W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki. [rozumiem. zamknij okno] x

 
Jesteś tutaj » Home » Akademia im. Jakuba z Paradyża »
Cypriana, Justyny, Łucji , 26 września 2020

Pedagogika na studiach w AJP

2019-09-24

Chcesz być pedagogiem? Lubisz pracować z dziećmi? Studiuj PEDAGOGIKĘ na AJP!

medium_news_header_25835.jpg

STUDIA I STOPNIA

Studia na kierunku pedagogika umożliwiają zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, które są niezbędne do zrozumienia, projektowania i prowadzenia działań opiekuńczych, wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych. Stanowią one podstawę do kształcenia w ramach modułów specjalnościowych. Po pierwszym roku studiów student ma możliwość wyboru modułu:

  1. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  2. Pedagogika terapeutyczna

Ponadto dokonuje wyboru jednego z trzech modułów obieralnych (uzupełniających):

  1. Asystent rodziny
  2. Promocja zdrowia
  3. Animaloterapia

Absolwent kierunku pedagogika posiada kwalifikacje do pracy w różnych typach placówek zajmujących się wychowaniem, kształceniem, terapią pedagogiczną oraz szeroko pojętą opieką nad dziećmi. Jest przygotowany do pracy w : szkolnictwie (po uzyskaniu kwalifikacji nauczycielskich – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela), w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, zakładach pracy, służbie zdrowia, a także w instytucjach pomocy społecznej i w wymiarze sprawiedliwości. Absolwent jest przygotowany do dalszego kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych.

STUDIA II STOPNIA

Studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika umożliwiają pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Stwarzają możliwość podwyższenia i poszerzenia nabytych w toku wcześniejszej edukacji kwalifikacji zawodowych. Student pedagogiki drugiego stopnia ma możliwość wyboru modułu:

  1. Specjalne potrzeby edukacyjne
  2. Terapia pedagogiczna

Dodatkowo wybiera moduł uzupełniający:

  1. Animaloterapia
  2. Arteterapia

Absolwent jest przygotowany do aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych i terapeutycznych oraz do pracy w : szkolnictwie i placówkach oświatowych (absolwent studiów drugiego stopnia uzyskuje uprawnienia do prowadzenia zajęć we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek), placówkach opiekuńczo-wychowawczych, animacji kulturalnej, pomocy społecznej, poradniach specjalistycznych, służbie zdrowia, a także instytucjach pomocy społecznej i wymiaru sprawiedliwości. Jest przygotowany do prowadzenia indywidualnej praktyki pedagogicznej oraz dalszego kształcenia na poziomie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz podyplomowych.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ -> www.ajp.edu.pl

Zakładka Rekrutacja ogólna.
Dokumenty przyjmowane we właściwych dla danego kierunku Dziekanatach. Dziekanat Wydziału Humanistycznego mieści się przy ul. Teatralnej 25
tel.: 95 7216 082

STUDIUJ Z NAMI – BO WARTO!