W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki. [rozumiem. zamknij okno] x

 
Jesteś tutaj » Home » Akademia im. Jakuba z Paradyża »
Alfreny, Rufina, Wincentego , 19 lipca 2018

Tytuł inżyniera w zasięgu ręki, bo na Wydziale Technicznym AJP

2017-08-20

Tego nie zapewniają uczelnie zorientowane na kształcenie masowe. 

medium_news_header_19339.jpg

Najbardziej rozwijające się branże naszego województwa, tj. mechaniczna, informatyczną oraz energetyczna poszukują inżynierów, którzy będą kreować innowacje i rozwiązywać problemy współczesnych technologii.

Wydział Techniczny jest jednym z czterech wydziałów Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Misją Wydziału Technicznego jest prowadzenie na wysokim poziomie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze nauk technicznych oraz kształcenie studentów gwarantujące wysokie umiejętności i konkurencyjność na rynku pracy.

Zadaniem Wydziału Technicznego jest kształcenie kadry inżynierskiej na potrzeby otoczenia gospodarczego.  W tym celu wspólnie z firmami naszego regionu dostosowujemy programy kształcenia na kierunkach inżynierskich o profilu praktycznym: Energetyka, Mechanika i budowa maszyn, Inżynieria bezpieczeństwa, Informatyka oraz magisterskich  Mechanika i budowa maszyn.

Laboratorium AJP należy do najlepszych kompleksowych laboratoriów dydaktycznych w skali kraju.

To co wyróżnia Wydział Techniczny to duży nacisk na kształtowanie kreatywności i dobieranie wspólnie ze studentami tematyki zadań problemowych. Indywidualizacja podejścia do studenta oraz realizacja części kształcenia w zakładach pracy, umożliwia nabycie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów i dostosowywania się do rozwijających się technologii. Tego nie zapewniają uczelnie zorientowane na kształcenie masowe. 

Uczelnia jak i Wydział Techniczny w swoich działaniach podkreślają wolę kształcenia przyszłych absolwentów o dużej przydatności dla rynku pracy oraz rozwoju społeczeństwa regionu. Cel taki zrealizowany jest we wspólnie z zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami. Dajemy nowe możliwości poznania studentom, a zakładom pracy szanse pokazania siebie zapewne swoim przyszłym pracownikom. Potwierdzeniem działań Wydziału Technicznego jest nadana w 2017 r. przez Polską Komisję Akredytacyjną ocena wyróżniającą dla obszaru współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

Wydział posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową i dydaktyczną w zakresie kierunków technicznych i współpracuje z ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą. Ponadto Wydział Techniczny dynamicznie rozwija współpracę z firmami i instytucjami, ukierunkowanymi na nowoczesne technologie i ciągły rozwój we współpracy z nauką. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli posiadających doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią. Udział przedsiębiorców i przedstawicieli gospodarki w budowie procesu kształcenia zapewnia jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy i pozwala absolwentom na osiąganie sukcesów zawodowych. Inżynierowie po studiach na Wydziale Technicznym są poszukiwanymi fachowcami w kraju i za granicą, zajmując  odpowiedzialne i ważne stanowiska w hierarchii zawodowej.

Od sierpnia 2015 r. przy Wydziale Technicznym funkcjonuje warte ponad 10 mln złotych Laboratorium Środowiskowe, które jest jedynym w regionie centrum naukowo-badawczym i dydaktycznym oferującym szeroki zakres badań i analiz technicznych. Laboratorium to należy do najlepszych kompleksowych laboratoriów dydaktycznych w skali kraju, jak również jest  wykorzystywane przez środowisko gospodarcze Uczelni. Celem działalności laboratorium jest bowiem opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technicznych, tworzenie warunków do zwiększenia liczby wynalazków i patentów oraz promocji rozwiązań o wysokim poziomie technicznym.

Absolwenci Wydziału Technicznego mogą podejmować zatrudnienie miedzy innymi jako Programista, Administrator Systemów Komputerowych, Projektant Sieci Komputerowych, Automatyk, Menedżer produktu, Specjalista ds. przygotowania produkcji, Specjalista ds. zarządzania produkcją, Dyrektor ds. produkcji, Technolog procesów informacyjnych, Specjalista konstruktor, Główny konstruktor, Specjalista ds. jakości, Specjalista ds. rozwoju firmy, Główny mechanik, Specjalista ds. wynalazków i ochrony patentowej, Elektroenergetyk, Specjalista ds. Odnawialnych Źródeł Energii.

Dzięki silnej współpracy z otoczeniem gospodarczym gwarantujemy gruntowne kształcenie praktyczne, co umożliwia podjęcie zatrudnienia na wybranych stanowiskach. Zapraszamy do wykorzystania naszej oferty i aktywnego kształtowania własnego  rozwoju.

Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak

dr inż. Aleksandra Radomska-Zalas

Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża

Fot Archiwum