W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki. [rozumiem. zamknij okno] x

 
Jesteś tutaj » Home » Akademia im. Jakuba z Paradyża »
Dzień Matki, Eweliny, Jana, Pawła , 26 maja 2018

Logistyka akademicka w Gorzowie

2017-07-21

Senat Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2016 r., w drodze Uchwały Nr 67/000/2016, pozytywnie zaopiniował propozycję utworzenia i prowadzenia przez Wydział Ekonomiczny studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka – profil praktyczny.

medium_news_header_19078.jpg
Logistyka – nowy kierunek na AJP jest połączeniem nauki i biznesu.

Było to poprzedzone wieloma miesiącami intensywnej pracy kadry dydaktycznej Akademii Gorzowskiej. Konstruowanie nowego kierunku zostało rozpoczęte na fundamencie analiz rynkowych oczekiwań biznesu oraz młodych i ambitnych ludzi.

Mając także na uwadze zapewnienie wysokiej jakości kształcenia i właściwego przygotowania oferty programowej, celów oraz efektów kształcenia na kierunku logistyka studia pierwszego stopnia profil praktyczny, wniosek poprzedzono działaniami obejmującymi udział i opinie interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych. Grupę interesariuszy zewnętrznych stanowili m.in. potencjalni pracodawcy absolwentów kierunku. W skład tej grupy weszli regionalni pracodawcy, z którymi zawarta została umowa o współpracy, w tym o prowadzeniu praktyk i staży lub firmy, które współpracują z Wydziałem Ekonomicznym w innej formule. Interesariusze wewnętrzni to m.in. Konwent Wydziału Ekonomicznego, Senat Uczelni oraz wspominania kadra dydaktyczna uczelni.

Po sześciu miesiącach analizy wniosku Akademii, Prezydium Polskiej komisji Akredytacyjnej uchwałą 247/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. nadała Wydziałowi Ekonomicznemu uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku Logistyka na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym. Mamy to!

Pierwszy cel został osiągnięty, ale wraz z nim został postawiony kolejny istotny warunek. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wyrażając pozytywną opinię
o utworzeniu kierunku logistyka sformowało zalecenia stworzenia studentom dostępu do specjalistycznego laboratorium logistycznego, umożliwiającego naukę w warunkach rzeczywistych wyposażonego m.in. w mobilne terminale magazynowe, czytniki kodów kreskowych, urządzenia do technologii RFID oraz oprogramowanie do zarządzania magazynem, a także automatycznej identyfikacji oraz zarządzania flotą samochodową.
Co więcej, efekty podejmowanych działań przez Akademii im. Jakuba z Paradyża będą weryfikowane przez Polską Komisję Akredytacyjną w toku oceny programowej.

Jednym słowem – ambitny rozwój! Dlatego koncepcja kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku logistyka - profil praktyczny silnie wpisuje się w  Misję Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Misję i Strategię Rozwoju Wydziału Ekonomicznego. To oznacza, że absolwent powinien posiadać przygotowanie zawodowe, aby móc odnaleźć się w złożoności współczesnego świata, a tym samym zdobywać kolejne kompetencje zawodowe.

W dobie „gospodarki  klienta” branża usług logistycznych charakteryzuje się ciągłą dynamiką zmian w usługach jakie operatorzy świadczą swoim klientom. Umiejętność konfigurowania logistycznego łańcucha dostaw, który reaguje na popyt determinuje obecnie pozycję konkurencyjną produktów wytwarzanych i dostarczanych w jego ramach. Ogromne znaczenie ma tutaj wiedza na temat procesów logistycznych, ich wzajemne powiązania, interdyscyplinarne rozwiązywanie pojawiających się problemów, kreowanie innowacji oraz sprawne komunikowanie się z otoczeniem gospodarczym. Kierunek Logistyka oferowany już od września br. na Wydziale Ekonomicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża, będzie zatem doskonałą odpowiedzą na takie oczekiwania rynku. 

Zainteresowanie kierunkiem Logistyka wielokrotnie wyrażali przyszli i obecni studenci, którzy do tej pory mieli jedynie możliwość wyboru tylko specjalizacji Menager logistyki. Kierunek Logistyka jest połączeniem świata nauki i biznesu, czyli tego czym szczycą się najlepsze uczelnie w kraju. Chęć współpracy z Akademią w kształceniu studentów zadeklarowali przedstawicielce biznesu międzynarodowego oraz krajowego. Są to m.in. przedsiębiorstwa, które funkcjonują już zarówno na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego, jak i Województwa Lubuskiego.

dr Michał Kuściński

Fot. Archiwum AJP