więcej
 
Echogorzowa logo

wiadomości z Gorzowa i regionu, publicystyka, wywiady, sport, żużel, felietony

Jesteś tutaj » Home » Akademia im. Jakuba z Paradyża »
Bogny, Rafaeli, Rafała , 20 czerwca 2024

Kształcenie specjalistów z wszechstronną wiedzą

2016-03-15, Akademia im. Jakuba z Paradyża

Wydział Techniczny jest jednym z czterech Wydziałów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Misją Wydziału Technicznego jest prowadzenie na wysokim poziomie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach nauk technicznych oraz kształcenie studentów gwarantujące wysokie umiejętności i konkurencyjność na rynku pracy.

medium_news_header_14156.jpg

Wydział posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną w zakresie kierunków technicznych i współpracuje z ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą. Ponadto Wydział Techniczny dynamicznie rozwija współpracę z firmami i instytucjami, ukierunkowanymi na nowoczesne technologie i ciągły rozwój we współpracy z nauką. Udział przedsiębiorców i przedstawicieli gospodarki w budowie procesu kształcenia zapewnia jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy i pozwala absolwentom na osiąganie sukcesów zawodowych. Inżynierowie po studiach na Wydziale Technicznym są poszukiwanymi fachowcami w kraju i za granicą, zajmując odpowiedzialne i ważne stanowiska w hierarchii zawodowej.

Na Wydziale Technicznym prowadzone są studia inżynierskie pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunkach energetyka, informatyka, inżynieria bezpieczeństwa oraz mechanika i budowa maszyn w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Kierunek energetyka stwarza możliwość nabycia wiedzy interdyscyplinarnej, ogólnotechnicznej i specjalistycznej w zakresie techniki cieplnej, elektroenergetyki oraz odnawialnych źródeł energii. Po ukończeniu jednej z dwóch specjalności: elektroenergetyka oraz odnawialne źródła energii, studenci nabywają umiejętności związane z procesami planowania i realizacji prac w zakresie energetyki z wykorzystaniem metod stymulacji komputerowych oraz w rzeczywistym środowisku zawodowym.

Absolwenci kierunku energetyka są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się m.in. projektowaniem i eksploatacją w obszarze energetyki zawodowej oraz rozproszonej, zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii. Zatrudnieniem absolwentów tego kierunku będą również zainteresowane elektrociepłownie, firmy sektora budowlanego oraz jednostki samorządowe w zakresie specjalistów z energetyki.

Inżynieria bezpieczeństwa to kierunek, który przygotowuje studentów do projektowania systemów bezpieczeństwa, identyfikowania zagrożeń, analizy ryzyka, przeprowadzania akcji ratowniczych i logistycznych oraz kontrolowania przestrzegania szeroko rozumianych zasad bezpieczeństwa. Ponadto studenci tego kierunku są przygotowywani do prowadzenia badań okoliczności awarii i wypadków, szkolenia i nadzorowania w zakresie inżynierii BHP oraz prowadzenia dokumentacji związanej z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. W ramach kierunku prowadzone są specjalności bezpieczeństwo systemów informatycznych oraz bezpieczeństwo maszyn, urządzeń i systemów przemysłowych, które przygotowują studentów do projektowania i obsługi szeroko pojętego bezpieczeństwa informatycznego i przemysłowego. Nowa specjalność  inżynieria bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowuje studentów do wdrażania, monitorowania oraz nadzorowania rozwiązań związanych z inżynierskimi aspektami bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwenci kierunku inżynieria bezpieczeństwa mogą podjąć pracę związaną z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa i ochrony ludności, którego głównym celem jest ratowanie życia oraz ochrona życia, zdrowia i mienia przed zagrożeniami.

Kierunek informatyka stwarza możliwość nabycia specjalistycznej wiedzy technicznej w ramach jednej z trzech specjalności: projektowanie i eksploatacja sieci komputerowych, mikroprocesorowe systemy sterownia oraz tworzenie aplikacji internetowych. Studenci kierunku informatyka zdobywają wiedzę z zakresu metod, technik i narzędzi stosowanych przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich związanych z obsługą sprzętu informatycznego, programowaniem i praktycznym posługiwaniem się szerokim spektrum narzędzi informatycznych. Dodatkowo są wyposażani w wiedzę z zakresu procesów planowania i realizacji eksperymentów, tak w procesie przygotowania z udziałem metod symulacji komputerowych, jak i w rzeczywistym środowisku.

Absolwenci kierunku informatyka posiadają umiejętności programowania i tworzenia aplikacji multimedialnych z wykorzystaniem najnowszego oprogramowania, programowania aplikacji internetowych i portali internetowych, programowania urządzeń przenośnych, projektowania i wdrażania sieci typu WAN, z uwzględnieniem elementów bezpieczeństwa w sieci, stosowania układów programowalnych do sterowania, automatyki i przetwarzania sygnałów w urządzeniach powszechnego użytku oraz aparaturze przemysłowej. Ponadto absolwenci uzyskują umiejętności projektowania systemów sterowania i automatycznej regulacji z wykorzystaniem sterowników PLC, programowania sterowników oraz przetwarzania sygnałów w oparciu o numeryczne algorytmy implementowane w systemach mikroprocesorowych, wykorzystania komputerów PC do celów automatyki oraz sterowania i pomiarów.

Studenci kierunku mechanika i budowa maszyn nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn oraz zastosowań technologii informacyjnych w technice i gospodarce. Absolwenci kierunku posiadają gruntowną znajomość projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych. Studenci są przygotowani  do realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn oraz nadzoru nad ich eksploatacją, prac wspomagających projektowanie maszyn, jak  również doboru materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn.

W ramach kierunku prowadzone są trzy specjalności kierowanie procesami produkcyjnymi, w ramach której studenci zdobywają wiedzę z zakresu spawalnictwa, projektowania złączy i konstrukcji spawanych, opracowywania technologii oraz badania połączeń spawanych i systemów jakości w spawalnictwie. Specjalność urządzenia i systemy mechatroniczne wyposaża studentów w wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w średnich i małych przedsiębiorstwach, gdzie jest potrzebne elastyczne dostosowywanie się inżynierów do różnorodnych zadań twórczych. Specjalność inwestycje i wdrożenia przemysłowe umożliwia studentom nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie badań operacyjnych i metod prognozowania, projektowania monitorowania procesów technologicznych oraz tworzenia innowacji i wdrażania nowych technologii. Absolwenci kierunku mechanika i budowa maszyn są przygotowani do pracy w przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne, tj. elektromaszynowym, motoryzacyjnym, AGD, lotniczym, a także przemyśle oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane.

Lista typowych stanowisk, dla absolwentów kierunku mechanika i budowa maszyn jest wyjątkowo obszerna. Jako przykładowe można wymienić: menedżer produktu, specjalista ds. przygotowania produkcji, specjalista ds. zarządzania produkcją, dyrektor ds. produkcji, technolog procesów informacyjnych, specjalista konstruktor, główny konstruktor, specjalista ds. jakości, kierownik działu jakości, specjalista ds. rozwoju firmy, inżynier projektu, specjalista ds. zarządzania systemami produkcyjnymi, główny mechanik, kierownik działu innowacji, specjalista ds. kierowania nowymi projektami, specjalista ds. rozwoju kadry, specjalista ds. aplikacji inżynierskich, analityk procesów produkcyjnych, specjalista ds. logistyki, specjalista ds. współpracy z klientami, specjalista ds. wynalazków i ochrony patentowej.

Podczas studiów na Wydziale Technicznym studenci odbywają trzymiesięczne praktyki zawodowe, podczas których weryfikują swoją wiedzę w praktyce, sprawdzają i podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe oraz zapoznają się z perspektywami na rynku pracy. Możliwa jest również realizacja praktyk zagranicznych poprzez korzystanie z programu Erasmus wspierającego staże i praktyki w firmach zagranicznych. 

Programy kształcenia umożliwiają uzyskanie znajomości języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu nauk technicznych.

Studenci Wydziału Technicznego mają również możliwość rozwijania swoich  umiejętności i kwalifikacji działając w funkcjonujących na Wydziale kołach naukowych: Nowych Technologii w Informatyce, Materiałów Inżynierskich, Układów Mechatroniki, czy Technologii Informatycznych i Komputerowych TIK. Istotny dla podnoszenia jakości kształcenia jest również udział studentów w konferencjach naukowych organizowanych przez Wydział Techniczny, wśród których wymienić można Bezpieczeństwo techniczno-informatyczne, Edukacja techniczna dla rynku pracy, Nowoczesne technologie w informatyce, Kierunki zmiany w branży energetycznej czy Cywilizacyjne wyzwania informatyki.

W procesie kształcenia na Wydziale Technicznym wykorzystywane są zasoby Laboratorium Środowiskowego, które daje możliwość kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnego i kompleksowego wyposażenia w postaci urządzeń, aparatury, stanowisk pomiarowych i systemów technicznych. Laboratorium Środowiskowe jest jedynym w regionie centrum naukowo-badawczym i dydaktycznym oferującym szeroki zakres badań i analiz technicznych. Laboratorium to należy do najlepszych kompleksowych laboratoriów dydaktycznych w skali kraju.

Celem działalności laboratorium jest opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technicznych, tworzenie warunków do zwiększenia liczby wynalazków i patentów oraz promocję rozwiązań o wysokim poziomie technicznym. Laboratorium środowiskowe rozszerza również możliwości ubiegania się o środki finansowe zorientowane na innowacje o wysokiej efektywności. W ramach Laboratorium środowiskowego funkcjonuje 14 specjalistycznych laboratoriów.

W XXI wieku dominują i będą dominować innowacyjne małe i średnie, przedsiębiorstwa, poszukujące nie tradycyjnie kształconych studentów, lecz specjalistów łączących wiedzę inżynierską, informatyczną, ekonomiczną i menedżerską. Takich właśnie inżynierów kształcimy, wiedząc, że będą aktywni zawodowo ponad 40 lat, zatem nieomal do roku 2060. W procesie elastycznej edukacji zapewniamy studentom: partnerski styl wykładowców, multimedialne wykłady, możliwość swobodnego wybierania tematów projektów i prac dyplomowych, bezpłatne licencje na oprogramowanie i systemy operacyjne, bezpłatne, multimedialne materiały dydaktyczne, przykładowe aplikacje, dostęp do serwerów kształcenia zdalnego, literaturę udostępnianą przez wykładowców oraz ich opracowania dydaktyczne w formie elektronicznej.

Uczymy zagadnień ważnych dla XXI wieku. Jesteśmy dumni z sukcesów naszych absolwentów. Jesteśmy uczelnią otwartą na wyzwania przyszłości. Zapraszamy do wykorzystania naszej oferty i aktywnego kształtowania własnego  rozwoju.

Dr Andrzej Kuciński

Dziekan Wydziału Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Fot Archiwum PWSZ

W ramach Laboratorium środowiskowego funkcjonuje 14 specjalistycznych laboratoriów

X

Napisz do nas!

wpisz kod z obrazka

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x