więcej
Echogorzowa logo

wiadomości z Gorzowa Wlkp., publicystyka, sport, żużel, felietony, blogi

Jesteś tutaj » Home » Mija dzień »
Anety, Leokadii, Wiesława , 9 grudnia 2021

Na sesji głównie o zaciąganiu zobowiązań

2021-11-24, Mija dzień

W środę, 24 listopada w Sali sesyjnej Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4 odbędzie się XLIV sesja Rady Miasta. Jej początek wyznaczono na godzinę 14.00.

medium_news_header_32078.jpg

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Wolne wnioski i informacje oraz oświadczenia klubowe.
 4. Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych do Budżetu Obywatelskiego 2022.
 5. Druk nr 832 – podjęcie uchwały w sprawie likwidacja filii nr 13 przy ul. Osadniczej 3 oraz filii nr 17 przy ul. Małyszyńskiej 8 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim.
 6. Druk nr 812 – podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli zatrudnionych w samorządowych placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.
 7. Druk nr 813 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2022 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja wentylacji hali sportowej w ZSTiO”.
 8. Druk nr 814 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2022 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS Gastronomicznych”.
 9. Druk nr 815 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2022 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana wentylacji w kuchni stołówki Zespołu Szkół Ekonomicznych, etap I - dokumentacja projektowa”.
 10. Druk nr 816 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2022 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska „Stadionowe Piaski” przy Szkole Podstawowej nr 21”.
 11. Druk nr 817 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2022 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i powiększenie sali gimnastyczno-korekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 21 ul. Taczaka”.
 12. Druk nr 818 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2022 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja PM 3 ul. Słoneczna”.
 13. Druk nr 819 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2022 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych”.
 14. Druk nr 820 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2022 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Srebrnej”.
 15. Druk nr 821 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2022 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja”.
 16. Druk nr 822 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2022 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków Urzędu Miasta.”
 17. Druk nr 828 - podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2022 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Plac do ćwiczeń wyczynowych jazdy fanów motoryzacji”.
 18. Druk nr 829 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2022 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Ikara – etap II”.
 19. Druk nr 830 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2022 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi z kostki brukowej i budowa oświetlenia przy ul. Wał Poprzeczny – etap II”.
 20. Druk nr 831 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata 2023- 2024 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup autobusów elektrycznych wraz z rozbudową infrastruktury ładowania w Gorzowie Wielkopolskim – etap II.”
 21. Druk nr 833 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2022 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dachu PM2”.
 22. Druk nr 834 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2022 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja elewacji PM14”.
 23. Druk nr 835 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2022 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dachu PM15”.
 24. Druk nr 837 - podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 25. Druk nr 838 - podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 26. Druk nr 839 - podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 27. Druk nr 840 - podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2021-2047.
 28. Druk nr 836 – podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na rok 2021 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.
 29. Druk nr 823 – podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 30. Druk nr 824 - podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego w rejonie ulic Słowiańskiej i Niemcewicza.
 31. Druk nr 825 – podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Franciszka Walczaka i Floriana Kroenke.
 32. Druk nr 826 – podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny.
 33. Druk nr 827 – podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw gruntów rolnych, z dotychczasowymi dzierżawcami.
 34. Druk nr 841 – podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości.
 35. Druk nr 785 – podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta  Gorzowa Wielkopolskiego oraz nadania jej statutu.
 36. Druk nr 809 – podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 37. Sprawozdanie z obrotu nieruchomościami komunalnymi za III kwartał 2021 roku.
 38. Informacja o stanie realizacji uchwał.
 39. Przyjęcie protokołu z: XLIII sesji Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 40. Sprawy różne, wolne wnioski.
 41. Zakończenie obrad.

Wersja elektroniczna materiałów i projektów uchwał na stronach:

http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/255/Projekty_uchwal/

http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/88/Materialy_na_sesje/

X

Napisz do nas!

wpisz kod z obrazka

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x