W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki. [rozumiem. zamknij okno] x

 
Jesteś tutaj » Home » Akademia im. Jakuba z Paradyża »
Cezarego, Marii, Zygfryda , 22 sierpnia 2019

Erasmus? Nie ma na co czekać!

2019-03-03

Akademia im. Jakuba z Paradyża uczestniczy w europejskim programie Erasmus od początku swojego istnienia (od 1998 r.).

medium_news_header_24168.png

W latach 2014-2020 program funkcjonuje pod nazwą Erasmus+ i oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu. Program umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych uczniów, studentów, kadry dydaktycznej i pracowników oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit  na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

Dzięki uczestnictwu w programie Erasmus+ AJP oferuje swoim studentom i pracownikom stypendia na wyjazdy zagraniczne do uczelni partnerskich i innych instytucji.

Dla studentów

Wyjazdy na studia.

Studenci mogą wyjechać do zagranicznej uczelni partnerskiej na semestr z możliwością przedłużenia do roku. Okres ten zostaje zaliczony jako integralna część studiów w AJP. Wyjeżdżać można najwcześniej po ukończeniu I roku studiów. Kryteria kwalifikacji to średnia ocen i znajomość języka obcego, w jakim prowadzone będą zajęcia za granicą.

Wyjazdy na praktykę.

Student może wyjechać najwcześniej po ukończeniu I roku studiów na minimum 2 miesiące do instytucji zagranicznej, którą samodzielnie znajdzie, i której przedmiot działalności będzie zbieżny z jego profilem studiów. Kryteria kwalifikacji to zgodność praktyki z kierunkiem studiów, średnia ocen i znajomość języka obcego, w którym odbędzie się praktyka. Wyjazd może być realizowany także przez absolwenta AJP w ciągu roku od ukończenia studiów, przy czym zgłaszać należy się na ostatnim roku studiów, a nie po uzyskaniu dyplomu.

Studenci z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dodatkowe środki finansowe, zaś studentom posiadającym w AJP prawo do otrzymywania stypendium socjalnego przysługuje „dodatek socjalny” na każdy miesiąc pobytu za granicą. Dodatkowe dofinansowanie dla osób z niepełnosprawnością oraz posiadających prawo do stypendium socjalnego jest przyznawane z projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2.” finansowanego ze środków PO WER.

Rekrutacja studentów na wyjazdy odbywa się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd, przeważnie wczesną wiosną.

Dla pracowników.

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelniach partnerskich za granicą.

Pobyt za granicą powinien trwać co najmniej 2 dni przy wyjeździe do kraju programu i 5 dni do kraju partnerskiego. Podczas jednego wyjazdu nauczyciel akademicki musi przeprowadzić co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych w tygodniu. Zajęcia muszą być  integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni. Podstawą kwalifikacji na wyjazd jest ocena indywidualnego programu nauczania – dokumentu przygotowanego przez nauczyciela w porozumieniu z uczelnią przyjmującą, określającego m.in.: zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty.

Wyjazdy pracowników do zagranicznych instytucji w celach szkoleniowych.

Zarówno nauczyciele akademiccy, jak i pracownicy administracyjni mają możliwość wyjazdu do instytucji zagranicznych w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie. Pobyt powinien trwać co najmniej 2 dni. Podstawą kwalifikacji na wyjazd jest przygotowany przez pracownika indywidualny plan pracy/szkolenia, który określa zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika.

Kwalifikacja pracowników odbywa się pod koniec roku akademickiego poprzedzającego rok, w którym ma się odbyć wyjazd.

Czy warto wyjeżdżać?

Wymiar zawodowy

Studenci biorący udział w programie inwestują w przyszłą karierę. Wracają bardziej pewni siebie, otwarci wobec innych kultur, zdolni do szybszego rozwiązywania problemów i przystosowywania się do nowych okoliczności oraz z większymi umiejętnościami organizacyjnymi. Jest to również okazja do podnoszenia kompetencji językowych poprzez kontakt z żywym językiem oraz szansa na zdobycie nowej wiedzy, która często jest uzupełnieniem tej zdobywanej w uczelni macierzystej.

Pracownicy uzyskują nowe oraz wymieniają się swoimi doświadczeniami, mają szansę na poznanie innowacyjnych metod nauczania i wdrożenie ich w macierzystej uczelni, na sprawdzenie i doskonalenie własnych kompetencji, nawiązanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicjowanie dalszej współpracy.

Wymiar osobisty

Taki wyjazd to świetna okazja na poznanie nowych ludzi i nawiązanie międzynarodowych przyjaźni i kontaktów, szansa na zwiedzanie kraju, do którego się wybierzemy (zabytki, najciekawsze miasta, kuchnia regionalna, kultura) oraz, nie oszukujmy się, to również mnóstwo zabawy!

Nasi studenci o Erasmusie

Karolina: „Wyjazd był bardzo dobrą decyzją. Poprawiłam swój angielski, poznałam wielu ciekawych ludzi i odwiedziłam wiele niesamowitych miejsc. Nie ma na co czekać, pakujcie walizki i w drogę!”

Agnieszka: „Podczas pobytu we włoskim Salerno poznałam wielu wspaniałych ludzi z różnych stron świata, z którymi do dziś utrzymuję kontakt. Zetknęłam się z prawdziwymi Włochami – poznałam kulturę tego kraju, jego zwyczaje, smaki, zapach i kolory, zabytki, a nawet języki!!! Na własnej skórze poznałam znaczenie słów dolce far niente. Taki wyjazd studencki to naprawdę coś wyjątkowego... To nie tylko szkoła życia, ucieczka przed codziennością, ale to też liczne wyzwania, którym trzeba było stawić czoło w obcym sobie kraju, w którym trzeba było nauczyć się żyć. Było warto!!! Do dziś z utęsknieniem wracam do tego czasu. W Salerno została cząstka mnie. Nie warto się bać, trzeba korzystać z tego, co daje nam los, a Erasmus to szansa na przeżycie czegoś wspaniałego, nowego i pięknego oraz okazja na poznanie i odnalezienie siebie. Polecam!!!”

Sara: „To świetna okazja do rozszerzenia horyzontów i nauczenia się samodzielności. Uczelnia funduje, student zyskuje;) Pojechałam na Litwę. Wilno okazało się być idealnym miejscem dla tych, którzy nie przepadają za zgiełkiem typowym dla wielkich miast. Tutaj życie toczy się jakby wolniej. Zaskoczyła mnie wielka ilość lasów/parków/parczków. Mimo że słońce jest rzadkim gościem, to ta zieleń za każdym rogiem i wokół każdego osiedla w zupełności rekompensuje ‘niedosłonecznienie’. Na uczelni tymczasem różnorodność ras i nacji, co też pozwala 'rozszerzyć się' nieco.

Nie ma co się obawiać bariery językowej, ponieważ ogromna większość ludzi wokół rozmawia po polsku (lub przynajmniej rozumie). A ciekawym doświadczeniem jest nauka języka ‘tutejszego’, czyli wileńskiego polskiego, który właściwie jest pomieszaniem co najmniej trzech – polskiego, rosyjskiego  i litewskiego. Z całym przekonaniem zatem polecam wyjazd na wymianę! Jeśli nawet nie do Wilna, to gdziekolwiek w świat...”

Jakub: „Jako studentowi naszej uczelni udało mi się na drugim roku wyjechać na Cypr z programu Erasmus+. Teraz wiem, że było warto i zachęcam, żebyś też spróbował. Stworzysz sobie świetną okazję do nawiązania znajomości, a często przyjaźni, ze studentami z zagranicy. Wyjazd da Ci możliwość poznania ludzi z Europy, Afryki, Azji czy Ameryki, którzy będą dla Ciebie jak rodzina. Razem przeżyjecie niezapomniane chwile, do których będziesz chciał wracać każdego dnia. Zapewniam Cię, że nie będziesz tego żałować! Przed wyjazdem moja poprzedniczka napisała, że mi zazdrości. Sam nie rozumiałem, jak to w ogóle możliwe, przecież już tam była. Teraz już wiem, czego mi zazdrościła... Ja też teraz Tobie zazdroszczę takiej niepowtarzalnej szansy Studencie!”

Ada: „Erasmus był najlepszym okresem w moim życiu. Wyjechałam na pół roku studiów do Aten, gdzie poznałam wiele osób z różnych krajów i przyjaźnię się z nimi do dzisiaj! Ten wyjazd to nie tylko nauka, ale również świetna zabawa, tworzenie wspaniałych więzi z innymi członkami grupy oraz wycieczki! Przez pół roku nauczyłam się również języka i poznałam grecką kulturę. Tak bardzo mi się spodobało, że postanowiłam również wziąć udział w praktykach organizowanych przez Erasmus+. Ponownie wybrałam Grecję. Firma, w której realizowałam praktykę była bardzo przyjazna i mocno mnie wspierała! Komunikowałam się w języku angielskim, chociaż zdarzali się również inni Polacy tam pracujący. Przez okres wakacji zdobyłam świetne doświadczenie nie tylko w kierunku, który studiuję,  ale również poprawiła się moja znajomość języka angielskiego! Same praktyki również okazały się świetną zabawą – odbywały się różne imprezy w firmie, wycieczki i nawet miałam szansę porozmawiać z samym premierem Grecji! Erasmus to świetny czas i super doświadczenie! Jesteśmy młodzi i powinniśmy korzystać z takich możliwości.”

Aleksandra Piotrowiak

Koordynator programu Erasmus

Akademia im. Jakuba z Paradyża