więcej
Echogorzowa logo

wiadomości z Gorzowa Wlkp., publicystyka, sport, żużel, felietony, blogi

Jesteś tutaj » Home » Mija dzień »
Jakuba, Stefana, Romy , 28 listopada 2021

Smog w Gorzowie nie jest wcale taki groźny?

2017-11-14, Mija dzień

Termomodernizacja budynków, czyszczenie ulic w celu ograniczania wtórnej emisji zanieczyszczeń, wymiana autobusów na niskoemisyjne, czy likwidacja zdekapitalizowanej zabudowy, to jedne z wielu działań, jakie podejmuje miasto dla poprawy jakości powietrza.

medium_news_header_20154.jpg

Na jakość powietrza pośrednio wpłynie także modernizacja i rozbudowa linii tramwajowej oraz planowana rozbudowa systemu ścieżek rowerowych. 

Miasto wraz z gorzowską Elektrociepłownią przystąpiło do programu KAWKA; przez niemal trzy lata jego prowadzenia zlikwidowano ok. 2861 pieców kaflowych i 78 opalanych węglem instalacji centralnego ogrzewania. Obecnie do miejskiego ciepłociągu przyłączonych jest 236 budynków wielorodzinnych z Nowego Miasta, czyli dzielnicy opisanej ulicami: Jagiełły, Wybickiego, Kosynierów Gdyńskich, Mickiewicza, Wyszyńskiego i Drzymały. Likwidacja pieców kaflowych przyczyniła się do redukcji znacznej ilości zanieczyszczeń (której efektem jest mniej aż o ok. 166 ton pyłów na Nowym Mieście) i widocznej poprawy komfortu życia mieszkańców.

Przyczyną złej jakości powietrza w okresie grzewczym nie zawsze jest spalanie odpadów. Znaczące ilości szkodliwych substancji powstają w wyniku spalania złej jakości paliw w przestarzałych, o małej sprawności kotłach, piecach i kominkach. W przypadku, gdy dołożą się do tego niesprzyjające warunki pogodowe mamy do czynienia z nagłym wzrostem stężeń szkodliwych substancji w powietrzu, tak jak to miało miejsce w ostatnich dniach w wielu miastach w kraju.

W Gorzowie mamy dwie stacje pomiarowe: przy ulicy Kosynierów Gdyńskich oraz przy ulicy Piłsudskiego. Żadne inne punkty pomiarowe do badania jakości powietrza, zlokalizowane na terenie Gorzowa, nie posiadają akredytacji.

Stacja pomiarowa przy ul. Kosynierów Gdyńskich prowadzi monitoring jakości powietrza w sposób automatyczny (dokonuje pomiarów takich parametrów jak: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenki azotu, tlenek azotu, ozon, tlenek węgla, benzen, pył zawieszony PM10, temperaturę, promieniowanie globalne, ciśnienie atmosferyczne, ksylen, opad atmosferyczny, toluen, wilgotność względną, kierunek wiatru, etylobenzen, prędkość wiatru) oraz manualny (dokonuje pomiarów takich parametrów jak: pył zawieszony PM10, benzo(a)piren w PM10, arsen w PM10, kadm w PM10, nikiel w PM10 i ołów). Natomiast stacja przy ulicy Piłsudskiego tylko w sposób manualny (dokonuje pomiarów takich parametrów jak: pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5, benzo(a)piren w PM10, arsen w PM10, kadm w PM10, nikiel w PM10 i ołów.

W automatycznym monitoringu powietrza pomiar próbek gazowych wykonywany jest w sposób ciągły, a dzięki bezpośredniej analizie ich w urządzeniach, możliwe jest na bieżąco uzyskiwanie wyników pomiarowych.

Pomiary pyłu PM10 ze stacji przy ul. Kosynierów Gdyńskich w Gorzowie od 1 października 2017 r. nie wykazały, aby została przekroczona dopuszczalna wartość godzinowa wynosząca 280 µg/m3 (najwyższe stężenie pyłu PM10 wystąpiło 12 listopada br. o godz. 20.00 i wyniosło 94 µg/m3). Także średnia wartość dobowa nie została przekroczona; najwyższa wartość miała miejsce 17 października br. i wyniosła 48 µg/m3 przy dopuszczalnej wartości wynoszącej 50 µg/m3.

Stacja pomiarowa przy ul. Kosynierów Gdyńskich

Pył PM10

Pomiary automatyczne

 

Najwyższa wartość godzinowa

Średnia wartość dobowa

 

µg/m3

µg/m3

wartość dopuszczalna

280

50

01.10.2017

42

34

02.10.2017

46

24

03.10.2017

26

14

04.10.2017

28

18

05.10.2017

14

9

06.10.2017

9

6

07.10.2017

15

9

08.10.2017

10

4

09.10.2017

12

7

10.10.2017

34

17

11.10.2017

18

14

12.10.2017

19

13

13.10.2017

42

20

14.10.2017

34

22

15.10.2017

33

25

16.10.2017

79

43

17.10.2017

76

48

18.10.2017

66

46

19.10.2017

66

45

20.10.2017

53

44

21.10.2017

61

28

22.10.2017

32

22

23.10.2017

67

20

24.10.2017

58

26

25.10.2017

14

9

26.10.2017

29

13

27.10.2017

18

9

28.10.2017

12

7

29.10.2017

8

4

30.10.2017

13

7

31.10.2017

26

12

wartość średnia w październiku

34

20

ilość dni, w których wystąpiły przekroczenia

0

0

01.11.2017

22

14

02.11.2017

20

13

03.11.2017

50

17

04.11.2017

57

35

05.11.2017

78

32

06.11.2017

53

20

07.11.2017

32

23

08.11.2017

48

38

09.11.2017

60

46

10.11.2017

48

21

11.11.2017

15

6

12.11.2017

94

32

wartość średnia w listopadzie

48

25

ilość dni, w których wystąpiły przekroczenia

0

0

 

Natalia Chyża

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM


 

X

Napisz do nas!

wpisz kod z obrazka

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x