W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki. [rozumiem. zamknij okno] x
 
Jesteś tutaj » Home » Rozmowa tygodnia »
Andrzeja, Maury, Ondraszka, 30 listopada 2020

Uczniowie skarżą się na poczucie izolacji

2020-11-11

Z‭ ‬Renatą Pliżgą,‭ ‬dyrektorem Wydziału Edukacji UM w Gorzowie,‭ ‬rozmawia Robert Borowy

medium_news_header_29025.jpg

-‭ ‬Ilu jest uczniów w gorzowskich szkołach,‭ ‬poczynając od pierwszaków,‭ ‬a kończąc na maturzystach‭?‬ 

-‭ ‬W szkołach podstawowych uczy się‭ ‬9276‭ ‬uczniów,‭ ‬w liceach‭ ‬2812‭ ‬i w technikach‭ ‬3738.‭ ‬Do tego dochodzą szkoły branżowe i tam mamy‭ ‬868‭ ‬uczniów oraz‭ ‬specjalne szkoły przysposabiające do pracy‭ ‬i w nich znajduje się‭ ‬59‭ ‬uczniów.

-‭ ‬W szkołach‭ ‬prowadzona jest obecnie nauka zdalna.‭ ‬W Gorzowie odbywa się ona bez większych przeszkód‭?

-‭ ‬Gorzowskie,‭ ‬samorządowe szkoły od czasu pierwszego wprowadzenia nauki zdalnej na wiosnę bieżącego roku wykonały dużą pracę.‭ ‬Wielu nauczycieli skorzystało ze szkoleń,‭ ‬które miały na celu podnieść kompetencje cyfrowe oraz umiejętności w zakresie stosowanych metod w nauczaniu zdalnym.‭ ‬Obecnie zajęcia w dużej mierze prowadzone są on-line w czasie rzeczywistym.‭ ‬Natomiast w przypadku problemów natury technicznej ze strony uczniów lub nauczycieli dodatkowym kanałem jest dziennik elektroniczny.‭ ‬W większości szkół nauczyciele swoje zajęcia prowadzą ze szkoły korzystając ze sprzętu,‭ ‬który znajduje się na miejscu i‭ ‬-‭ ‬jak podkreślają niektórzy dyrektorzy‭ ‬-‭ ‬jest to niewielka namiastka‭ ‬prawdziwej‭ ‬szkoły.

-‭ ‬Jak technicznie są‭ ‬przygotowani do tych zajęć‭ ‬uczniowie i szkoły‭? 

-‭ ‬Jako miasto zdiagnozowaliśmy potrzeby naszych‭ ‬szkół i w ramach programu Zdalna Szkoła oraz Zdalna szkoła+‭ ‬w kwietniu i czerwcu zakupiliśmy‭ ‬90‭ ‬laptopów o wartości ponad‭ ‬250‭ ‬tys.‭ ‬zł,‭ ‬które przekazaliśmy do placówek.‭ ‬Chcąc doposażyć szkoły w dodatkowy sprzęt zwróciliśmy się‭ ‬także‭ ‬o wsparcie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego i pozyskaliśmy środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego‭ – ‬Lubuskie‭ ‬2020.‭ ‬Wsparcie o łącznej kwocie blisko‭ ‬4‭ ‬mln złotych,‭ ‬otrzymaliśmy w ramach zwiększenia wartości projektu‭ „‬Zawodowcy w Gorzowie‭ ‬2.0‭”‬ i sprzęt‭ ‬ten‭ ‬do zdalnej nauki‭ ‬trafił do szkół kształcących w zawodzie oraz w ramach nowego projektu‭ „‬On-linowa edukacja‭”‬,‭ ‬z którego‭ ‬sprzęt‭ ‬został przeznaczony dla szkół podstawowych i liceów.‭ ‬Z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych jesteśmy obecnie na‭ ‬etapie postępowania o dostawę.‭ ‬Jeśli chodzi o sprzęt dla szkół kształcenia ogólnego,‭ ‬to‭ ‬5‭ ‬listopada została podpisana umowa o dofinansowanie i niezwłocznie zostanie przeprowadzone postępowanie o dostawę.‭ ‬Łącznie do gorzowskich,‭ ‬samorządowych szkół zakupimy‭ ‬770‭ ‬laptopów i‭ ‬300‭ ‬zestawów komputerowych.

-‭ ‬Czyli każdy uczeń w razie potrzeby może zwrócić się wypożyczenie takiego zestawu‭?

-‭ ‬Jako Wydział Edukacji‭ ‬na bieżąco prowadzimy bazę liczby posiadanych laptopów przez poszczególne szkoły oraz liczby już wypożyczonych.‭ ‬Większość wolnego sprzętu została rozdysponowana pomiędzy uczniów i nauczycieli.‭ ‬W przypadku braku sprzętu umożliwiającego naukę na odległość rodzic dziecka w pierwszej kolejności zgłasza‭ ‬taką potrzebę wypożyczenia‭ ‬do dyrektora szkoły,‭ ‬do której uczęszcza jego dziecko.‭ ‬Jeśli dyrektor nie dysponuje wolnym komputerem zgłasza problem do‭ ‬naszego wydziału.‭ ‬My zaś,‭ ‬dysponując wspomnianą bazą,‭ ‬od razu‭ ‬staramy się wskazać rodzicom inną placówkę,‭ ‬z której mogą wypożyczyć sprzęt‭ ‬dla dziecka.‭ 

-‭ ‬Jakie są‭ ‬największe trudności w prowadzeniu zajęć online‭? 

-‭ ‬Oprócz problemów technicznych wynikających z jakości oprogramowania komputerowego i dostępu do Internetu,‭ ‬istotną trudnością jest brak bezpośredniego kontaktu z uczniami i możliwości obiektywnego weryfikowania wiedzy i umiejętności zarówno z przedmiotów ogólnokształcących jak i zawodowych.‭ 

-‭ ‬A z punktu widzenia uczniów co jest‭ ‬najtrudniejsze przy tej formie nauki‭?

-‭ ‬Uczniowie bardzo często mają trudności z wypracowaniem samodyscypliny,‭ ‬która wiąże się z koniecznością systematycznej pracy.‭ ‬W domu jest wiele bodźców,‭ ‬które rozpraszają uwagę i przeszkadzają w utrzymaniu odpowiedniego poziomu nauki oraz wpływają na koncentrację podczas zajęć.‭  ‬Duża część uczniów korzysta również podczas zdalnej nauki z telefonów,‭ ‬co nie do końca pozwala im w pełni uczestniczyć w zajęciach.‭ ‬Ponadto uczniowie skarżą się na poczucie izolacji,‭ ‬brak możliwości bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami oraz nauczycielem w czasie trwania lekcji.‭ 

-‭ ‬W trakcie‭ ‬normalnej nauki‭ ‬uczniom łatwiej jest współpracować ze sobą,‭ ‬wyjaśniać,‭ ‬pomagać choćby w odrabianiu zadań domowych.‭ ‬Inaczej wygląda to podczas nauki zdalnej.‭ ‬Czy słabsi‭ ‬uczniowie pozostawieni trochę sami sobie nie tracą dystansu do tych lepszych‭?

-‭ ‬Oczywisty jest fakt,‭ ‬że nauczania zdalnego nie można stawiać na tej samej pozycji co nauczanie w rzeczywistych warunkach.‭ ‬Jednak uczniowie,‭ ‬którzy wymagają wsparcia na co dzień otrzymują je również w chwili obecnej.‭ ‬Mają możliwość korzystania z konsultacji przedmiotowych w ramach nauczania zdalnego.‭ ‬Uczniowie podkreślają,‭ ‬że w czasie lekcji online mogą liczyć na pomoc nauczyciela i na bieżąco wyjaśniają trudności.‭ ‬Czasami wspierają się pomocą koleżeńską z wykorzystaniem komunikatorów,‭ ‬mediów społecznościowych.‭ 

-‭ ‬Jak wyglądają zajęcia praktyczne‭?

-‭ ‬Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe lub kształcenie ustawiczne realizują zajęcia w trybie zdalnym.‭ ‬W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe,‭ ‬placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego,‭ ‬zajęcia praktyczne prowadzone są zdalnie wyłącznie w zakresie,‭ ‬w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. Pozostałe zajęcia praktyczne uzupełnione będą po zakończeniu ograniczenia.‭ ‬Dodam,‭ ‬że nowe wytyczne MEN oraz rozporządzenie z‭ ‬5‭ ‬listopada br.‭ ‬daje możliwość przywrócenia części zajęć praktycznych dla słuchaczy ostatnich semestrów szkół policealnych,‭ ‬którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej,‭ ‬która odbędzie się w styczniu i lutym‭ ‬2021‭ ‬roku‭ ‬będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie albo egzamin zawodowy.‭ ‬Podobnie jak w przypadku uczniów ostatnich klas‭ ‬4-letniego technikum,‭ ‬którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej‭ ‬będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie objęto specjalnymi rozwiązaniami.‭ ‬Dla nich,‭ ‬w okresie od‭ ‬9‭ ‬do‭ ‬29‭ ‬listopada br.‭ ‬możliwe jest prowadzenie części zajęć praktycznych stacjonarnie.‭ ‬Warunkiem jest przeprowadzenie zajęć w mniejszych grupach z zachowaniem dystansu społecznego,‭ ‬w wybranych dniach tygodnia,‭ ‬w wymiarze nieprzekraczającym‭ ‬10‭ ‬godzin w tygodniu.

-‭ ‬Gdybyśmy mieli porównać normalny dzień ucznia idącego do szkoły a uczącego się zdalnie,‭ ‬to jakie są główne różnice‭?

-‭ ‬Różnice są zasadnicze.‭ ‬Uczeń znaczną część dnia spędza w domu przed komputerem.‭
‬Ponadto uczniowie mają ograniczoną możliwość kontaktu i interakcji z rówieśnikami.‭
‬Niektórzy z uczniów ze względu na warunki lokalowe i sytuację rodzinną pracują w jednym pokoju z rodzicami i rodzeństwem,‭ ‬dlatego bardzo często nie mają możliwości włączenia mikrofonów ani kamer.‭ ‬Trudno jest im się skupić na wykonywanych w trakcie zdalnych lekcji czynnościach.‭ ‬W trybie nauki stacjonarnej uczniowie byli bardziej zdyscyplinowani tzn.‭ ‬wiedzieli,‭ ‬że muszą przyjść do szkoły,‭ ‬że po powrocie do domu muszą odrobić lekcje.‭ ‬Teraz mimo,‭ ‬iż zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji,‭ ‬to wielu uczniów straciło poczucie czasu,‭ ‬wydaje im się,‭ ‬że wszystko zdążą zrobić i na wszystko mają czas.‭ ‬W przypadku lekcji online prowadzonych zgodnie z rozkładem zajęć‭ ‬dzień ucznia ma podobny schemat do tradycyjnego.‭ ‬Dzięki połączeniom online z nauczycielem uczniowie pracują w godzinach zajęć a ich praca nie rozciąga się na cały dzień lub nawet noc.

-‭ ‬Ile trwają zajęcia i na ile jest realizowany program nauczania‭ ‬przewidziany w danej placówce czy klasie‭? 

-‭ ‬Lekcje w trybie pracy zdalnej są krótsze aniżeli prowadzone w trybie stacjonarnym.‭ ‬Sprawy organizacyjne na początku zajmują trochę czasu,‭ ‬np.‭ ‬połączenie się uczniów,‭ ‬rozwiązywanie problemów technicznych.‭ ‬Najczęściej czas połączenia to‭ ‬30‭ ‬min pracy z nauczycielem oraz‭ ‬15‭ ‬min.‭ ‬pracy z zadanym materiałem‭ (‬bez komputera‭)‬.‭ ‬W przypadku przedmiotów,‭ ‬których wymiar tygodniowy to‭ ‬3‭ ‬godziny lub więcej nauczyciel może zrealizować część zajęć online a część zdalnie z wykorzystaniem dostępnych narzędzi kształcenia na odległość.‭ ‬Dzięki temu rozwiązaniu równoważona jest praca z wykorzystaniem komputera oraz bez jego użycia.‭ 

-‭ ‬Jak wyglądają sprawdziany,‭ ‬klasówki,‭ ‬odpowiedzi przy‭ ‬,,tablicy‭’’…

-‭ ‬Ta forma sprawdzania wiedzy i umiejętności w procesie zdalnego nauczania jest szczególnie trudna.‭ ‬Nauczyciele podejmują różne próby aby zweryfikować wiedzę uczniów.‭ ‬Korzystają z platform,‭ ‬oraz formularzy elektronicznych‭  ‬do przeprowadzenia testów online w czasie rzeczywistym,‭ ‬uczniowie odpowiadają przy włączonej kamerze,‭ ‬są oceniani za aktywność w trakcie zajęć.‭ ‬O ile można uznać,‭ ‬że zdaje to egzamin w przypadku weryfikowania stopnia opanowania wiedzy teoretycznej z niektórych przedmiotów,‭ ‬o tyle w przypadku matematyki jest to niemal niemożliwe.‭ ‬Aby ocenić ucznia nie wystarcza w tym przypadku podanie samego wyniku,‭ ‬często ważne jest aby prześledzić jak uczeń wykonał dane zadanie.‭ ‬Ponadto w przypadku odpowiedzi ustnych uczniowie często aby uniknąć odpowiedzi w trakcie zajęć online powołują się na brak mikrofonów,‭ ‬czy też brak kamer.‭ ‬Natomiast jeśli chodzi o‭  ‬kształcenie zawodowe,‭ ‬formy sprawdzające są szczególnie trudne do przeprowadzenia i oceny,‭ ‬ponieważ nie jest łatwo stwierdzić przez ekran monitora poprawność wykonania zadania praktycznego.‭ ‬Nauczyciele dostosowują te formy sprawdzania wiedzy do sytuacji.‭ ‬Jednak większość z nich odbywa się w czasie rzeczywistym.‭ ‬Nauczyciel udostępnia materiały lub tworzy kartkówkę,‭ ‬test online‭ – ‬dzięki połączeniu może na bieżąco reagować na napotkane trudności,‭ ‬jak choćby brak dostępu do materiałów czy brak połączenia.‭ ‬Uczniowie,‭ ‬którzy mają trudności techniczne mają możliwość podejścia do danej formy sprawdzania wiedzy w innym terminie.

-‭ ‬Pierwsze analizy‭ ‬nauczania pokazują,‭ ‬że nauka na odległość nie wpływa najlepiej na psychikę jego uczestników.‭ ‬Czy do wydziału docierają informacje o‭ ‬uczniach nie dających sobie rady z nauką zdalną‭? 

-‭ ‬Coraz częściej docierają do nas sygnały,‭ ‬że uczniowie coraz trudniej psychicznie radzą sobie z nauczaniem zdalnym i izolacją od grupy rówieśniczej.‭ ‬Wychowawcy wszystkie godziny wychowawcze‭ ‬przeprowadzają online,‭ ‬są do dyspozycji także telefonicznie zarówno dla swoich wychowanków,‭ ‬jak i ich rodziców. ‭ ‬Ponadto w szkołach zorganizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna,‭ ‬gdzie do dyspozycji uczniów,‭ ‬rodziców oraz nauczycieli pozostają specjaliści‭ – ‬psychologowie oraz pedagodzy szkolni.‭ ‬Od‭ ‬26‭ ‬października zwiększona została liczba godzin z tego zakresu na specjalistyczną pomoc uczniom.‭ 

Ważna jest właściwa reakcja dostosowana do sytuacji lub‭ ‬problemu.‭ ‬Część sytuacji kryzysowych można bardzo szybko rozwiązać poprzez niezwłoczny kontakt nauczyciela,‭ ‬pedagoga z uczniem/rodzicem.‭ ‬Niektóre jednak wymagają systemowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.‭ ‬Ważne jest również uświadomienie uczniom i rodzicom możliwości uzyskania wsparcia/rozmowy także w kontakcie zdalnym.‭ 

-‭ ‬Czy korzystając z tego,‭ ‬że wiele szkół obecnie stoi pustych są prowadzone‭ ‬jakieś‭ ‬dodatkowe prace remontowe-inwestycyjne‭? 

-‭ ‬Wszystkie,‭ ‬zaplanowane na rok bieżący prace remontowe zostały wykonane w okresie od marca do końca wakacji,‭ ‬tj.‭ ‬w czasie kiedy budynki placówek również były puste.‭ ‬Teraz wykonywane są prace związane z bieżącą konserwacją i ewentualnie usuwaniem awarii.‭ ‬Realizacje inwestycji w szkołach najczęściej wymagają przygotowania odpowiedniej dokumentacji,‭ ‬uzgodnień i pozwoleń.‭ ‬Zaplanowane na ten rok‭ ‬działania inwestycyjne w jednostkach oświatowych zostały w znacznej mierze już zakończone.‭ ‬Kolejne inwestycje zostaną rozpoczęte w następnym roku‭ ‬i‭ ‬będziemy‭ ‬wówczas‭ ‬realizować‭ ‬około‭ ‬30‭ ‬zadań inwestycyjnych mających wpływ na poprawę warunków nauczania,‭ ‬ale‭ ‬będziemy budować także boiska,‭ ‬place zabaw,‭ ‬ocieplać budynki,‭ ‬modernizować dachy i oczywiście dalej realizować budowę CEZiB przy ul.‭ ‬Warszawskiej.

-‭ ‬Skoro wspomniała pani o budowie Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu.‭ ‬Na jakim etapie jest‭ ‬budowa‭? 

-‭ ‬Prace przy ul.‭ ‬Warszawskiej‭ ‬trwają pełną parą.‭ ‬Zgodnie z harmonogramem realizowana jest inwestycja związana z‭  ‬nowopowstającymi budynkami,‭ ‬tj.‭ ‬z halą sportową oraz warsztatami.‭ ‬Pewne problemy pojawiły się na istniejących budynkach i związane są z ich zabytkowym charakterem.‭ ‬Na chwilę obecną prognozujemy,‭ ‬że budynki hali sportowej i warsztatów będą gotowe na wrzesień‭ ‬2021‭ ‬roku,‭ ‬jednak obiekty istniejące zostaną oddane do użytku kilka miesięcy później.‭ ‬Półroczny poślizg teoretycznie daje szansę na uruchomienie zajęć od drugiego semestru.‭ ‬Praktycznie,‭ ‬tak wielkie przedsięwzięcie jak pełne przenosiny kilku szkół do jednej placówki w ciągu dwóch tygodni ferii,‭ ‬jest niemożliwe.‭ ‬Nie wykluczamy‭ ‬jednak,‭ ‬że część zajęć ruszy w oddawanych stopniowo obiektach.

-‭ ‬Zmiana formuły nauczania ma wpływ na programy stypendialne dla uczniów‭?

-‭ ‬Zdalne nauczanie nie wpływa na zmianę formy rozliczania się w zakresie stypendiów szkolnych.‭ ‬Wnioskodawcy dostarczają rachunki i faktury drogą mailową lub po uprzednim osobistym umówieniu się z osobą,‭ ‬która zajmuje się pomocą socjalną.‭ ‬Natomiast wypłata środków następuje na konto wskazane przez wnioskodawcę.‭ ‬Zaznaczam,‭ ‬iż każda szkoła ma prawo zorganizować sobie sposób,‭ ‬w jaki będzie dokonywała wypłaty stypendiów.

-‭ ‬Czy w obliczu tych wszystkich problemów udaje się realizować kolejną edycję projektu Zawodowcy w Gorzowie‭? ‬ 

-‭ ‬Realizacja projektu‭ „‬Zawodowcy w Gorzowie‭ ‬2.0‭”‬  kończy się‭ ‬30‭ ‬września‭ ‬2021‭ ‬r.‭ ‬i duża część zadań została już zrealizowana.‭ ‬Szkolenia,‭ ‬warsztaty i inne formy zajęć,‭ ‬które jeszcze były w planie w miarę możliwości zostaną zrealizowane w formie online.‭ ‬Szukamy rozwiązań wraz z naszymi partnerami,‭ ‬aby projekt był realizowany w taki sposób by osiągnąć wskaźniki oraz by uczniowie nabyli konkretne umiejętności.‭ ‬Na bieżąco wprowadzamy zmiany w projekcie,‭ ‬żeby jego realizacja była jak najbardziej efektywna.‭ ‬Zachęcamy uczniów szkół kształcących w zawodzie do śledzenia naszej strony internetowej‭ ‬www.zawodowcy.gorzow.pl,‭ ‬na której zamieszczamy wszelkie niezbędne informacje,‭ ‬w tym katalog i harmonogram zajęć oraz do odwiedzania naszego Facebooka‭ – ‬Zawodowcy w Gorzowie.

-‭ ‬A inne projekty,‭ ‬konkursy,‭ ‬zadania podległe pod wydział‭… 

-‭ ‬Wydział Edukacji realizuje również inne projekty,‭ ‬np.‭ „‬Transgraniczny model dualnego kształcenia ViVA‭ ‬4.0‭”‬ czy‭ „‬Budujemy bez granic‭” ‬we współpracy z partnerami niemieckimi w ramach programu INTERREG.‭ ‬W ramach tych projektów znacząca część zajęć została przeniesiona na platformy.‭ ‬Uczniowie w ramach jednego i drugiego projektu obecnie mają możliwość nauki języka niemieckiego na platformie elearningowej.‭ ‬W najbliższym czasie na platformie zostaną umieszczone kursy języka angielskiego oraz kursy kompetencji miękkich,‭ ‬np.‭ ‬praca zespołowa.‭ ‬Zawiesiliśmy realizację szkolenia CNC,‭ ‬ale w najbliższym czasie będziemy szukać rozwiązań z firmą realizującą,‭ ‬by uczniowie mogli kontynuować zajęcia.

-‭ ‬Niektóre szkoły już zrezygnowały z przeprowadzenia studniówek,‭ ‬ale pojawiły się pomysły,‭ ‬żeby zorganizować latem bale maturzystów.‭ ‬To dobry pomysł‭?

-‭ ‬Obecna trudna sytuacja,‭ ‬w której się znaleźliśmy sprawiła,‭ ‬że niestety większość szkół podjęła już decyzję o rezygnacji z organizacji studniówki.‭ ‬Wydział Edukacji uważa,‭ ‬że jest to słuszna decyzja,‭ ‬gdyż zdrowie i życie jest najważniejsze.‭ ‬Jeśli tylko będzie taka możliwość,‭ ‬to organizacja balu maturalnego może stać się nową,‭ ‬równie miłą tradycją.

-‭ ‬Dziękuję za rozmowę.