W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki. [rozumiem. zamknij okno] x

 
 
 
 
Jesteś tutaj » Home » Pozarządowo »
Jaromira, Augustyna, Ingi , 28 maja 2020

SWMP w Dobiegniewie świętuje okrągłe urodziny!

2019-06-10

W tym roku swoje 25-lecie obchodzi Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie. Jego misją od początku było podejmowanie działań inspirujących, wspomagających osoby bezrobotne w tworzenie małych własnych firm, promowanie lokalnej przedsiębiorczości oraz tworzenie systemu wsparcia.

medium_news_header_25049.jpg

Prócz szeroko zakrojonych działań na rzecz małych przedsiębiorców Stowarzyszenie uczestniczy w promowaniu założeń ekonomii społecznej. Jest sygnatariuszem partnerstwa  lokalnego na rzecz ekonomii społecznej Województwa Lubuskiego i Gminy Dobiegniew, a także współpracuje z miejscowym Centrum Integracji Społecznej. Od września 2015 r. SWMP jest członkiem  Konsorcjum realizującego projekt Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim (LOWES), w którego skład wchodzą jeszcze dwa gorzowskie stowarzyszenia: Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Rozwój” oraz Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „Krąg”. Celem projektu jest kompleksowe wsparcie oraz wzmocnienie potencjału sektora ekonomii społecznej i poszerzenie zakresu działań podmiotów ekonomii społecznej na obszarze objętych projektem, a przede wszystkim osobom zainteresowanym działaniami i zatrudnieniem w sektorze ekonomii społecznej. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Wartość alokacji w projekcie to 16 151 694,00 zł  i jest to największy tego typu projekt w Polsce.  Projekt Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ma swoją kontynuację, ponieważ konsorcjum tworzące OWES podpisało kolejna umowę na realizacje poddziałania 7.6.1 w kwocie 16 670 742,00 zł. Podobnie jak w poprzednim projekcie ma zostać utworzonych 182 miejsca pracy. Tym razem jednorazowo przedsiębiorstwo społeczne (istniejące lub nowoutworzone) będzie mogło starać się o dotację na utworzenie maksymalnie 10 miejsc pracy. Projekt potrwa do końca 2023  roku.

Najnowszy projekt realizowany przez stowarzyszenie to „Wnuczęta w dobrych rękach”. Na ten cel pozyskano prawie 5 mln złotych. Głównym celem tego działania jest aktywizacja osób powyżej 50 roku życia, które – będąc na emeryturze lub na bezrobociu – mogłyby się opiekować małymi dziećmi lub osobami niesamodzielnymi z terenu w powiatów: strzelecko-drezdeneckim, żagańskim, świebodzińskim, nowosolskim, międzyrzeckim, sulechowskim, zielonogórskim i gorzowskim. Stowarzyszenie realizuje je wraz z partnerami: Stowarzyszeniem „Razem dla Strzelec” i Stowarzyszeniem na rzecz Edukacji „Pomost”. W projekcie aktywizacyjnym bierze udział ponad 420 osób, z czego 210 otrzymuje wsparcie stypendialne za sprawowaną opiekę i udział w szkoleniach, które mają na celu przywrócić osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym 50+ na rynek pracy. Projekt cieszy się bardzo dużym zainteresowanie, dlatego stowarzyszenie wraz z partnerami złożyło wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o jego kontynuację.

25 rocznica działania Stowarzyszenia to okazja do podsumowań, przemyśleń oraz planowania kierunków nowych działań. Ten właśnie cel przyświeca organizowanej w dniu 12 czerwca br. konferencji pt. „Rola organizacji pozarządowej w społeczno-gospodarczym rozwoju regionu” połączonej z obchodami 25-lecia powstania Stowarzyszenia Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą Dobiegniewie. W intencji organizatorów jest przeprowadzenie spotkania nie tylko o wysokiej wartości merytorycznej ale również stworzenie okazji do spotkań, wspomnień i wspólnego świętowania.