W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki. [rozumiem. zamknij okno] x
 
Jesteś tutaj » Home » Czytaj ze mną »
Elwiry, Hipolita, Radosławy , 13 sierpnia 2020

20 lat Akademii

2019-08-27

Co prawda dopiero dn. 1 czerwca 2016 r. pan prezydent Andrzej Duda popisał Ustawę, na mocy której utworzono Akademię im. Jakuba z Paradyża, ale za swoją datę urodzin Akademia uznaje rok 1998, kiedy została powołano Państwową Wyższą Szkołę Zawodową, której jest sukcesorką.

medium_news_header_25585.jpg

W 2013 r. dodano jej patrona w osobie Jakuba z Paradyża.

*

Z okazji jubileuszu 20-lecia Przemysław Słowiński przygotował pierwszą monografię uczelni. Jej podstawowy tytuł ,,Historia - tradycja - współczesność" dopełnia drugi człon ,, Dwadzieścia lat uczelni im. Jakuba z Paradyża".

Autor założył spisanie kroniki Akademii, w której sam od wielu lat pracuje, aktualnie na stanowisku prorektora ds. studenckich, ,,ażeby za kolejnych kilka lub kilkadziesiąt lat zainteresowani poznawaniem dziejów uczelni mogli dowiedzieć się, jak rodziła się uczelnia, jak funkcjonowała i z jakimi przeciwnościami musiały zmagać się jej władze oraz wszyscy członkowie społeczności akademickiej w ciągu kolejnych lat, a także jakie sukcesy odnosili badacze różnych dziedzin naukowych".

Uczelnia przyjęła za dewizę hasło ,,Kształcimy pokolenia", podkreślając tym sformułowaniem swoją dalekosiężną misję

*

Rozdział pierwszy traktuje o Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w różnych aspektach: naukowym, gospodarczymi i studenckim. Znajduje się tu długi wykaz absolwentów PWSZ, którzy aktualnie obejmują ważne stanowiska lub wyróżniają się w życiu Gorzowa. Krótszy, bo tylko 8-osoby jest spis tych, którzy po ukończeniu najpierw PWSZ, a potem studiów magisterskich, wrócili, by tu pracować naukowo.

*

Rozdział drugi przypomina trudną drogę do utworzenia Akademii. Początkowo liczono na usamodzielnienie się istniejącej w Gorzowie od lat Akademii Wychowania Fizycznego, ale jej związki z poznańskim centrum okazał się progiem nie do przekroczenia. PWSZ postawiła więc na samodzielność w staraniach o awans. I tak się stało.

W końcu roku akademickiego 2017/2018 w AJP pracowało 214 osób stanowiących kadrę naukowo-dydaktyczną. W tym gronie było: 21 osób z tytułem profesora, 38 z tytułem doktora habilitowanego, 195 - doktora oraz 50 magistra, zazwyczaj z rozpoczętym procesem doktoranckim. W książce podano nazwiska wszystkich z podziałem na wydziały. Dla pamięci jest także wykaz pracowników administracji.

*

Ważny, choć krótki rozdział poświęcono patronom. Przede wszystkim omówiona została działalność Jakuba z Paradyża, jako patrona całej uczelni. Patronką Biblioteki Głównej jest Eliza Orzeszkowa, zaś patronką Biblioteki Wydziału Humanistycznego - Ewa Rzetelska-Feleszko. Patronem auli głównej został gorzowski naukowiec Stanisław Kirkor. W książce przedstawiono biogramy wszystkich patronów.

*

,,Tradycja, symbole AJP na tle obyczajów i ceremoniału akademickiego w Polsce" to ostatni rozdział.

W uczelniach z długą historią obyczaje, symbole, ceremoniały kształtowały się przez wieki i zazwyczaj ich formy przypisane są tylko tej Alma Mater. Jak na tak młodej jak gorzowska uczelni stworzyć tradycje? Po pierwsze: trzeba o nie dbać, trzeba mieć świadomość ich wagi i konsekwentnie je praktykować. Od lat według ustalonego ceremoniału na AJP odbywają się inauguracje roku akademickiego oraz wręczenia dyplomów, a także inne uroczystości.

Zadbano także o symbole. Fundatorem rektorskiego berła przekazanego 3 października 2016 r. była Okręgowa Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie.

Natomiast łańcuch rektorski ufundował dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego - Jerzy Kaliszan, zaś pierścień rektorski przekazał wojewoda lubuski.

,,Insygnia władzy rektorskiej w AJP - podkreśla autor książki - charakteryzuje umiarkowanie, prosta elegancja oraz nowoczesność formy".

*

Na zakończenie dodano poczet rektorów, w AJP bardzo krótki:

1. Prof. dr hab. Zenon Głodek - rektor w latach 1999 - 2007

2. Prof. dr hab. Andrzej Bałaban - 2007 - 2011

3. Prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska od 2011 r.

Jest dużo kolorowych zdjęć, są kopie podstawowych aktów prawnych dotyczących uczelni oraz pełny wykaz publikacji Wydawnictwa Naukowego PWSZ, a później AJP.

***

Przemysław Słowiński, ,,Historia - tradycja - współczesność. Dwadzieścia lat Uczelni im. Jakuba z Paradyża", wyd. Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski 2018, 206 s.

Więcej na temat tej książki na stronie www.wimbp.gorzow.pl w zakładce ,,Czytaj z Krystyną Kamińską".