W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki. [rozumiem. zamknij okno] x
 
Jesteś tutaj » Home » Biznes po gorzowsku »
Michaliny, Michała, Rafała , 29 września 2020

Bezpłatne gwarancje spłaty kredytu dla innowacyjnych MŚP

2017-08-18

Innowacyjne Małe i Średnie Przedsiębiorstwa oraz MŚP planujące wdrożyć wyniki prac B+R już mogą skorzystać z bezpłatnych gwarancji spłaty kredytu

medium_news_header_19327.jpg

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchamia Fundusz Gwarancyjny finansowany z Programu Inteligentny Rozwój. 27 lipca weszły w życie umowy o współpracy podpisane między BGK a 10 największymi bankami. Na mocy tych umów dla innowacyjnych MŚP będą udzielane kredyty z gwarancją finansowaną ze środków Funduszu Gwarancyjnego. Pula środków jakimi dysponuje BGK (525 mln zł) pozwoli docelowo na udzielenie gwarancji o wartości 1,4 mld zł. Z bezpłatnych gwarancji spłaty kredytu będą mogły korzystać firmy z całej Polski. 

Gwarancje kredytowe będą dostępne w placówkach 10 największych banków w całej Polsce. O gwarancje będą mogły się ubiegać innowacyjne MŚP lub MŚP planujące wdrożyć wyniki prac B+R. Gwarancje będą udzielane na okres nawet do 20 lat, do wysokości 80% kapitału kredytu i równowartości kwoty 2,5 mln euro. Co istotne z punktu widzenia przedsiębiorców gwarancje nie są obciążone systemem prowizji. Przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o gwarancje w trybie ciągłym wraz z wnioskiem kredytowym w banku.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O GWARANCJACH KREDYTOWYCH FG POIR

O gwarancje kredytowe mogą ubiegać się innowacyjni przedsiębiorcy, którzy wnioskując o kredyt:

- planują zrealizować projekt inwestycyjny polegający na wdrożeniu wyników prac B+R,

albo

- spełniają 1 z 15 kryteriów podmiotowych, jak np.: zgłosili do ochrony lub posiadają prawa w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową, są lokatorami parku technologicznego lub inkubatora przedsiębiorczości i otrzymali wsparcie na działalność innowacyjną, posiadają status centrum badawczo-rozwojowego, w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych ponieśli na działalność innowacyjną nakłady o równowartości co najmniej 10% sumy obrotów za ten okres lub, w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym, posiadają funkcjonujący dział badawczo-rozwojowy w strukturze organizacyjnej firmy, w ciągu ostatnich 3 lat obrachunkowych odnotowali wzrost przychodów o średnio 15% rocznie.

Gwarancje dla innowacyjnych firm są bezpłatne - banki nie będą pobierały prowizji za udzielenie gwarancji a jednocześnie mogą zabezpieczyć aż do 80% kapitału kredytu.

Maksymalna kwota gwarancji wynosi 2,5 mln euro przeliczonej według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia udzielenia gwarancji.

Okres trwania gwarancji nie może być dłuższy niż 20 lat.

Gwarancjami może zostać zabezpieczona spłata kredytów przeznaczonych na finansowanie:

-  kosztów w kwotach brutto,

-  innych niż polegające na wdrożeniu wyników prac B+R projektów inwestycyjnych realizowanych przez podmiot innowacyjny,

-  kosztów, które towarzyszą kosztom inwestycyjnym (do 20%),

-  kapitału obrotowego, jako uzupełnienie realizowanej inwestycji (do 30%),

- wybranych kosztów przygotowawczych poniesionych przed złożeniem wniosku o udzielenie gwarancji (do 10%).

Gwarancje będą stanowić pomoc de minimis albo regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o gwarancje w trybie ciągłym.

Banki kredytujące i BGK gwarantują wsparcie przedsiębiorców fachowym doradztwem w zakresie możliwości ubiegania się o gwarancję FG POIR.

Gwarancja BGK będzie dostępna w następujących bankach kredytujących: Alior Bank S.A., Bank Millennium S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Pekao S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz banki zrzeszone, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Krakowski Bank Spółdzielczy, PKO Bank Polski S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., SGB-Bank S.A. oraz banki zrzeszone.

na podstawie: www.mr.gov.pl www.bgk.pl