W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki. [rozumiem. zamknij okno] x

 
Jesteś tutaj » Home » Akademia im. Jakuba z Paradyża »
Gerwazego, Protazego, Sylwii , 19 czerwca 2019

Kryminologia stosowana w gorzowskiej AJP

2018-09-25

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie otrzymał uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku kryminologia stosowana o profilu praktycznym.

medium_news_header_22841.jpg

Celem kształcenia na Kryminologii stosowanej na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża  jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy o człowieku, przyczynach patologii społecznych i sposobach ich przezwyciężania. Wiedza teoretyczna zdobywana będzie dzięki interdyscyplinarnym studiom w ramach kilku dziedzin: psychologii, socjologii, nauk o bezpieczeństwie,  prawa. Ukończenie Kryminologii, prócz zdobytej wiedzy i doświadczenia, stworzy absolwentom możliwość zatrudnienia w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości, policji, więziennictwie, strażach miejskich i gminnych.

Studia licencjacie z zakresu kryminologii stosowanej są podstawą zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego, pozwalającego analizować i stosować zasady prawne oraz procedury związane ze ściganiem przestępstw w sposób zgodny z interesem lokalnym i państwowym. Praktyczny charakter kształcenia stanowi realizację celu wskazanego w Misji i Strategii Uczelni, jakim jest dostosowywanie kwalifikacji kadr do zmieniających się potrzeb rynku pracy. W Lubuskiej Strategii  zatrudnienia na lata 2011-2020  (uchwała z dnia 14 lutego 2011 r. nr VI/41/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego) wskazuje się na stały wzrost zatrudnienia w obejmującym służby mundurowe, instytucje bezpieczeństwa publicznego oraz straże i inspekcje w sektorze „Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne”.

Absolwent będzie posiadał umiejętności i kompetencje współpracy i kierowania zespołami ludzkimi. Będzie również posiadał, niezbędne w obszarze szeroko pojętych służb publicznych przygotowanie do działań zgodnie z zasadami etyki. Poza wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi z zakresu kryminologii stosowanej student wyposażony zostanie w wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające rozpoznawać czynniki, które stwarzają ryzyko wystąpienia różnorodnych zagrożeń kryminalnych i społecznych lub sytuacji kryzysowych. Potrafić będzie podejmować działania profilaktyczne prewencyjne. Absolwent korzystając z posiadanych narzędzi będzie analizował mechanizmy zjawisk kryminogennych, diagnozował będzie patologie społeczne oraz rozpoznawała potrzeby środowisk patologicznych i zagrożonych. Absolwent będzie posiadał kompetencje predysponujące go do ubiegania się o pracę w służbach mundurowych, np. policji, straży miejskiej, straży granicznej, służby więziennej, służbach specjalnych, służbie celnej,  a także w ramach administracji skarbowej, administracji bezpieczeństwa publicznego, w placówkach prewencyjnych,  sądach, prokuraturach, organizacjach pozarządowych kierujących i realizujących działania prewencyjne i profilaktyczne.

Tak przygotowana praktyczna koncepcja kształcenia dostosowana do praktycznych wymogów lokalnego i globalnego rynku pracy umożliwi absolwentom spełnienie bieżących i przyszłych wymogów zawodowych.

AJP