więcej

więcej
Echogorzowa logo

wiadomości z Gorzowa Wlkp., publicystyka, sport, żużel, felietony, blogi

Jesteś tutaj » Home » Prosto z miasta »
Anety, Leokadii, Wiesława , 9 grudnia 2021

Inwestycje w zagospodarowanie wód opadowych

2021-11-18, Prosto z miasta

Konieczność budowy systemu retencji jest efektem zmian klimatu, w wyniku, których coraz częściej mamy do czynienia z gwałtownymi opadami deszczu, których istniejąca sieć kanalizacji deszczowej nie jest w stanie przejąć albo z okresami długotrwałej suszy.

medium_news_header_32036.jpg
Fot. pixabay.com

Gorzów od 2017 realizuje znaczące zadania inwestycyjne, dotyczące zagospodarowania wód opadowych. Projekt przygotowany przez miasto uzyskał dofinansowanie, które pozwala na budowę zbiorników retencyjnych, kanalizacji deszczowej, separatorów, zbiorników podziemnych i wielu innych urządzeń zagospodarowujących i oczyszczających wodę.

Mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik miasta:

Całkowity koszt realizacji tego projektu to ponad 81,5 mln złotych, a dofinansowanie inwestycji jest na poziomie 85%. Roboty budowlane w ramach projektu są realizowane od 2018 i zostały podzielone na dwanaście kontraktów.

Dla najbardziej zagrożonych obszarów zostały opracowane modele hydrauliczne, na podstawie których wskazane zostały odcinki sieci wymagające przebudowy oraz wyposażenia w zbiorniki buforowe. Będą one odciążać instalacje w momencie najintensywniejszych opadów – na tej podstawie wskazane zostały tereny, na których możliwe było rozmieszczenie zbiorników.

W przypadku zlewni ul. Olimpijskiej uwzględniono również wpływ rozbudowy Osiedla Europejskiego, z którego wody opadowe trafiają do zlewni ul. Olimpijskiej.

Dotychczas zrealizowano inwestycje zlokalizowane w zlewniach wód opadowych ulicy Żwirowej, Słowiańskiej oraz Szmaragdowej:

- budowę nowego zbiornika retencyjnego oraz przebudowa istniejącego naturalnego zbiornika wodnego; budowa wylotów do odbiorników wraz z układem podczyszczania; renowacja istniejących rowów melioracyjnych,

- budowę zbiornika podziemnego z szaletem oraz punktem poboru wody w Parku Słowiańskim,

- budowę kanalizacji deszczowej w ul. Żwirowej (na odcinku od Cmentarza do ul. Roosevelta),

- budowę dodatkowego kanału deszczowego w Al. Ks. Andrzejewskiego wraz z separatorem, 

- budowę nowego wylotu do Kłodawki, remont istniejących kanałów w ul. Roosevelta oraz Kosynierów Gdyńskich,

- remont istniejącego zbiornika retencyjnego zlokalizowanego przy ul. Szmaragdowej,

- renowacja odcinków kanalizacji deszczowej przy ul. Szarych Szeregów.

Obecnie realizowana jest budowa grawitacyjnej kanalizacji deszczowej w ul. Żwirowej, Bazaltowej, 

Owocowej i Świerkowej.

Zagospodarowanie zlewni ul. Olimpijskie jest największym z kompleksu zadań, związanych z retencją i jednym z najważniejszych. Inwestycja będzie obejmowała zaprojektowanie oraz wybudowanie:

- zbiornika podziemnego retencyjno–filtracyjnego o pojemności minimum 3.400 metrów sześciennych wraz z osadnikiem oraz pompownią. Będzie on zlokalizowany w pasie drogowym ul. Ryskiej. Prace obejmą również zagospodarowanie terenu, pogłębienie oraz powiększenie istniejącego stawu oraz nasadzenie roślin hydrofitowych,

- zespołu zbiorników retencyjnych o pojemności min. 2.000 metrów sześciennych, w tym ziemnego rowu przepływowego, oczka wodnego, baterii zbiorników podziemnych, budowę pompowni cyrkulacyjnej, punktu czerpania wód deszczowych, dwóch boisk sportowych. Teren wokół zostanie zagospodarowany, uzupełniony małą architekturą, oświetleniem, nasadzona zostanie zieleń (w tym hydrofitową). 

Zespół ten zostanie zlokalizowany pomiędzy blokiem przy ul. Gwiaździstej 10, a stadionem OSiR przy ul. Olimpijskiej;

- układów podczyszczania ścieków deszczowych, 

- budowa oraz przebudowa kanalizacji deszczowej łącznie na odcinku około pół kilometra,

- rozszczelniona zostanie ponadto powierzchni 430 metrów kwadratowych, zostanie ona zaadaptowana na tereny rekreacyjne.

Budowa zbiornika przy ul. Ryskiej realizowana jest w ramach zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. – Etap I” i jest projektem realizowanym przez Miasto Gorzów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020 w ramach Priorytetu II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. 

Zbiornik przy ul. Ryskiej budowany jest w ramach kontraktu 8, który zagospodarowuje wody opadowe dla zlewni ul. Olimpijskiej w obrębie, której występują ulice: aleja 11 Listopada, Plac Słoneczny, Słoneczna, Olimpijska, Gwiaździsta, Gagarina, Kosmonautów, Przy Stadionie, Polarna, Lotników, Ikara, Piłkarska, Ciołkowskiego, Sportowa, Planetarna, Tańskiego, Skalskiego, Bajana oraz Osiedle Europejskie. 

 Na podstawie opracowanej w 2017 roku koncepcji oraz przygotowanego Programu Funkcjonalno- Użytkowego przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót w formule Zaprojektuj i Wybuduj, a umowa z Wykonawcą robót została zawarta została zawarta w 2021 r. 

 Zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz udzielonymi w trakcie postępowania przetargowego odpowiedziami zbiornik retencyjno-rozsączający powinien zostać zlokalizowany na działce 933/162 i 2498/1. 

To rozmieszczenie wynika z tego, że w poboczu drogi po stronie południowej działki 933/1621 zlokalizowane jest uzbrojenie terenu w postaci: kanału grawitacyjnego kanalizacji deszczowej DN800, kanału grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej DN500, sieci wodociągowej w160, sieci telekomunikacyjnej kablowej, w działce 2498/1 - sieci telekomunikacyjnej kablowej, dwóch sieci elektroenergetycznych kablowych. Po północnej stronie działki 933/162 zlokalizowany jest jeden kabel telekomunikacyjny. Ocena tej sytuacji uzasadnia więc zlokalizowanie zbiornika retencyjno-rozsączającego po stronie północnej. 

Kolejnym istotnym faktem jest to, że przy ul. Ryskiej znajduje się staw, który również objęty jest kontraktem - zostanie przeprowadzone jego odmulenie, pogłębienie i powiększenie. 

Daleko zaawansowane prace związane z inwestycją oraz gwarancje jej finansowania nie pozwalają na dokonywanie zmian w dokumentacji projektowej.  Warto zwrócić jednak uwagę, że w trakcie inwestycji nie nastąpi taka wycinka drzew, jaka pojawiła się w niektórych społecznych przekazach. Odbędzie ona jedynie w granicach pasa drogowego i w obszarze opracowania dokumentacji projektowej. 

Poniżej zamieszczona mapa na żółto wyróżnia obszar opracowania dokumentacji projektowej jak i planowanej wycinki drzew. Kolorem białym zaznaczono natomiast tereny nie objęte obszarem opracowania, na których wykonawca robót nie będzie prowadził wycinki drzew. 

Źródło: Urząd Miasta

X

Napisz do nas!

wpisz kod z obrazka

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x