W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki. [rozumiem. zamknij okno] x

 
Jesteś tutaj » Home » Akademia im. Jakuba z Paradyża »
Danieli, Bohdana, Julii , 10 grudnia 2018

Dobry zawód nadal jest w cenie

2017-10-23

Każdy człowiek dokonuje w swoim życiu nieskończonej liczby wyborów.

medium_news_header_19952.jpg

 


Jedne są ważne, inne mniej istotne, ale jeden z nich ma znaczenie szczególne, gdyż dotyczy wyboru zawodu, a więc tego, czym chcielibyśmy w swoim życiu się zajmować.

Trafna decyzja oznacza, że swoją pracę będziemy wykonywać chętnie, z czasem ją polubimy, będzie ona dla nas źródłem satysfakcji i sposobem na życie. Jednak wybór zawodu często oznacza niewiadomą o przyszłe miejsce pracy i stabilność zatrudnienia.

W podjęciu tak ważnej decyzji pomocne mogą być informacje płynące z rynku pracy o tym, w których zawodach najłatwiej znaleźć zatrudnienie. „Barometr zawodów 2017” dla Gorzowa Wielkopolskiego zawiera długą listę profesji szczególnie poszukiwanych przez lokalnych pracodawców. Są tu między innymi: spedytorzy i logistycy, magazynierzy, specjaliści ds. finansowych, specjaliści ds. reklamy, marketingu i sprzedaży, specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji, samodzielni księgowi, pracownicy ds. finansowo-księgowych, przedstawiciele handlowi, kierownicy ds. produkcji, zarządzania i obsługi biznesu, kierownicy sprzedaży.
W tym kontekście warto zadać sobie pytanie, gdzie zdobyć wykształcenie niezbędne do pracy w wyżej wymienionych zawodach?

Wydział Ekonomiczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oferuje studia, pozwalające ubiegać się o zatrudnienie w wymienionych profesjach. Kształcąc na czterech kierunkach (zarządzanie, ekonomia, finanse i rachunkowość oraz logistyka), w ramach których dostępnych jest dziewiętnaście specjalności, posiada szeroką ofertę dla osób zainteresowanych zdobyciem praktycznego zawodu. Już w trakcie studiów przyszli managerowie, księgowi, logistycy odbywają praktyki w wybranych przez siebie przedsiębiorstwach. Mogą rozwijać swoje zainteresowania poprzez udział w różnego rodzaju kołach naukowych, szkoleniach i warsztatach przygotowujących ich do przyszłego zawodu.

Kierunek Zarządzanie jest idealnym wyborem dla osób o zdolnościach organizacyjnych i przedsiębiorczych, lubiących wyzwania i gotowych podejmować ryzyko. W trakcie studiów na specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem zdobywa się wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania personelem, marketingu, ekonomii oraz prawa. Studia przeznaczone są przede wszystkim dla osób chcących pełnić funkcje kierownicze lub zamierzających założyć w przyszłości własną firmę. To specjalność dla osób, które chciałyby, aby ich przyszła praca polegała m.in. na organizowaniu i nadzorowaniu działań w firmie, podejmowaniu ważnych decyzji, kontrolowania efektów pracy.

Wybór specjalności zarządzanie procesami logistycznymi oznacza przygotowanie polegające na poznaniu zjawisk występujących na rynku, zasad zarządzania magazynem i dostawami, wykorzystaniu zarządczych syste­mów logistycznych. Wybierając tę specjalność absolwent będzie przygotowany do analizowania i projek­towania systemów logistycznych, zarządzani łańcuchami logistycznymi, rozwiązywania problemów zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, koordynowania procesów logistycznych w warunkach dużej dynamiki zjawisk rynkowych. Będzie mógł podjąć pracę jako: koordynator przepływu produktów i usług, specjalista ds. obsługi klienta, transportu, składowania i utrzymy­wania zapasów, realizacji zamówień.

Specjalność zarządzanie zasobami ludzkimi jest ofertą adresowaną do osób pragnących pracować w charakterze m. in. specjalistów ds. rekrutacji, szkoleń, płac, administracji personalnej. Specjalność umożliwia zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu rekrutacji, motywowania, oceniania i wynagradzania pracowników, komunikacji wewnętrznej, przeprowadzania negocjacji w biznesie, zarządzania wiedzą i zmianą w firmie. Absolwenci tej specjalności potrafią diagnozować i rozwiązywać problemy personalne, psychologiczne i organizacyjne powstające w różnego typu firmach. Zdobyta wiedza przygotowuje ich do pracy w działach personalnych różnej wielkości przedsiębiorstw.

Zarządzanie jakością to specjalność, która umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania produkcją, doskonalenia procesowego, systemów zarządzania jakością, metod i technik zarządzania jakością, audytowania i certyfikacji. W konsekwencji umożliwia pełnienie funkcji kierowniczych, koordynacyjnych, kontrolnych i wykonawczych w obszarze zarządzania jakością na stanowiskach: menadżera jakości, audytora, specjalisty ds. jakości i bezpieczeństwa produktu.

Na drugim z kierunków Finanse i Rachunkowość oferowane są 3 specjalności. Pierwsza z nich bankowość, to oferta adresowana do osób zainteresowanych wiedzą z zakresu funkcjonowania systemu bankowego i innych instytucji finansowych, która pozwoli na zdobycie m.in. umiejętności oceny wiarygodności i badania zdolności kredytowej, monitoringu kredytowego, a także kompendium wiedzy z zakresu poszczególnych produktów i rodzajów działalności prowadzonej przez banki. Ukończenie tej specjalności przygotowuje do pracy w instytucjach finansowych, agencjach kredytowych, doradztwie finansowym.

Finanse w sektorze administracji publicznej to specjalność umożliwiająca nabycie wiedzy z obszaru zarządzania finansami w administracji publicznej, zamówień publicznych, zasad budżetowych oraz prawa podatkowego. Absolwent tej specjalności nabywa specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu gospodarki finansowej państwa oraz samorządu terytorialnego. Uzyskuje zdolność pozyskiwania środków europejskich służących finansowaniu inwestycji publicznych.

Na specjalności rachunkowość i podatki studenci zdobywają wiedzę z obszaru rachunkowości finansowej i zarządczej, kompleksowej obsługi finansowo-księgowej podmiotów gospodarczych oraz opodatkowania przedsiębiorstw, osób fizycznych i prawnych. Nabywają umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych, a także wiedzę niezbędną do efektywnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Dzięki uzyskanym kwalifikacjom mogą podjąć zatrudnienie jako specjaliści ds. rachunkowości, doradcy podatkowi, księgowi, referenci w działach finansowych.

Studia magisterskie (II stopnia) na kierunku Zarządzanie stanowią ofertę dla osób, które posiadając już tytuł licencjata lub inżyniera, chciałyby uzyskać tytuł zawodowy magistra w ramach jednej z 6 specjalności, którymi są: zarządzanie przedsiębiorstwem, rachunkowość i zarządzanie finansami, manager turystyki, manager administracji, manager logistyki, doradztwo personalne i coaching w biznesie. Oferowane specjalności dostarczają wszechstronnej i specjalistycznej wiedzy z zakresu najnowszych trendów w naukach o zarządzaniu oraz naukach pokrewnych, odnoszących się do problemów funkcjonowania organizacji w zmiennych warunkach rynkowych.

Studia magisterskie stanowią okazję do zdobycia lub pogłębienia wiedzy z zakresu innowatorskich przedsięwzięć o różnym charakterze, warunkujących skuteczne zarządzanie, a także wyposażają studenta w umiejętności i kompetencje niezbędne do rozpoznawania i diagnozowania problemów na wszystkich szczeblach zarządzania w organizacjach różnego typu oraz doboru odpowiednich technik i metod ich rozwiązywania. Absolwent może podjąć pracę w przedsiębiorstwach krajowychi zagranicznych różnego typu i wielkości, agencjach konsultingowych, instytucjach okołobiznesowych, organizacjach non-profit, jednostkach administracji państwowej i samorządowej lub podjąć się prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje na temat oferty wydziału dostępne są pod adresem:  www.ajp.edu.pl

dr Albin Skwarek

Fot. Archiwum AJP