więcej
 
Echogorzowa logo

wiadomości z Gorzowa Wlkp., publicystyka, sport, żużel, felietony, blogi

Jesteś tutaj » Home » Mija dzień »
Bonifacego, Julity, Macieja , 14 maja 2021

Sesja Rady Miasta online

2021-02-24, Mija dzień

Dzisiaj (24 lutego) z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość odbędzie się XXXIV sesji Rady Miasta. Początek sesji zaplanowano na godzinę 14.00.

medium_news_header_29762.jpg

Mieszkańcy mają możliwość zadawania pytań i udziału w sesji. Warunkiem jest jednak zgłoszenie za pośrednictwem maila na adres biura Rady Miasta: biurorady@um.gorzow.pl do godziny 13.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Wolne wnioski i informacje oraz oświadczenia klubowe.
 4. Raport podsumowujący konsultacje społeczne przeprowadzone w 2020 roku.
 5. Sprawozdanie z realizacji „Programu Wsparcia Przedsiębiorców w ramach Gorzowskiej Dychy na rok 2020 oraz Gorzowskiej Dychy Bis na rok 2020”.
 6. Sprawozdanie z realizacji uchwał w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny i Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2018-2020.
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wielkopolski za 2020 rok wraz z uzasadnieniem.
 8. Druk nr 613 – podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Technikum nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim.
 9. Druk nr 614 – podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Technikum nr 5 w Gorzowie Wielkopolskim.
 10. Druk nr 641 – podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania: zespołu szkół i placówek pod nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim, Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych im. Mikołaja Kopernika w Gorzowie Wielkopolskim, Zespołu Szkół Mechanicznych im. Zesłańców Sybiru w Gorzowie Wielkopolskim oraz utworzenia centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego pod nazwą „Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu” w Gorzowie Wielkopolskim.
 11. Druk nr 619 – podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum nr 1 z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, poprzez zmianę siedziby z ul. Okrzei 42 na ul. Pomorską 67 w Gorzowie Wielkopolskim oraz utworzenie dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły przy ul. Okrzei 42, ul. Dąbrowskiego 32 oraz ul. Warszawskiej 48 w Gorzowie Wielkopolskim.
 12. Druk nr 620 – podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, poprzez zmianę siedziby z ul. Okrzei 42 na ul. Pomorską 67 w Gorzowie Wielkopolskim oraz utworzenie dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły przy ul. Okrzei 42, ul. Dąbrowskiego 32 oraz ul. Warszawskiej 48 w Gorzowie Wielkopolskim.
 13. Druk nr 642 – podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej dla Dorosłych z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, poprzez zmianę siedziby z ul. Okrzei 42 na ul. Pomorską 67 w Gorzowie Wielkopolskim oraz utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły przy ul. Okrzei 42 w Gorzowie Wielkopolskim.
 14. Druk nr 622 – podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum nr 5 z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, poprzez zmianę siedziby z ul. Dąbrowskiego 32 na ul. Pomorską 67 w Gorzowie Wielkopolskim oraz utworzenie dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły przy ul. Dąbrowskiego 32, ul. Okrzei 42 oraz ul. Warszawskiej 48 w Gorzowie Wielkopolskim.
 15. Druk nr 623 – podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia nr 5 z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, poprzez zmianę siedziby z ul. Dąbrowskiego 32 na ul. Pomorską 67 w Gorzowie Wielkopolskim oraz utworzenie dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły przy ul. Dąbrowskiego 32, ul. Okrzei 42 oraz ul. Warszawskiej 48 w Gorzowie Wielkopolskim.
 16. Druk nr 624 – podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum nr 7 im. Majora Henryka Sucharskiego w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Elektrycznych im. Majora Henryka Sucharskiego w Gorzowie Wielkopolskim, poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły przy ul. Warszawskiej 48 w Gorzowie Wielkopolskim.
 17. Druk nr 625 – podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia nr 7 w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Elektrycznych im. Majora Henryka Sucharskiego w Gorzowie Wielkopolskim, poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły przy ul. Warszawskiej 48 w Gorzowie Wielkopolskim.
 18. Druk nr 640 – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego.
 19. Druk nr 646 – podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
 20. Druk nr 648 – podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 21. Druk nr 649 – podjęcie uchwały w  sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 22. Druk nr 650 – podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 23. Druk nr 651 – podjęcie uchwały w  sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2021-2047.
 24. Druk nr 647 – podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 25. Druk nr 636 - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie dla parafii Greckokatolickiej pw. św. Jozafata ul. Warszawska 202, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
 26. Druk nr 637 – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 15 w Gorzowie Wielkopolskim.
 27. Druk nr 638 – podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w 2021 roku.
 28. Druk nr 639 – podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 29. Druk nr 635 – podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Skwer Praw Kobiet” skwerowi położonemu w narożniku ulic Hawelańskiej i Zabytkowej.
 30. Druk nr 643 – podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 31. Druk nr 644 – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 32. Sprawozdanie z obrotu nieruchomościami komunalnymi za rok 2020.
 33. Informacja o stanie realizacji uchwał.
 34. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 35. Sprawy różne, wolne wnioski.
 36. Zakończenie obrad.

Wersja elektroniczna materiałów i projektów uchwał na stronach:

http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/255/Projekty_uchwal/

http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/88/Materialy_na_sesje/

X

Napisz do nas!

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x