więcej
 
Echogorzowa logo

wiadomości z Gorzowa i regionu, publicystyka, wywiady, sport, żużel, felietony

Jesteś tutaj » Home » Akademia im. Jakuba z Paradyża »
Hilarego, Franciszki, Ksawery , 3 grudnia 2023

Kadra naukowa i dydaktyczna atutem przyszłej akademii

2016-02-20, Akademia im. Jakuba z Paradyża

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża powstała w 1998 roku. W ciągu minionych, ostatnich ośmiu lat nastąpił znaczący rozwój potencjału, do maksymalnego poziomu jaki może osiągnąć uczelnia zawodowa. Naturalnym krokiem było podjęcie starań o przekształcenie w akademię.

medium_news_header_13922.jpg

Założenia oraz plan działań uprawniających do złożenia wniosku o powołanie samodzielnej uczelni akademickiej opracowało Kolegium Rektorskie pod kierunkiem JM Rektor prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej przy akceptacji Senatu Uczelni. Kryteria ww. koncepcji zostały oparte o silne filary: intensywny rozwój pierwszoetatowej kadry naukowej, znaczący stan badań, rozbudowa nowoczesnej infrastruktury. Założenia te udało się zrealizować w ciągu ostatnich minionych ośmiu lat. Dzięki staraniom kadry Uczelnia wyróżnia się pozytywnie wśród wyższych szkół zawodowych w Polsce.  Działalność naukowa i dydaktyczna PWSZ im. Jakuba z Paradyża doceniana jest w środowisku regionu, kraju oraz poza jego granicami, m.in. w Niemczech i na Ukrainie. Osiągnięty przez Uczelnię wysoki poziom kształcenia przekłada się na kwalifikacje absolwentów, którzy w istotny sposób zasilają kadry pracownicze wielu branż, stanowiąc doskonałą wizytówkę społeczności lubuskiej.

W połowie 2015 roku Uczelnia rozpoczęła procedurę związaną z przyznawaniem kategorii naukowej jednostkom naukowym. 12 sierpnia 2015 r. wniosek Wydziału Humanistycznego został przekazany do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych. Obecnie oczekujemy na wynik postępowania, jednocześnie do poddania się w/w procedurze przygotowuje się Wydział Ekonomiczny.  W styczniu br. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o powołanie akademii, który obecnie jest procedowany. 

Uczelnia posiada cztery wydziały: Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Ekonomiczny, Humanistyczny i Techniczny, na których kształcimy na 13 kierunkach, na poziomie licencjackim, inżynierskim i magisterskim w systemie stacjonarnym, 26+ i niestacjonarnym. Są to studia: inżynierskie - energetyka, informatyka, inżynieria bezpieczeństwa, mechanika i budowa maszyn; ekonomiczne – ekonomia, rachunkowość i finanse, zarządzanie; z zakresu prawa i administracji - administracja, bezpieczeństwo narodowe; humanistyczne i pedagogiczne - filologia (specjalności: filologia angielska, filologia niemiecka), filologia polska, kulturoznawstwo, pedagogika, oraz z dziedziny kultury fizycznej - turystyka i rekreacja.

Wraz z Brandenburskim Uniwersytetem Technicznym w Cottbus prowadzimy studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika, a z Uniwersytetem Przykarpackim im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku na zarządzaniu. Ukończenie tych studiów gwarantuje uzyskanie dyplomu naszej, jak również zagranicznej partnerskiej uczelni. Ponadto w ramach programu Erasmus + oraz innych umów dwustronnych Uczelnia współpracuje z 19 uczelniami zagranicznymi z terenu Europy.

Kadrę naukową uczelni stanowi 192 pracowników o statusie naukowo-dydaktycznym, (w tym 20 profesorów zwyczajnych, 24 profesorów nadzwyczajnych doktorów habilitowanych, 90 doktorów i 58 magistrów), z których  162 osoby to pracownicy pierwszoetatowi, (10 profesorów = 50%, 15 doktorów habilitowanych = 62,5%), 79 doktorów = 87,5% i 58 magistrów = 100%).

W 2010 roku PWSZ im. Jakuba z Paradyża jako jedyna z uczelni zawodowych, wprowadziła status pracownika naukowego dla dydaktyków (asystent, adiunkt, profesor), natomiast w 2013 r.  dokonano zmian organizacyjnych, wprowadzając strukturę wydziałową.

W 2000 roku w Uczelni powołano Wydawnictwo Naukowe, w ramach którego do dnia dzisiejszego wydano 233 tytuły. Są to prace kadry naukowej naszej Uczelni,  w tym monografie, rozprawy doktorskie, habilitacyjne i podręczniki. Liczba publikacji w ostatnich pięciu latach oscyluje w granicach 30 tytułów w skali roku.

Wraz z rozwojem uczelni tworzono nowe jednostki badawcze: Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych (2011 rok); Akademickie Centrum Niemcoznawcze (2014 rok); jednostki edukacyjne: Akademickie Centrum Kultury i Akademickie Centrum Sportu i Turystyki (2011 rok), Ośrodek Edukacji Politechnicznej „Czym Skorupka za młodu” (2014 rok), Akademickie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego (2014 rok); Akademicką Poradnię Językowa oraz Szkołę Języka Polskiego dla Cudzoziemców (2013 rok).

Bazę PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim stanowią: kampus przy ulicy Teatralnej administracji, 5 budynków dydaktycznych (wraz z nowoczesną aulą na 464 miejsca), budynek laboratorium środowiskowego z 14 specjalistycznymi pracowniami badawczymi (na potrzeby kierunków technicznych), Biblioteka Główna, Biblioteka Wydziału Humanistycznego, Hala Sportowa wraz z strefą odnowy biologicznej, boisko wielofunkcyjne, Dom Studenta (530 miejsc), kompleks socjalny (17 mieszkań dla kadry).

PWSZ im. Jakuba z Paradyża wpływa na rozwój miasta i regionu, o czym świadczy liczba 234 interesariuszy zewnętrznych, z którymi Uczelnia współpracuje, na podstawie podpisanych porozumień, na rzecz środowiska lokalnego.

dr Przemysław Słowiński

mgr Marcin Szott

X

Napisz do nas!

wpisz kod z obrazka

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x