W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki. [rozumiem. zamknij okno] x

 
Jesteś tutaj » Home » Akademia im. Jakuba z Paradyża »
Damiana, Romana, Romany , 23 lutego 2020

Pedagogika w AJP

2019-08-21

Zachęcamy do studiowania na kierunku PEDAGOGIKA na studiach I i II stopnia.

medium_news_header_25547.jpg

STUDIA I STOPNIA

Studia na kierunku pedagogika umożliwiają zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, które są niezbędne do zrozumienia, projektowania i prowadzenia działań opiekuńczych, wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych.

Stanowią one podstawę do kształcenia w ramach modułów specjalnościowych. Po pierwszym roku studiów student ma możliwość wyboru modułu:

  1. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  2. Pedagogika terapeutyczna

Ponadto dokonuje wyboru jednego z trzech modułów obieralnych (uzupełniających):

  1. Asystent rodziny
  2. Promocja zdrowia
  3. Animaloterapia

Absolwent kierunku pedagogika posiada kwalifikacje do pracy w różnych typach placówek zajmujących się wychowaniem, kształceniem, terapią pedagogiczną oraz szeroko pojętą opieką nad dziećmi. Jest przygotowany do pracy w: szkolnictwie (po uzyskaniu kwalifikacji nauczycielskich – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela), w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, zakładach pracy, służbie zdrowia, a także w instytucjach pomocy społecznej i w wymiarze sprawiedliwości. Absolwent jest przygotowany do dalszego kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych.

STUDIA II STOPNIA

Studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika umożliwiają pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Stwarzają możliwość podwyższenia i poszerzenia nabytych w toku wcześniejszej edukacji kwalifikacji zawodowych. Student pedagogiki drugiego stopnia ma możliwość wyboru modułu:

  1. Specjalne potrzeby edukacyjne
  2. Terapia pedagogiczna

Dodatkowo wybiera moduł uzupełniający:

  1. Animaloterapia
  2. Arteterapia

Absolwent jest przygotowany do aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych i terapeutycznych oraz do pracy w : szkolnictwie i placówkach oświatowych (absolwent studiów drugiego stopnia uzyskuje uprawnienia do prowadzenia zajęć we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek), placówkach opiekuńczo-wychowawczych, animacji kulturalnej, pomocy społecznej, poradniach specjalistycznych, służbie zdrowia, a także instytucjach pomocy społecznej i wymiaru sprawiedliwości. Jest przygotowany do prowadzenia indywidualnej praktyki pedagogicznej oraz dalszego kształcenia na poziomie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz podyplomowych.

Rekrutacja na wszystkie kierunki trwa do 23 sierpnia br.
Punkt Rekrutacyjny mieści się w Bibliotece Głównej przy ul. F. Chopina 52 w Gorzowie Wielkopolskim, czynny w godz. 10:00-16:00.

STUDIUJ Z NAMI – BO WARTO!