W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki. [rozumiem. zamknij okno] x
 
Jesteś tutaj » Home » Biznes po gorzowsku »
Amelii, Dobromira, Leonarda , 30 marca 2020

Poradnik przedsiębiorcy część 5

2017-04-18

Poradnik Przedsiębiorcy oraz ulotkę „Jak Założyć Swój Własny Biznes - Gorzowski Przewodnik Początkującego Przedsiębiorcy – krok po kroku” opracowane w ramach Porozumienia na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości otrzymasz bezpłatnie w Wydziale Obsługi Inwestora i Biznesu Urzędu Miasta oraz u Partnerów Porozumienia.

medium_news_header_18143.jpg

Podatek od towarów i usług (VAT) jest powszechnym podatkiem obciążającym tzw. wartość dodaną poszczególnych dóbr na każdym etapie produkcji i dystrybucji i jednym z głównych źródeł dochodów państwa. Generalną zasadą jest, że całą wartością podatku obciążony jest finalny nabywca danej usługi lub dobra, a poszczególni pośrednicy płacą podatek wyłącznie od marży przy sprzedaży następnej osobie.

 

Podatnikami podatku VAT są podmioty samodzielnie wykonujące działalność gospodarczą. Przepisy o podatku od towarów i usług stosuje się do następujących czynności wykonywanych na terytorium Polski:

Podatek naliczony przedsiębiorca płaci w chwili zakupu, natomiast podatek należny dotyczy sprzedaży - przedsiębiorca, sprzedając swoje towary lub usługi musi odprowadzić do urzędu odpowiednią kwotę VAT-u (liczoną według właściwej stawki) – podatek ten „należy się” Skarbowi Państwa. Wysokość podatku to różnica między wysokością podatku należnego a podatku naliczonego. W zależności od wysokości tych kwot rozróżniamy następujące przypadki

Aktualne stawki (2015 r.) kształtują się następująco:

Od 2017 r. zwolnienie podmiotowe z podatku VAT przysługuje startującym przedsiębiorcom oraz firmom, których wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła łącznie kwoty 200 000 zł. W odniesieniu do rozpoczynających działalność – wartość sprzedaży ustala się w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym. Przekroczenie kwoty limitu ustala się od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Brak konieczności rozliczania tego podatku oznacza brak możliwości odliczenia VAT naliczonego. Ze zwolnienia podmiotowego można zrezygnować i rozliczać VAT na zasadach ogólnych.

Ze zwolnienia podmiotowego nie mogą korzystać podatnicy:

Zwolnienie może być  korzystne, jeżeli sprzedaż dokonywana jest bezpośrednio na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, bądź innych podatników zwolnionych od tego podatku. Jeżeli jednak kontrahenci to w głównej mierze podatnicy rozliczający VAT warto rozważyć decyzję o byciu czynnym podatnikiem VAT.

Przedsiębiorca zwolniony z VAT zobowiązany jest do prowadzenia dziennej ewidencji sprzedaży rejestrowanej za dany dzień.

Deklaracje dotyczące podatku VAT składa się w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który składana jest deklaracja. W tym terminie należy również dokonać wpłaty podatku. W przypadku rozliczenia kwartalnego wpłaty należy dokonać do 25 dnia następującego po kwartale, którego dotyczy.

Wszelkie dodatkowe informacje związane z podatkiem VAT, jak również wzory formularzy podatkowych oraz przepisy prawa związane z tym podatkiem znajdziemy na stronie internetowej Ministerstwa Finansów mf.gov.pl.