W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki. [rozumiem. zamknij okno] x
 
Jesteś tutaj » Home » Kronika policyjna »
Cypriana, Justyny, Łucji , 26 września 2020

Lubuska policja w 2012 roku

2013-02-08

Podsumowując dokonania lubuskiej Policji w minionym roku należy podkreślić, że podejmowane przez nią działania przyniosły skutek w postaci dalszego ograniczenia przestępczości i zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców regionu.

Faktyczna liczba zdarzeń przestępczych /stwierdzonych/ została ograniczona z 41065 do 38692, uzyskując pułap 94,2 % wartości z roku  poprzedniego. Ograniczeniu ilości przestępstw towarzyszył także utrzymany na wysokim poziomie wskaźnik wykrywalności sprawców. Wyniósł on odpowiednio 74,7 % w odniesieniu do przestępczości ogólnej i 64,6 % w przypadku przestępczości kryminalnej. Jednocześnie lubuscy policjanci skutecznie pozbawiali sprawców przestępstw uzyskanych w jej wyniku korzyści materialnych, zabezpieczając od osób podejrzanych mienie wartości 15,5 mln zł i odzyskując skradzione przedmioty o wartości 14,1 mln zł.

Dzięki pracy lubuskiej policji, jak również skutecznej współpracy z prokuraturą oraz innymi podmiotami, w roku ubiegłym w województwie lubuskim ograniczono: liczbę włamań (z 3815 do 3672 co daje 96,3 %), liczbę kradzieży (z 6111 do 5979 co daje 87,8 %), liczbę przypadków uszkodzenia ciała (z 622 do 554 co daje 89,1 %). Kondycja ekonomiczna oraz przemiany społeczne mogły mieć jednak wpływ na niektóre zachowania o charakterze przestępczym. W roku 2012 w regionie miało miejsce więcej rozbojów (wzrost z 561 do 607). Zdecydowana większość ich sprawców została jednak ustalona i zatrzymana przez Policję (aż 81,8 %). W odróżnieniu od lat poprzednich zanotowano niewielki wzrost ilości kradzieży pojazdów (z 412 do 440 co daje 106,8 %), tu jednak odnotowano także wzrost ilości wykrytych spraw (z 22,4 do 41,1 %). Policjanci swymi działaniami skutecznie krzyżowali plany przestępcom narkotykowym. W regionie zanotowano wzrost ilości ustalonych przez policje przypadków z tej kategorii (z 3530 do 4170 co daje 118 % dynamiki). Również sprawców przestępstw korupcyjnych częściej niż rok wcześniej dosięgały działania policji (wzrost z 281 do 607 przypadków, co daje aż 216 % dynamiki). Na pobłażanie nie mogli tradycyjnie liczyć nietrzeźwi kierujący. Liczba ujawnionych przez policjantów przypadków była tym razem niższa niż przed rokiem (z 6396 do 5337, co daje 83,4 %), jednak było wśród nich mniej nietrzeźwych rowerzystów, a działania służb skupiono na eliminowaniu z ruchu będących pod wpływem alkoholu kierowców pojazdów mechanicznych. Taki sposób pracy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym, wpisując się w realnie stwierdzone zagrożenie.

Wskazując efekty pracy lubuskich policjantów wymienić również należy doskonałą współprace z naszym sąsiadem po drugiej stronie Odry. Kluczową w niej rolę, od dziesięciu już lat, odgrywa działalność Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy w przygranicznym Świecku. Dzięki skutecznej pracy policjantów pełniących służbę w siedzibie Centrum w minionym roku odzyskano 80 skradzionych pojazdów, 6 skradzionych maszyn budowlanych, zatrzymano 27 poszukiwanych przestępców i uratowano życie 2 osobom.

Wprowadzane w minionych miesiącach zmiany nie mogły ominąć także służb prewencji. Nadzór nad sposobem ich funkcjonowania spowodował zwiększenie skuteczności pracy. Mieszkańcy regionu lubuskiego zwracają szczególna uwagę na szybkość działania policji. Aby sprostać tym wymaganiom w minionym roku w dalszym ciągu wnikliwie monitorowano czas reakcji na zgłoszenia oraz sposób wykorzystania służb. Aby ich efektywność była wyższa do służby kierowano większą liczbę patroli pieszych (ponad 53 % ogólnej liczby skierowanych policjantów).

Mówiąc o dokonaniach lubuskiej policji w minionym roku należy odnieść się również do realizowanych z powodzeniem operacji policyjnych. W sumie, w 2012 roku, policjanci lubuscy wzięli udział w zabezpieczeniu 205 imprez masowych (107 sportowych i 98 artystycznych). Wśród nich wymienić należy działania  lubuskiej Policji w ramach zabezpieczenia imprez związanych z ”UEFA EURO 2012”, czy tradycyjnie odbywający się na przełomie lipca i sierpnia „Przystanek Woodstock”. Ta cykliczna impreza cieszy się niesłabnącą popularnością, a podczas jej trwania na barkach policji spoczywa czuwanie nad bezpieczeństwem setek tysięcy przyjeżdżających do Kostrzyna osób. Liczne wyrazy uznania, a przede wszystkim znikoma ilość przypadków naruszenia porządku w trakcie imprezy, potwierdziły doskonałą jakość i organizacje pracy lubuskich policjantów.

Rok 2012 był również tym, w którym lubuscy policjanci kładli szczególny nacisk na poprawę bezpieczeństwa na naszych drogach. To między innymi dzięki naszej pracy liczba wszystkich odnotowanych wypadków drogowych kolejny raz zmniejszyła się (z 823 do 803). Istotnym osiągnięciem było jednak przede wszystkim ograniczenie liczby śmiertelnych ofiar wypadków. Jeszcze w roku 2008 na naszych drogach ginęło 170 osób. W roku 2011 tragicznych ofiar było 121. W ubiegłym liczba ta spadła do 99 i była to wartość najniższa od momentu powstania województwa lubuskiego. W kolejnym roku działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach będą kontynuowane. Podejmowanym przez Policje wysiłkom sprzyjać będzie oddanie do użytku kolejnego, bezpiecznego odcinka drogi szybkiego ruchu S-3 (Międzyrzecz-Świebodzin).

Wybrane sprawy kryminalne, zrealizowane w roku 2012 przez lubuską policję:

Opracował: podkom. Sławomir Konieczny