W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki. [rozumiem. zamknij okno] x

 
Jesteś tutaj » Home » Akademia im. Jakuba z Paradyża »
Gabrieli, Marka, Seweryna , 24 marca 2019

ENERGETYKA – warto studiować w AJP w Gorzowie

2018-03-22

Dokonanie wyboru studiów to niełatwe zadanie, zwłaszcza dla ludzi ceniących racjonalne myślenie. Decyzja polega na pogodzeniu własnych zainteresowań z nurtami obowiązującymi na rynku pracy.

medium_news_header_21280.jpg

Mówiąc wprost, należy przewidzieć, który z zawodów będzie poszukiwany za kilka lat, kiedy skończymy studia. Myśląc w ten sposób o kierunku ENERGETYKA, można być optymistą. Przed współczesnym światem największe wyzwania stoją właśnie w tym obszarze, chodzi bowiem o znalezienie alternatyw dla energii pochodzącej ze spalania kopalin, które niebawem ulegną wyczerpaniu, a dodatkowo stanowią obciążenie ekologiczne naszego otocznia.

Gwałtowny rozwój nowoczesnych gałęzi sektora energetycznego jest nieunikniony, a człowiek interesuje się wykorzystaniem coraz bardziej efektywnych źródeł energii. Polska do 2020 r. ma produkować dwa razy więcej prądu ze źródeł odnawialnych niż obecnie. Na terenie naszego kraju w wielu regionach panują korzystne warunki wietrzne i inwestuje się w farmy wiatrowe. Warunki nasłonecznienia umożliwiają stosowanie kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych. Uprawia się rośliny oleiste przeznaczone do produkcji biopaliwa. Z jednej strony jest biomasa, energetyka wodna, geotermalna – wykorzystująca ciepło zgromadzone we wnętrzu ziemi, a z drugiej procesy reakcji termojądrowych, które przyciągają tanią i bardzo wydajną energią.

Poprawa bezpieczeństwa energetycznego i różnorodność źródeł oraz rozwój urządzeń do bardziej efektywnego uzysku energii powodują, że wzrasta zapotrzebowanie na kadrę inżynierską, wykształconą w zagadnieniach projektowania systemów energetycznych, ich możliwościach i praktycznym wykorzystaniu.

Absolwenci kierunku ENERGETYKA pracują przy projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań, stosowanych w przedsiębiorstwach wytwarzających energię oraz zajmujących się jej przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją.

Energetycy pracują także przy przedsięwzięciach, związanych z modernizacją i projektowaniem maszyn energetycznych oraz wdrażaniem nowych technologii. Innowacyjne koncepcje energetyczne i coraz większy nacisk na ochronę środowiska stanowią dla absolwentów energetyki wyzwanie, ale również dają im nowe możliwości rozwoju.
W związku z działaniami proekologicznymi i polityką lepszej efektywności wykorzystania zasobów, energetycy mogą również znaleźć zatrudnienie w jednostkach samorządowych i zespołach administracji centralnej.

Energetyk jest fachowcem zajmującym się zagadnieniami wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, gromadzenia i wykorzystywania różnych rodzajów energii. Może być energetykiem cieplnym (termoenergetykiem), energetykiem wodnym (hydroenergetykiem), elektroenergetykiem, energetykiem jądrowym lub wiatrowym (aeroenergetykiem). Energetyk jest pracownikiem ważnej, strategicznej branży, w której używa się nowoczesnej technologii i dba o ochronę środowiska.

W tym zawodzie nie ma przypadków – podstawą jest dobre wykształcenie techniczne i znajomość języka obcego. Potrzeba jeszcze pasji oraz umiejętności zarządzania, wiedzy ekonomicznej i ścisłego umysłu. Konieczna jest też umiejętność pracy w zespole i zamiłowanie do studiowania nowinek – w tej dziedzinie wszystko się zmienia, jak w informatyce. Takie możliwości daje kierunek ENERGETYKA. Jest on kierunkiem o charakterze interdyscyplinarnym. Oznacza to, że wiedza oraz umiejętności pochodzą z różnych dziedzin. Ekspert w zakresie energetyki zna zagadnienia ścisłe  jak podstawy matematyki i fizyki, a także specjalistyczne dziedziny techniczne, do których należą np.: mechanika płynów, źródła energii odnawialnej, projektowanie maszyn, eksploatacja maszyn w energetyce.

Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oferuje studia I-go stopnia na tym kierunku, które kończą się obroną pracy inżynierskiej oraz uzyskaniem tytułu inżyniera. W trakcie nauki, realizowany jest program wspólny dla wszystkich studentów danego kierunku, obejmujący przedmioty z trzech grup: przedmioty podstawowe (m.in. matematyka, fizyka, chemia), przedmioty kierunkowe oraz przedmioty nietechniczne (m.in. WF, języki obce).

Praktyczny profil kształcenia kładzie duży nacisk na przekazanie studentom umiejętności technicznych i manualnych. AJP posiada Laboratorium Środowiskowe”, w skład którego wchodzi laboratorium: biomechaniki, mechatroniki, technik 3D, podstaw elektroniki i elektrotechniki, modelowania i nadzorowania procesów, inżynierii jakości, inżynierii materiałowej, termodynamiki i mechaniki płynów, podstaw konstrukcji maszyn, mechaniki i wytrzymałości materiałów.

Laboratorium Termodynamiki i Mechaniki Płynów wyposażone jest m.in. w:

- stanowisko doświadczalne technik pomiaru temperatur,

- stanowisko doświadczalne przewodnictwa cieplnego,

- prądnicę wiatrową,

- stanowisko doświadczalne ogniwa fotowoltaicznego,

- stanowisko doświadczalne kolektora słonecznego,

- model działania ogniwa wodorowego.

Przykładowe stanowiska pokazano na fotografiach.

W procesie dydaktycznym studenci realizują rozszerzoną tematykę zajęć laboratoryjnych i projektowych oraz odbywają co najmniej 3-miesięczne praktyki zawodowe w końcowym okresie studiów. Studenci mają możliwość realizacji prac dyplomowych w oparciu o tematykę związaną z działalnością firmy, w której chcieliby pracować.

Szczegółowe przygotowanie do zawodu stwarzają dwie specjalności na tym kierunku: „Odnawialne źródła energii” oraz Elektroenergetyka”.

Absolwenci specjalności „Odnawialne Źródła Energii” stają się fachowcami w zakresie działania, konstrukcji oraz warunków eksploatacji różnych instalacji odnawialnych źródeł energii: kolektorów słonecznych, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych, turbin wiatrowych itp. Wiedza ich dotyczy zarówno układów samych źródeł jak i urządzeń pozwalających na efektywną pracę tych źródeł, takich jak magazyny energii, systemy monitorowania itp. Obejmuje ona również zastosowanie źródeł energii w budynkach inteligentnych w obwodach elektrycznych oraz ciepłowniczych.

„Elektroenergetyka” to poddziedzina energetyki i elektrotechniki dotycząca wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej. Jej głównym zadaniem jest zapewnienie ciągłego (niezawodnego) dopływu energii elektrycznej o odpowiedniej (wysokiej) jakości do odbiorcy. Elektroenergetyk może być pracownikiem elektrowni odpowiedzialnym za nadzorowanie i kontrolowanie poprawnego funkcjonowania wszystkich urządzeń i systemów, funkcjonujących na jej terenie. Z racji posiadanego wykształcenia, wiedzy praktycznej i doświadczenia, elektroenergetyk zajmuje się obsługą tychże urządzeń, a także na bieżąco monitoruje ich stan techniczny, będąc gwarantem bezpieczeństwa pozostałych pracowników przebywających na terenie elektrowni, oraz ciągłego i bezawaryjnego dopływu energii elektrycznej do danego obszaru. Osoba zatrudniona na tym stanowisku może wykonywać różne obowiązki, adekwatne do charakteru działu, w którym pracuje. Wcześniej wspomniana kontrola poprawności funkcjonowania urządzeń będzie więc jej zadaniem w dziale kontroli produkcji energii elektrycznej, podczas gdy pracownik działu utrzymania ruchu będzie dbał o konserwację i ewentualne naprawy urządzeń.

Z przedstawionej tu skrótowo sylwetki absolwenta kierunku ENERGETYKA wynika, że posiada on szeroką wiedzę, pozwalającą na wykonanie zadań w firmach o różnym profilu – od elektrociepłowni aż po małe i średnie przedsiębiorstwa działające w szeroko pojętej energetyce oraz firmy prowadzące właściwą gospodarkę energetyczną. W perspektywie uwarunkowań krajowych, warto zauważyć, że nie da się już dłużej zwlekać z wielkimi zmianami w obszarze energetycznym, dlatego ten kierunek studiowania i kariery zawodowej jest rozsądną drogą dla ambitnych młodych ludzi dbających o swoją przyszłość.   

dr Anna Bieda