W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki. [rozumiem. zamknij okno] x

 
Jesteś tutaj » Home » Akademia im. Jakuba z Paradyża »
Bolka, Cezaryny, Marioli , 25 marca 2019

Rynek może zyskać dzięki pracy osób niepełnosprawnych

2018-03-22

W auli im. prof. Stanisława Kirkora w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. ,,Osoba z niepełnosprawnością wyzwaniem i szansą dla rynku pracy’’.

medium_news_header_21281.jpg

Patronat honorowy nad konferencją objęła J.M. Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim  prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska. Na konferencję przybyli przedstawiciele różnych organizacji osób niepełnosprawnych, ale byli także przedstawiciele wielu polskich uczelni m.in. z Rzeszowa, Zielonej Góry, Radomia czy Kielc.

Celem konferencji była prezentacja wielowymiarowej diagnozy, przedstawienie prognozy, ale także wskazanie naukowej próby opisu rzeczywistych i potencjalnych możliwości zatrudniania na rynku pracy osób z niepełnosprawnościami.

Jak zwróciła uwagę dr Anna Dobrychłop, pełnomocnik rektora ds. studentów niepełnosprawnych w AJP, dzisiejszy rynek pracy może dużo skorzystać na przejawach otwartości pomiędzy pracodawcami a pracownikami z grupy osób niepełnosprawnych. To także sprzyja budowaniu społeczeństwa relacyjnego.

- Podmioty, które realizują własną aktywność w różnych sferach, zwłaszcza w dziedzinie gospodarki i usług, mogą wiele zyskać, otwierając się na osoby z niepełnosprawnościami - mówi wprost dr Anna Dobrychłop.

Konferencję otworzył prof. nadzw. dr hab. Paweł Leszczyński, prorektor ds. nauki w AJP. Potem mieliśmy ciekawe wystąpienie dr hab. Pawła Prüfera, dziekana Wydziału Ekonomicznego AJP. Z kolei Piotr Natkański z oddziału lubuskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomniał, że 6 marca podpisano porozumienie o współpracy w zakresie zwiększenia promocji aktywności zawodowej i edukacyjnej osób z niepełnosprawnościami, a także wdrożenia pilotażowego programu Absolwent.

W sumie odbyły się trzy sesje. Podczas pierwszej dyskutowano m.in. nad zatrudnieniem, jako działaniem włączającym niepełnosprawnych w normalny nurt życia społecznego. Dr hab. Joanna Truszkowska z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie omówiła rolę poradni psychologiczno-pedagogicznych w procesie przygotowania osób z niepełnosprawnościami do pracy na otwartym rynku pracy. Z kolei  dr hab. Krzysztof Czyrka z AJP mówił o wykorzystaniu potencjału ludzkiego osób z niepełnosprawnościami w perspektywie otwartego rynku. Kolejne prezentacje również były bardzo ciekawe. Dr Helena Ochonczenko z Uniwersytetu Zielonogórskiego skupiła się na przedstawieniu aktywności zawodowej osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego. Trudny, ale bardzo ważny temat. Dr Katarzyna Błaszczuk z Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie omówiła temat pn. ,,Praca wyznacznikiem jakości życia w (nie)pełnosprawności’’.

W sumie zaprezentowanych zostało kilkanaście różnorodnych tematów. Niektóre z nich niosły w sobie praktyczny poradnik dla osób niepełnosprawnych. Szczególnie tych, którzy po ukończeniu studiów muszą odnaleźć się na rynku pracy. Dr Marcin Garbat z Uniwersytetu Zielonogórskiego wskazał natomiast europejskie systemy wspierania zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. I to w wymiarze zarówno teoretycznym, jak i praktycznym.

Z kolei dr Aneta Klimentowska, także UZ, zwróciła uwagę, że obecny „rynek pracownika” to szansa na wzrost zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Omówiono również aspekty prawne przy obecnym systemie zatrudniania osób niepełnosprawnych. Wskazano m.in., że przedsiębiorstwa i podmioty ekonomii społecznej stanowią drogę do otwartego rynku pracy dla osób niepełnosprawnościami.

Bogata tematyczni konferencja musiała zadowolić każdego, kto choćby w najmniejszym wymiarze interesuje się tym obszarem rynku pracy. Dodajmy jeszcze, że w skład Komitetu Naukowego Konferencji weszły następujące osoby:

Prof. Joanna K. Doran, Ph.D., M.S.W – School of Social Work, California State University, Los Angeles

Prof. Cecilia Costa,  Università degli Studi Roma Tre, Rzym

Prof. Arzu İçağasıoğlu Çoban – Başkent Üniversitesi, Ankara

Prof. dr hab. Janusz Mariański, Wyższa Szkoła Społeczna z siedzibą w Lublinie

Prof. dr hab. Zenon S. Gajdzica, Uniwersytet Śląski, Katowice

Dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Dyrektor Instytutu Socjologii, Warszawa

Dr hab. Riccardo Campa, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Dr hab. Teresa Zubrzycka-Maciąg, prof. UMCS – Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej, Lublin

Dr hab. Mariusz Z. Jędrzejko, prof. UTH, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Radom

Dr hab. Piotr T. Nowakowski, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin

Dr hab. Beata Ziółkowska, prof. UKW – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski, Katowice

Dr hab. Mariusz Kwiatkowski, prof. UZ – Uniwersytet Zielonogórski, Prodziekan ds. studenckich, Zielona Góra

Dr hab. Paweł Prüfer, prof. AJP, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, dziekan Wydziału Ekonomicznego AJP

Dr hab. Krzysztof Czyrka, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Dr Barbara Morsello, Università degli Studi Roma Tre, Rzym

Dr Małgorzata Trocka, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Dr Anna Majzel, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Dr Anna Dobrychłop, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Pełnomocnik Rektora ds. studentów niepełnosprawnych

RB