W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki. [rozumiem. zamknij okno] x
 
Jesteś tutaj » Home » Kronika policyjna »
Donata, Gizeli, Łukasza , 17 lutego 2020

„Ocalić od zapomnienia” – dbaj o zabytki architektury Ziemi Lubuskiej

2012-09-18

Przedstawiamy regulamin konkursu „Ocalić od zapomnienia”  – dbaj o zabytki architektury Ziemi Lubuskiej przeprowadzany przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.

medium_news_header_1479.jpg

1. ORGANIZATOR:
- Fundacja "Contra Crimen"
- Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.

II. CELE KONKURSU:

  1. Gromadzenie i prezentacja materiałów dokumentujących zabytki budownictwa
  2. województwa lubuskiego.
  3. Rozwijanie osobistych zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych w zakresie fotografii.
  4. Inspirowanie społeczeństwa lubuskiego do odkrywania i poznawania regionu oraz wpływ na zrozumienie potrzeby ochrony dziedzictwa i zachowania go dla przyszłych pokoleń.
  5. Ukazanie za pomocą fotografii piękna zabytków architektury.

III. PRZEDMIOT KONKURSU:
Przedmiotem konkursu jest wykonanie jednego zdjęcia poruszającego następującą tematykę:
- ciekawe obiekty zabytkowe województwa lubuskiego,
- szczegóły architektoniczne zabytkowych budowli województwa lubuskiego.

IV. ADRESACI:
- w konkursie mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy województwa lubuskiego.

V. ORGANIZACJA KONKURSU
- konkurs odbywać się będzie w formule jednoetapowej (etap wojewódzki),
- uczestnicy konkursu, powinni przesłać prace fotograficzne (jedna osoba zgłasza tylko jedną pracę) wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1 do konkursu fotograficznego) w terminie do 30 września 2012 r.,
- zdjęcie należy wykonać w technice cyfrowej (kolor lub czarno - białe),
- praca nie może przekraczać 2 MB,
- prace konkursowe należy przesłać na adres e-mail stefania.kuszwara@go.policja.gov.pl  z tytułem konkursu fotograficznego
"Ocalić od zapomnienia” – dbaj o zabytki architektury Ziemi lubuskiej",
- rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 5 października 2012 r.,
- Komisja Konkursowa przyzna nagrody za prace, które zajmą I, II, III miejsce oraz  9  wyróżnień.

VI. KRYTERIA OCENY:
Członkowie Komisji konkursowej oceniającej prace wezmą pod uwagę:
- zgodność tematu pracy z tematyką konkursową,
- wartość artystyczną i techniczną wykonania pracy (kompozycja, zagospodarowanie
   kadru),
 - oryginalność podejścia do tematu,
- wartość merytoryczną i walory edukacyjne pracy.
 
VII. SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ:
Przewodniczący: Prezes Fundacji "Contra Crimen" w Gorzowie Wlkp.
Członkowie Komisji - przedstawiciele:
- Fundacji "Contra Crimen" w Gorzowie Wlkp.,
- Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.,
- Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego w Gorzowie Wlkp.

VIII. NAGEODY:
Autorzy prac, które zajmą l, II, III miejsce otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, natomiast autorzy prac, które zajmą miejsca od IV do XII otrzymają wyróżnienia ufundowane przez Wydział Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp. oraz Fundację "Contra Crimen" w Gorzowie Wlkp.,

IX. POSTANOWIENIA KONCOWE:
- Fundacja "Contra Crimen" w Gorzowie Wlkp. zastrzega sobie prawo  do wykorzystania prac  w drukowanych materiałach prewencyjnych,
- prace nadesłane po terminie oraz niespełniające wymogów regulaminowych zostaną   zdyskwalifikowane,
- kwestie sporne wynikające z niniejszego regulaminu rozstrzyga Prezes Fundacji "Contra  Crimen" w Gorzowie Wlkp.
- wszelkie wątpliwości dotyczące organizacji niniejszego konkursu należy zgłaszaćdo 21 września 2012 r. do Wydziału Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp. tel. 95/738 15 70.
 
Szczegółowych informacji udziela: asp. Tomasz Roszko, asp. sztab. Stefania Kuszwara
Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji, ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. kontaktowy: 95/738 15 70 lub 95/ 738 15 77 (75)
tomasz.roszko@go.policja.gov.pl