W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki. [rozumiem. zamknij okno] x

 
 
 
 
Jesteś tutaj » Home » Pozarządowo »
Łucji, Witolda, Wilhelma , 25 czerwca 2019

Nowelizacja Ustawy o spółdzielniach socjalnych

2018-01-12

Nie takie zmiany straszne, jak je malują… A te, które przyjęto w treści Ustawy o spółdzielniach socjalnych mogą w znaczący sposób wpłynąć na poszerzenie perspektyw przedsiębiorstw społecznych.

medium_news_header_20643.jpg

Pamiętam, jak na etapie konsultacji nowelizacji Ustawy, w środowisku nastało poruszenie, obudziły się obawy zwłaszcza w aspekcie możliwości tworzenia spółdzielni przez osoby prawne. Podpisany kilka dni temu przez Prezydenta akt prawny nie tylko nie wyklucza tej możliwości, ale idzie o krok dalej - daje możliwość tworzenia konsorcjów, co w perspektywie czasowej może wpłynąć na urealnienie możliwości wykonywania przez spółdzielnie zadań publicznych. Czyli de facto daje podstawę korzystania z instrumentu, jakim są klauzule społeczne. Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie ostatniego dnia marca 2018 r.

Co zawiera?

Rozszerza katalog osób, które mogą zakładać spółdzielnie socjalne o poszukujących pracę, a jednocześnie niezatrudnionych i niezarobkujących opiekunów osób niepełnosprawnych. Utworzenie stanowiska pracy dla ww. kategorii osób może zostać objęte wsparciem w wysokości do kwoty minimalnego wynagrodzenia przez 6 miesięcy. Niestety, nie będzie to dotyczyło tych opiekunów, którzy pobierają zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna. Ustawodawca nie uwzględnił postulatów osób zajmujących się na co dzień osobami niepełnosprawnymi, pozostawiając je ciągle poza rynkiem pracy. Bo do tego właśnie sprowadza się „groźba” utraty zasiłku. Zmniejsza natomiast do 3 liczbę założycieli spółdzielni (w przypadku spółdzielni osób fizycznych), wymaganą liczbę 5 członków spółdzielnia będzie musiała osiągnąć w ciągu 12 miesięcy działalności. Spółdzielnie będą mogły ubiegać się o środki na finansowanie wynagrodzenia dla skierowanej do zatrudnienia w spółdzielni osoby z katalogu osób uprawnionych do zakładania spółdzielni. W przypadku osób niepełnosprawnych, takie środki będą dostępne w PFRON. Pojawia się też możliwość refundacji składek na ubezpieczenie społeczne i kosztów pracodawcy opłacanych za pracowników niebędących członkami spółdzielni, ale wykluczonych zagrożeniem społecznym. W nowelizacji został również doprecyzowany cel działania spółdzielni socjalnej. Wskazano, że spółdzielnia socjalna działa na rzecz reintegracji zawodowej i społecznej nie tylko członków spółdzielni, ale również na rzecz pracowników spółdzielni zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Według danych MRPiPS, w latach 2009-2012 potroiła się liczba spółdzielni socjalnych zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). W następnych latach następował dalszy wzrost zarejestrowanych podmiotów. O ile na koniec 2013 r. w KRS zarejestrowanych było 936 spółdzielni socjalnych, to na koniec listopada 2016 r. było 1395 spółdzielni, a obecnie zarejestrowanych jest 1627 podmiotów.

Dzięki działalności Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej również w „naszej” części województwa możemy obserwować wzrost liczby zarejestrowanych podmiotów ekonomii społecznej. W wyniku naszego wsparcia powstało 27 spółdzielni. Na najbliższe tygodnie zaplanowaliśmy cykl wizyt mających na celu zbadanie ich kondycji, poznanie produktów i usług oraz przygotowanie swoistego raportu z ich działalności. Raport ten będzie przedstawiany Państwu na naszej stronie internetowej: www.lowes.lubuskie.org.pl oraz w zakładce „Pozarządowo” na portalu www.echogorzowa.pl . Zapraszamy!  

K.M.