więcej
 
Echogorzowa logo

wiadomości z Gorzowa Wlkp., publicystyka, sport, żużel, felietony, blogi

Jesteś tutaj » Home » Akademia im. Jakuba z Paradyża »
Jana, Pauliny, Rudolfiny , 26 czerwca 2022

Na niepewne czasy – bezpieczeństwo narodowe!

2016-07-26, Akademia im. Jakuba z Paradyża

Obecne wyzwania dla systemu bezpieczeństwa narodowego Polski są liczniejsze i bardziej rozproszone niż kiedykolwiek w najnowszej historii. Jest to jakościowo nowa sytuacja, która wymaga przekształcenia podejścia do kwestii bezpieczeństwa. Zmiany zachodzące w otoczeniu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej – przede wszystkim jego nieprzewidywalność i niedookreśloność, spadek znaczenia klasycznych zagrożeń militarnych na rzecz zagrożeń o charakterze asymetrycznym, a także rozszerzenie pola konfliktów o cyberprzestrzeń i rozwój struktur sieciowych – pociągają za sobą konieczność zmiany zasad funkcjonowania poszczególnych struktur i podmiotów bezpieczeństwa.

medium_news_header_15567.jpg
Studenci mają okazję na żywo obserwować pracę i działanie różnych służb.

Czytelnie określone zasady i sposoby zapewnienia bezpieczeństwa narodowego muszą odzwierciedlać zmieniające się realia, będące konsekwencją globalizacji oraz przemian w stosunkach wewnętrznych, traktując Polskę jako węzeł w globalnej i europejskiej sieci stosunków międzynarodowych. Funkcjonowanie państwa jako systemu bezpieczeństwa narodowego wymaga przede wszystkim utworzenia zintegrowanego systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym. W celu utworzenia takiego systemu konieczne będą działania wielu instytucji i organów państwa w dłuższym okresie. Z tego względu proces przeglądu bezpieczeństwa narodowego powinien mieć charakter ciągły, maksymalnie apolityczny i transparentny, a wykształcenie odpowiednich kadr należy traktować, jako niezmiernie ważny i odpowiedzialny element tego procesu.

Mnogość determinantów bezpieczeństwa we współczesnym świecie wymusza stałe pogłębianie wiedzy i kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze złożonymi problemami w zakresie bezpieczeństwa państwa w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym. Kierunek bezpieczeństwo narodowe pierwszego i drugiego stopnia stwarza możliwość kształcenia profesjonalnych kadr, które z uwagi na posiadane kwalifikacje podejmą obowiązki związane z działaniem na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa oraz zarządzania kryzysowego.

Charakterystyka kierunku

Bezpieczeństwo narodowe jest kierunkiem z obszaru nauk społecznych, co oznacza, że największy nacisk został położony na przedmioty o charakterze społecznym, humanistycznym i organizacyjnym. Głównym zadaniem kierunku jest przygotowanie studentów do analitycznego i systemowego myślenia, pozwalającego zrozumieć procesy integracyjne podsystemów funkcjonujących w systemie bezpieczeństwa narodowego.

Na kierunku bezpieczeństwo narodowemodel praktyczny – prowadzone są studia pierwszego stopnia (3 letnie):

- stacjonarne (w tym także w formule 26plus)  i niestacjonarne na specjalnościach:

1. zarządzanie kryzysowe w regionie

2. bezpieczeństwo globalne i regionalne

3. administrowanie bezpieczeństwem

4. edukacja dla bezpieczeństwa.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku od roku akademickiego 2016/2017, prowadzone są studia drugiego stopnia – model praktyczny- (2 letnie):

- stacjonarne  (w tym także w formule 26plus) i niestacjonarne na specjalnościach:

1. administrowanie bezpieczeństwem i porządkiem publicznym

2. służby państwowe w systemie bezpieczeństwa

3. zarządzanie bezpieczeństwem państwa i sytuacjami kryzysowymi.

Umiejętności zdobyte przez studenta i możliwości zatrudnienia

Wsłuchując się w głosy środowiska związanego z szeroko rozumianym sektorem bezpieczeństwa, stworzyliśmy ofertę programową, która dostosowana została do aktualnych potrzeb rynku pracy. W związku z tym, jedną z pierwszych decyzji władz Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego było przekształcenie profilu kształcenia na model praktyczny, który gwarantuje na mocy zawartych porozumień odbywanie przez studentów kierunku bezpieczeństwo narodowe praktyk zawodowych w instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem. W założeniu celem takiego rozwiązania jest możliwość skonfrontowania przez studentów wiedzy teoretycznej z praktyką, podniesienie kwalifikacji zawodowych, a także zaprezentowanie zdobytych umiejętności i kompetencji u ewentualnych przyszłych pracodawców.

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe dają możliwość zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego, w tym umiejętności analizowania i stosowania zasad prawnych oraz procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali lokalnej, regionalnej, globalnej oraz narodowej. Dzięki nabytym kwalifikacjom absolwent będzie potrafił rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz udostępniać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Absolwent będzie posiadał umiejętności i kompetencje kierowania zespołami ludzkimi oraz kierowania operacjami zarządzania kryzysowego zgodnie z zasadami etyki.

Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte podczas studiów pozwolą absolwentom ubiegać się o zatrudnienie w jednostkach administracji samorządowej i rządowej wszystkich szczebli, centrach zarządzania kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego, służbach, strażach i inspekcjach w szczególności Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Straży Miejskiej, Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz w instytucjach i przedsiębiorstwach prywatnych, których zakres działania związany jest z szeroko pojętym bezpieczeństwem.

Współpraca ze środowiskiem praktyków i naukowców

Obok nauki, jednym z priorytetów, które stawiamy sobie w pracy dydaktycznej na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, jest stworzenie możliwości aktywnego uczestnictwa studentów w różnego rodzaju wydarzeniach i przedsięwzięciach organizowanych przez m.in. Policję, Straż Pożarną,  Straż Graniczną, czy Urząd Wojewódzki. W ramach współpracy nasi studenci dotychczas brali udział mi. in. w wizytacji przygotowań do Przystanku Woodstock, służb podległych wojewodzie wizytacji ćwiczeń koordynacji służb w sytuacjach zagrożenia na poligonie w Wędrzynie, realizowanych przez Nadodrzański Oddział Straży Granicznej i Wojewodę Lubuskiego w ramach projektu „Lubuski alians służb mundurowych i cywilnych wobec handlu ludźmi i przestępczości transgranicznej”, w charakterze obserwatorów w pozorowanym karambolu na S3 i wielu innych.

Równie dużą wagę przykładamy do rozwoju naukowego naszych studentów. Dlatego też corocznie organizujemy konferencje naukowe, w tym także studenckie, które nie tylko stanowią platformę wymiany naukowych poglądów, ale także są miejscem towarzyskich spotkań ludzi zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa. Na tym polu szczególnie pomyślnie układa się współpraca z zakładem Bezpieczeństwa Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, której pracownicy oraz studenci corocznie uczestniczą w naszych konferencjach. Od tego roku współpracujemy także z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie. Współdziałamy również z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, umożliwiającymi naszym studentom zdobycie doświadczenia w międzynarodowym środowisku,

Wykorzystaj swoją szansę – studiuj z nami!

dr Anna Chabasińska

Prodziekan Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego PWSZ

Fot. Archiwum PWSZ


 

X

Napisz do nas!

wpisz kod z obrazka

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x