W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki. [rozumiem. zamknij okno] x
 
Jesteś tutaj » Home » Komentarze na gorąco »
Alfreda, Maksymiliana, Selmy , 14 sierpnia 2020

Protestują i apelują do prezydenta miasta

2019-12-04

Ostatecznych decyzji w sprawie likwidacji miejsc parkingowych na Wełnianym Rynku jeszcze nie ma, ale wszystko w tym kierunku zmierza.

medium_news_header_26427.jpg

Protestują przeciwko temu osoby prowadzące w śródmieściu działalność gospodarczą, ale i część tamtejszych mieszkańców. W związku z tym wystosowali oni apel do prezydenta i rady miasta w sprawie poniechania tych likwidacyjnych planów. Oto treść tego apelu: 

W związku z planowaną i dokonywaną przez włodarzy miasta Gorzowa Wlkp. zmianą organizacji ruchu w obrębie ulic Sikorskiego, Wełniany Rynek, Hawelańskiej, Zabytkowej   i w konsekwencji z zlikwidowaniem kilkudziesięciu miejsc parkingowych znajdujących się w obrębie powyższych ulic, apelujemy o ponowne przeanalizowanie powyższej decyzji i uwzględnienie poniższego zdania mieszkańców i osób prowadzących działalność gospodarczą w miejscu planowanych zmian.

My niżej podpisani mieszkańcy Gorzowa Wlkp w szczególności ulic Wełniany Rynek, Hawelańska, Zabytkowa, Sikorskiego 129-143, Dzieci Wrzesińskich  oraz właściciele i najemcy lokali użytkowych znajdujących się w obrębie tych ulic, składamy niniejszym stanowczy protest przeciwko planom zmniejszania ilości miejsc parkingowych w tym obszarze i oświadczamy co następuje:

Planowane przez Urząd Miasta prace, roboty budowlane w w/w obszarze w szczególności zamykające nieliczne już i tak miejsca postojowe nie uzyskały nigdy naszej aprobaty, a przygotowywane przez urząd miasta spotkania konsultacyjne z zainteresowanymi mieszkańcami i przedsiębiorcami miały charakter pozorny i zmierzający wyłącznie do zakomunikowania ustalonych już wcześniej zamiarów co do zamknięcia ruchu kołowego i parkingów na wskazanych powyżej ulicach.Uruchomienie około 100 lokali w 8-pietrowym budynku byłej „Przemysłówki” spowoduje dalszy wzrost deficytu miejsc postojowych dla mieszkańców miasta,  załatwiających w centrum  swoje sprawy.Niewątpliwie każde istniejące miejsce parkingowe ułatwia 120 tysiącom Gorzowian - interesantom, klientom i kupującym sprawną i szybką obsługę oraz przynosi do budżetu miasta po 70.200 zł w ciągu 10 lat (3złx9godzx52tygx5dnix10lat). Tylko 2 odcinki z których zniknąć mają na stałe te parkingi (tj. Sikorskiego vis a vis GBS i SDH oraz 60 metrów przy Wełnianym Rynku) posiada potencjał min 38 miejsc. W konsekwencji budżet miasta straci w ciągu dekady ok. 2,67 mln zł. Przy obecnej mizerii budżetowej oraz uzasadnionej presji płacowej pracowników podległych UM byłoby nieroztropnym i niegospodarnym pozbywanie się tak pewnego i stabilnego źródła dochodów do kasy Miasta.Wprowadzone 28.10.2019 testy zamykające miejsca na ul. Wełniany Rynek spowodowały dalszy drastyczny spadek ruchu i obrotów u lokalnych przedsiębiorców. Jest to już kolejne uderzenie zwłaszcza w osoby prowadzące działalność gospodarczą w obrębie wskazanych wyżej ulic. Pierwszym takim uderzeniem jest przedłużający się ponad dwu letni remont ulicy Sikorskiego. W tym zakresie posiadana przez nas dokumentacja zdjęciowa przeczy teoriom urzędników mówiącym o zwiększaniu się ruchu pieszego wynikającego z zamykania parkingów i ruchu na w/w  ulicach.Wprowadzane - bez rzetelnej konsultacji - zmiany spowodują spadek wpływów 49% udziału Miasta w podatkach PIT-CIT od lokalnych podmiotów. Jednocześnie zauważyć musimy, iż od wielu już lat na odcinku od Urzędu Miasta do Katedry stoi puste ponad 2000 m kwadratowych powierzchni użytkowej (w tym lokale UM) nie przynosząc do budżetu miasta kolejnych milionów złotych z powodu braku działalności tam lokalnych podmiotów. Czy miasto nie ma żadnych potrzeb, które mogłoby zaspokoić z tych bezsensownie traconych pieniędzy? Dlaczego zubażamy naszych mieszkańców arbitralnie narzucanymi planami utrudniając i rugując z centrum naszego miasta lokalną działalność?Uważamy za absurdalną tezę głoszoną nam przez niektórych urzędników magistratu, iż rzekomo jakieś badania wykazały, że zamknięcie lokalnych miejsc parkingowych spowoduje przyrost ruchu pieszych. Idąc tą logiką zamknięcie parkingów w  centrach handlowych (np. Askana, Nova Park) także zwiększyłoby im ilość klientów. To przecież oczywisty absurd przeczący zdrowemu rozsądkowi. Dlaczegóż więc zamykając parkingi zabijać chcecie działalność lokalnych podmiotów wpłacających Wam PIT-CIT? To rażąca niegospodarność.Miejsca parkingowe na podwórkach winny pozostać darmowe i wyłącznie dla mieszkańców, a brakujące należy uzupełnić lokując w bezpośrednim pobliżu  parking podziemny (kilka placów ponad 0,5-1,0 ha, pod zielenią przy ul. Jagiełły i Chrobrego, pod placem katedralnym) lub naziemny wielopoziomowy o konstrukcji szkieletowej. Można to wykonać na drodze partnerstwa publiczno-prawnego. Istniejące miejsca parkingowe w centrum należy bezwzględnie zachować z w/w powodów społeczno-ekonomicznych zwiększając im rotacyjność poprzez ewentualne podwyższenie cen drugiej, trzeciej i następnych godzin postoju. Dostawy towarów do istniejących placówek a także najzwyklejszy transport zakupów czy mebli do mieszkańców musi być możliwy. Osobom prowadzącym działalność gospodarczą można w tym celu wskazać konkretne godziny dostaw np. 6-10 i 17-22.Zmiana organizacji ruchu poprzez zamknięcie przy Katedrze ruchu wschód-zachód na głównym trakcie komunikacyjnym miasta spowodowała  zatory i kilkukrotne przedłużenie czasu przejazdu przez centrum. Zamiast przez jedne światła na wprost, przejeżdżać trzeba przez 3 ze znacznie wydłużonymi z 20 do 80 sekund czasami przestojów na nich. Implikuje to kilkukrotne zwiększenie emisji spalin od kolejek samochodów stojących na wydłużonych światłach, korkach etc. Czy naprawdę jest to w interesie mieszkańców? Zamknięcie przejazdu przy katedrze spowodowało także znaczne wydłużenie dróg i czasów przejazdu dla służb ratunkowychco wydłuża i utrudnia  im sprawne ratowanie życia i zdrowia mieszkańców. Ilu ludzi straci z tego tytułu życie lub zdrowie, bo karetka nie dojedzie na czas? Czy i o to chodziło planistom?Optymalnym, kompromisowym, logicznym i praktycznym rozwiązaniem jest funkcjonowanie tej deptakowej strefy przy katedrze poza godzinami szczytu komunikacyjnego i w weekendy. Zachowamy wówczas obie funkcjonalności: sprawne odciążanie ruchu na głównym skrzyżowaniu centrum w godzinach szczytu w dni robocze oraz dodaną funkcję „deptakową” w spokojniejszych godzinach funkcjonowania miasta. Ułatwi to również sprawne działanie służbom ratunkowym dla dobra wszystkich mieszkańców Gorzowa w celu najskuteczniejszego i najszybszego ratowania ich życia i zdrowia. Prawie połowa społeczeństwa to ludzie wiekowi, schorowani, emeryci, renciści, inwalidzi. Zaproponowanie im przez „ekspertów” i urzędników UM  pokonywania 2 km odcinka (w obie strony) między katedrą a Filharmonią 2x 12-14 minut wghttps://maps.app.goo.gl/n7vgSTEVvmA6i7sb8), aby mogli sobie jako interesanci i klienci załatwić w centrum drobne sprawy urzędowe i zakupowo-usługowe i to niezależnie od np. jesienno-zimowej aury jest bezduszne, bezmyślne i byłoby przejawem wyjątkowej arogancji władzy nieliczącej się z interesem mieszkańców Gorzowa Wlkp. Czy tak wygląda przyjazne miasto? Planowane zmiany w centrum są i muszą być prowadzone nie dla bliżej nieokreślonych interesów „ekspertów” i nawiedzonych „wizjonerów”, lecz dla wygody, bezpieczeństwa i dobra wszystkich mieszkańców naszego miasta, a także w ich żywotnym interesie ekonomicznym zwłaszcza, że są finansowane z pieniędzy tychże obywateli a nie władzy.Każdy ma prawo do swojej wizji miasta zwłaszcza jego Prezydent, ale ewentualne decyzje nie powinny mieć charakteru dyktatu i wprowadzania na siłę zmian wbrew żywotnym interesom mieszkańców. Jednocześnie nie godzi się aby wprowadzane wbrew mieszkańcom i użytkownikom lokali zmiany uzasadniać ich interesem. Zdecydowana większość osób tu egzystujących, w tym blisko 100% podmiotów  jest stanowczo przeciwna wprowadzanym zmianom w organizacji ruchu, w szczególności likwidacji miejsc postojowych i poświadczają to nie w anonimowych ankietach lecz pisemnie z imienia i nazwiska.

Konkludując,

czy jest Pan, Panie Prezydencie za :

1. rezygnacją z milionowych wpływów do kasy miasta z tutejszych parkomatów za likwidowane miejsca parkingowe i  za  niższymi  wpływami z podatków dochodowych od prowadzonej tu działalności gospodarczej?

2. utrudnieniem dojazdu do w/w obszaru mieszkańcom,  dostawcom, kurierom i służbom ratowniczym?

3. utrudnieniem dojazdu do w/w obszaru ścisłego centrum oraz utrudnieniem chwilowego postoju 120 tysiącom Gorzowian chcących tu sprawnie i szybko załatwić swoje drobne sprawy  także urzędowe ?

4. pozornymi ,kosztownymi „konsultacjami”  kończonymi wypowiedzią Pani Dyr. Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji   cyt.: „Wprowadzane zmiany są bezdyskusyjne. Polityka miasta jest jasna „Czy tak ma działać przyjazne miasto?

W załączeniu listy z  zebranymi w  popołudnie 27.11.br 205 podpisami przedstawicieli tutejszych  lokali mieszkalnych i użytkowych (Zał.1 do 50 ) reprezentującymi ok. 600 przebywających tu na stałe osób-mieszkańców, oraz 301 podpisów mieszkańców Gorzowa i okolic.

Wszyscy z imienia i nazwiska wyrażają niniejszym sprzeciw zamykanym nam na siłę  parkingom i  dokonanej reorganizacji ruchu.

Inne sposoby zbierania opinii w tym przygotowane dla UM anonimowe ankiety na próbkach kilkunastu przypadkowo zagadniętych osób są absolutnie niewiarygodne i niemiarodajne – można w ten sposób uzasadniać każde, nawet najbardziej wydumane tezy, gdyż  te anonimowe badania są po prostu nieweryfikowalne - w przeciwieństwie do niniejszego apelu - oświadczenia podpisanego imiennie przez protestujących.

Odpowiedź na niniejsze pytania i apel prosimy przesłać na adres ratujmy.parkingi@gmail.com oraz prosimy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miasta w celu zapoznania się z nią przez ogół społeczeństwa miasta Gorzowa Wlkp. 

Do wiadomości:       Radni Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

***

Swoje zdanie w tej sprawie wyraziłem już kilka razy na tych łamach. Teraz je tylko potwierdzam, podtrzymuję i także apeluję o rozsądek oraz umiar do prezydenta.

Jan Delijewski