więcej

więcej
Echogorzowa logo

wiadomości z Gorzowa i regionu, publicystyka, wywiady, sport, żużel, felietony

Jesteś tutaj » Home » Mija dzień »
Damiana, Romana, Romany , 23 lutego 2024

Listopadowa sesja Rady Miasta

2023-11-28, Mija dzień

Przewodniczący Rady Miasta Jan Kaczanowski zwołał LXIX sesję Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, która odbędzie się 29 listopada 2023 r. o godz.14.00 w sali narad (niski parter) Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Sikorskiego 4.

medium_news_header_38653.jpg

Porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.     Przedstawienie porządku obrad.

3.     Wolne wnioski i informacje oraz oświadczenia klubowe.

4.     Informacja o stanie realizacji inwestycji miejskich za III kwartał 2023 roku.

5.     Stanowisko Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w sprawie tablicy pamiątkowej.

6.     Druk nr 1310 - podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

7.     Druk nr 1311 - podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

8.     Druk nr 1312 - podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

9.     Druk nr 1313 - podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

10.   Druk nr 1314 - podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2023-2049.

11.   Druk nr 1308 – podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu.

12.   Druk nr 1309 – podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu.

13.   Druk nr 1295 – podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych.

14.   Druk nr 1317 – podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Kosynierów Gdyńskich 82.

15.   Druk nr 1318 – podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Kosynierów Gdyńskich 82.

16.   Druk nr 1315 – podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz warunków i trybu jej przyznawania.

17.   Druk nr 1296 – podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

18.   Druk nr 1297 – podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości kwoty stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim w 2024 roku.

19.   Druk nr 1316 – podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2024 r. dla Ośrodka Sportu i Rekreacji – zakładu budżetowego w Gorzowie Wielkopolskim.

20.   Druk nr 1298 – podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

21.   Druk nr 1299 – podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku dzieciom z terenu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2024-2028.

22.   Druk nr 1300 - podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2024 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.„Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16.”

23.   Druk nr 1301 - podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2024 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.„Termomodernizacja budynku internatu ZSO2 – II Etap.”

24.   Druk nr 1302 - podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2024 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.„Przebudowa i wzmocnienie muru oporowego przy SP6.

25.   Druk nr 1303 - podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2024 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.„Wymiana okien w ZS Ekonomicznych.”

26.   Druk nr 1304 - podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2024 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.„Modernizacja dachu w ZS Ekonomicznych.”

27.   Druk nr 1305 - podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2024 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.„Wykonanie podłogi w sali gimnastycznej ZS Elektrycznych.”

28.   Druk nr 1306 - podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2024 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.„Budowa pochylni podjazdu dla niepełnosprawnych – PM30.”

29.   Druk nr 1282 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2024 w ramach zadania pn.„Remont schodów przy ul. Bohaterów Westerplatte oraz aranżacja terenów zielonych”.

30.   Druk nr 1283 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2024 w ramach zadania pn.„Budowa Dirt Parku w Parku Zacisze”.

31.   Druk nr 1284 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2024 w ramach zadania pn.„Modernizacja placu zabaw nad Kłodawką”.

32.   Druk nr 1285 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2024 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont chodnika przy ul. 30 Stycznia”.

33.   Druk nr 1286 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2024 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.„Przebudowa ul. Zatorze”.

34.   Druk nr 1287 - podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2024 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Ikara – etap III”.

35.   Druk nr 1288 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2024 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Klonowej”.

36.   Druk nr 1289 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2024 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z wykonaniem audytu i inwentaryzacja oświetlenia”.

37.   Druk nr 1290 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2024 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gorzowa Wlkp.”

38.   Druk nr 1291 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2024 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingów wraz z chodnikiem wzdłuż ul. Grabskiego”.

39.   Druk nr 1292 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2024 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa miejsc parkingowych przy ul. Starzyńskiego”.

40.   Druk nr 1293 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2024 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Kasprzaka do ul. Koniawskiej”.

41.   Druk nr 1294 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2024 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „TUPTUŚ – przebudowa chodników na terenie miasta Gorzowa Wlkp.”.

42.   Druk nr 1307 - podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2024 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa pumptracka w parku 750-lecia” w Gorzowie Wielkopolskim.

43.   Druk nr 1319 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2024  w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.

44.   Druk nr 1320 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2024 w ramach zadania pn.„Remont 20 lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego Miasta objętych dofinansowaniem Banku Gospodarstwa Krajowego”.

45.   Sprawozdanie z obrotu nieruchomościami komunalnymi za III kwartał 2023 roku.

46.   Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

47.   Przyjęcie protokołu z LXVIII sesji Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

48.   Sprawy różne.

49.   Zakończenie obrad.

Wersja elektroniczna materiałów i projektów uchwał na stronach:

http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/255/Projekty_uchwal/

http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/88/Materialy_na_sesje/

X

Napisz do nas!

wpisz kod z obrazka

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x