remontowych zasobów komunalnych miasta, a przede wszystkim spełnienie oczekiwań oraz poprawę warunków i komfortu życia naszych mieszkańców. Ten element nowej polityki mieszkaniowej miasta powinien spowodować, że regulacja stawki czynszu już w przyszłym roku pozwoli na przeprowadzenie pierwszych remontów budynków. Zniesienie zaś obowiązującego stanu epidemii uruchomi na nowo realizację wyroków eksmisyjnych.

Mając na względzie niekorzystne rozliczenia i powstałe niedopłaty, miasto nie zapomniało          o gospodarstwach domowych o najniższych dochodach, w tym seniorach, emerytach, rencistach czy rodzinach wielodzietnych. Podobnie jak w roku ubiegłym miasto wystąpiło do PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim o wsparcie finansowe dla najbardziej potrzebujących w ramach programu „Dzielmy się ciepłem”.

Dofinansowanie dla rodzin w najtrudniejszej sytuacji zaplanowane jest na grudzień 2020r.

Z poważaniem

Paweł Nowacki
Dyrektor ZGM