W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki. [rozumiem. zamknij okno] x

 
Jesteś tutaj » Home » Akademia im. Jakuba z Paradyża »
Jadwigi, Leonarda, Teresy , 15 października 2019

Akademia ma swoją Radę Uczelni

2019-03-20

Senat Akademii im. Jakuba z Paradyża w dniu 19 marca 2019 r. powołał Radę Uczelni. W drodze wyboru do składu weszło sześć osób, w tym trzech przedstawicieli Akademii: dr Małgorzata Trocka, mgr Roman Gawroniak i mgr Marcin Szott oraz trzech spoza Uczelni: mgr inż. Roman Mizerny, mgr Krzysztof Kielec i mgr inż. Sławomir Klusek.

medium_news_header_24307.jpg

Rada rozpocznie działalność od początku kwietnia 2019 r.

Do zadań Rady należeć będą:

1) opiniowanie strategii AJP,

2) opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii AJP,

3) opiniowanie projektu statutu,

4) monitorowanie gospodarki finansowej AJP, a w tym:

-  opiniowanie planu rzeczowo-finansowego,

-  zatwierdzanie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego,

-  wybieranie biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego,

-  zatwierdzanie sprawozdania finansowego,

5) monitorowanie zarządzania AJP,

6) wskazywanie kandydatów na Rektora, po zaopiniowaniu przez Senat,

7) wnioskowanie do ministra o ustalenie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego Rektora,

8) za pośrednictwem przewodniczącego Rady, wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Rektora,

9) wyrażanie zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora,

10) uchwalenie regulaminu określającego tryb funkcjonowania Rady,

11) wyrażanie zgody na czynności, o których mowa w art. 423 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668),

12) składanie rocznego sprawozdania z działalności Rady na ostatnim posiedzeniu Senatu AJP w danym roku kalendarzowym, niebędącego przedmiotem głosowania.

Podstawą funkcjonowania jest Uchwała 10/000/2019 Senatu AJP z dnia 19 marca 2019 roku

Ewelina Wikońska