W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki. [rozumiem. zamknij okno] x

 
 
 
 
Jesteś tutaj » Home » Pozarządowo »
Gerwazego, Protazego, Sylwii , 19 czerwca 2019

Z pomocą tym, którzy sami nie dają rady

2017-07-25

Model środowiskowych usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych.

Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego ROZWÓJ w Gorzowie Wlkp. przystąpiło do realizacji projektu „Model środowiskowych usług opiekuńczych i obywatelskich dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych”. Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny.

Celem realizacji zadań jest wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych oraz ich rodzin poprzez oferowanie wysokiej jakości usług opiekuńczych i asystenckich udzielanych w formach: Dziennego Domu Pobytu – usługi asystenckie i w środowisko zamieszkania – usługi opiekuńcze.

Jeżeli jesteś:

- osobą z orzeczonym stopieniem niepełnosprawności;

- masz problemy z wykonywaniem podstawowych czynności życiowych ze względu na wiek lub stan zdrowia;

- jesteś samotny a pragniesz kontaktu z innymi ludźmi;

- masz zainteresowania, które chcesz rozwijać;

- pragniesz aktywnie spędzać czas, poprawić swoją kondycję fizyczną i samopoczucie.

Ten projekt jest kierowany właśnie do Ciebie!!!

Nowatorską formą pomocy jest oferta przerwy regeneracyjnej skierowana do osób, które zrezygnowały z pracy na rzecz sprawowania opieki nad osobami zależnymi.

Ta forma pomocy świadczona jest w zależności od potrzeb rodziny do wyboru jako:

- okresowe przejęcie opieki nad osobą zależną (wakacje dla opiekuna);

- bony regeneracyjne finansujące poprawę kondycji lub relaks dla opiekuna.

Zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach oferowanych przez Dom Dziennego Pobytu, który zapewni Ci:

- pomoc w podstawowych czynnościach życiowych;

- wyżywienie;

- możliwość podniesienia sprawności, udział w terapii zajęciowej oraz treningach umiejętności;

- wsparcie psychoterapeuty, pomoc pracownika socjalnego;

- organizację czasu wolnego (udział w imprezach kulturalnych i turystycznych).

Jeżeli Twój stan zdrowia nie pozwala na opuszczenie mieszkania, skorzystaj z usług opiekuna osoby niepełnosprawnej, który udzieli pomocy w zakresie:

- zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych;

- opieki higienicznej;

- zapewnienie kontaktów z otoczeniem;

- organizację czasu wolnego.

Jeżeli sprawujesz w sposób ciągły opiekę nad osobą zależną – zadbaj o własny stan zdrowia i wykorzystaj szansę jaką daje ci usługa przerwy regeneracyjnej.

Projekt w ramach, którego realizowane są ww. usługi wdrażany jest na terenie miasta Gorzowa Wlkp., gminy Deszczno, oraz powiatu świebodzińskiego, czyli powiatach o najwyższym % udziale osób niepełnosprawnych. Wybór działań oraz sposób jego realizacji został podyktowany rosnącymi potrzebami osób niepełnosprawnych i zależnych odczuwających deficyt opieki i pomocy, którego często skutkiem jest wykluczenie społeczne dużej grupy mieszkańców naszego województwa.

Dane demograficzne województwa wskazują, że dominującym problemem regionu jest niepełnosprawność w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym stopa 17% osób niepełnosprawnych w naszym regionie plasuje nas na pierwszym miejscu w kraju. Należy przy tym podkreślić, że średnia krajowa wynosi ok 10%. Dlatego celem naszych działań są obszary województwa lubuskiego, w których wskaźnik osób niepełnosprawnych i zależnych jest tj. powiat gorzowski (19%) oraz powiat świebodziński (18%).

Problemy związane ze skutkami niepełnosprawności i koniecznością zapewnienia opieki osobie zależnej będą w niedalekiej przyszłości priorytetowym działaniem służb społecznych. W województwie lubuskim są 23 Domy Pomocy Społecznej, w tym na obszarze realizacji Projektu tylko 2 dla osób niepełnosprawnych – 1 w powiecie gorzowskim, 2 domy dziennego pobytu, w których brak wolnych miejsc i tworzą się listy oczekujących osób. System oferowanych usług przez opiekę społeczną jest niewystarczający – każda gmina oferuje usługi opiekuńcze przez OPS i PCPR tylko dla osób najuboższych i to w niewystarczającej ilości, brak jest stałego systemu asystentury i opieki, a podejmowane działania nie są skoordynowane. W obecnym systemie pomocowym brak również systemu wsparcia dla osób z najbliższego otoczenia osoby niepełnosprawnej, co może skutkować wykluczeniem społecznym opiekuna w przypadku rezygnacji z pracy na rzecz sprawowania opieki nad osobą zależną.

W ramach Projektu zostanie przeszkolonych 16 osób w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej i opiekuna osoby zależnej, które podejmą pracę świadcząc usługi opiekuńcze i asystenckie dla podopiecznych objętych Projektem.

Formy udzielania wsparcia realizowane są poprzez pakiety usług tj. usługi asystenckie kierowane do osób niepełnosprawnych, usługi opiekuńcze kierowane do osób zależnych oraz usługi przerwy regeneracyjnej oferowane dla opiekuna osoby zależnej.

Usługi asystenckie będą udzielane w nowo tworzonych trzech Domach Dziennego Pobytu (Gorzów Wlkp., Deszczno, Świebodzin). Organizacja DDP oraz zakres i poziom świadczonych w nim usług zapewnia kompleksową opiekę i wsparcie z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczestnika i w zależności od jego stopnia fizycznej i psychicznej sprawności. DDP świadczy pomoc w szczególności w zakresie zaspokojenia potrzeb życiowych m.in. poprzez zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania wolnego czasu, pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, korzystania z dwóch posiłków dziennie. Pobyt w placówce umożliwi uczestnikowi udział w zajęciach terapeutycznych oraz różnych formach aktywizacji ruchowej. Prowadzone będą różnorodne treningi umiejętności np. plastycznych, muzycznych, kulinarnych, rozwój zainteresowań poprzez czytelnictwo, naukę obsługi komputera, telefonu itp. DDP zapewni również realizację potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich poprzez organizację uroczystości okolicznościowych, świąt, wycieczek krajoznawczych. Uczestnik oraz jego rodzina mogą, także skorzystać z pomocy psychologicznej oraz wsparcia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych i bieżących spraw życia codziennego.

Realizowany Projekt kierowany jest również do opiekunów osób zależnych. Nowatorską formą pomocy jest oferta przerwy regeneracyjnej. W zależności od potrzeby rodziny może być wykorzystana w formie okresowego przejęcia opieki nad osobą zależną (wakacje dla opiekuna) lub bonu regeneracyjny w kwocie 1500 zł finansującego relaks i poprawę kondycji opiekuna.

DDP będą czynne od poniedziałku do piątku w godz. od. 8.00 do 16.00. Zapisy są prowadzone w Lubuskim Stowarzyszeniu Rozwoju Regionalnego „Rozwój” w Gorzowie Wlkp. ul. Przemysłowa 53, tel. kontaktowy 886-246-028, Anna Dolecka.

Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Rozwój” w Gorzowie Wlkp. przystąpiło do realizacji projektu „Model środowiskowych usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś.7 Równowaga społeczna, Działanie 7.5. Usługi Społeczne. Projekt jest w części współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerami w Projekcie jest: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gorzowie Wlkp. oraz Powiat Świebodziński (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie).

Arkadiusz Marcinkiewicz