więcej
 
Echogorzowa logo

wiadomości z Gorzowa Wlkp., publicystyka, sport, żużel, felietony, blogi

Jesteś tutaj » Home » Akademia im. Jakuba z Paradyża »
Jaromira, Augustyna, Ingi , 28 maja 2022

Wybór tego kierunku to doskonałe rozwiązanie

2021-02-26, Akademia im. Jakuba z Paradyża

Zmiany społeczne, gospodarcze, polityczne dokonujące się nieprzerwanie w naszym kraju wywierają duży wpływ na postępowanie, jakość i  sposób życia młodych ludzi.

medium_news_header_29810.jpg
Fot. AJP Gorzów

Wielu z nich, wkraczając w dorosłe życie, musi podejmować decyzje mogące mieć wpływ na ich przyszłe funkcjonowanie. Jednym z atrakcyjnych planów na przyszłość są studia stacjonarne lub niestacjonarne. Taką możliwość daje młodym ludziom Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Ta prężnie rozwijająca się uczelnia zapewnia studiowanie na wielu kierunkach. Jednym z nich  są utworzone jednolite studia  magisterskie na kierunku PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA.  

O indeks studenta pedagogiki mogą ubiegać się osoby w każdym wieku, zarówno młodsze, jak i starsze. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Spotkania ze studentami studiów niestacjonarnych mają miejsce w piątek od godzin popołudniowych do niedzieli, co pozwala na godzenie nauki z pracą zawodową. Ta możliwość wydaje się szczególnie atrakcyjna dla pragnących  podwyższyć swoje kwalifikacje pracowników przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie nauczania zintegrowanego. 

Zajęcia  prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich, która  dzieli się swoją wiedzą, umiejętnościami, pasją, a także doświadczeniem zawodowym.  Dzięki takim działaniom studenci od pierwszych dni nauki w Akademii mają kontakt z praktyką, co przekłada się na ich doskonałe przygotowanie do pracy w charakterze nauczyciela przedszkola czy też edukacji wczesnoszkolnej. Wykładowcy pracujący w Akademii im. Jakuba z Paradyża wykorzystują w trakcie zajęć różnorodne metody nauczania, kładąc szczególny nacisk na te aktywizujące studentów. Wykłady, konwersatoria, warsztaty odbywają się w salach dydaktycznych wyposażonych w sprzęt multimedialny.

Od początku studiów mocno podkreślany jest ich praktycznych charakter. Duża część zajęć realizowana jest więc w formie warsztatów i ćwiczeń praktycznych. Studenci na kierunku EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA zdobywają wiedzę teoretyczną z przedmiotów niezbędnych do uzyskania uprawnień do pracy w zawodzie. Niezbędnym elementem właściwego działania każdego nauczyciela jest znajomość poszczególnych etapów rozwojowych dzieci. Wiadomości dotyczących tego aspektu dostarcza realizowany na tym kierunku przedmiot psychologia ogólna, rozwojowa i wychowawcza. Ponadto studenci uczestniczą w zajęciach z pedagogiki przedszkolnej, pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogiki społecznej, dydaktyki oraz podstaw pedagogiki specjalnej. W ramach prowadzonych ćwiczeń  poznają metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów (nazywanych edukacjami): edukacja  matematyczna, polonistyczna, przyrodnicza, muzyczna, plastyczna, fizyczna oraz komputerowa. Na zajęciach uczą się pisać  konspekty zajęć, prowadzić dokumentację pedagogiczną, realizują projekty edukacyjne. Ponadto studenci zdobywają umiejętności diagnozowania  uczniów (np. pod względem wad wymowy)  oraz wspierania rozwoju dziecka w wieku  przedszkolnym i młodszym szkolnym. Istotnym elementem studiów pedagogicznych na omawianym kierunku są obowiązkowe praktyki, które studenci odbywają w różnych placówkach w celu zapoznania się z praktyczną stroną zawodu nauczyciela.

Zdobywanie nowej wiedzy wymaga dostępu do wielu opracowań naukowych. Zapewnia to  studentom Biblioteka Wydziału Humanistycznego, której zbiory obejmują kilkadziesiąt tysięcy  książek z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, również obcojęzycznych. W bibliotece, mieszczącej się tuż obok budynku dydaktycznego, w którym odbywają się zajęcia, znajdują się także  stanowiska komputerowe. Studenci, którzy chcą rozwijać swoje pasje i zainteresowania, mogą  włączyć się w działalność kół naukowych funkcjonujących na Wydziale Humanistycznym. Dla wielu młodych ludzi podejmujących studia w Akademii ważne jest otaczające ich środowisko i chęć aktywnego w nim uczestnictwa, dlatego też istnieje możliwość włączenia się w działalność uczelnianego wolontariatu.

Ponadto studenci, w ramach poznawania pracy nauczyciela, współpracują z przedszkolami i szkołami podstawowymi, organizując różnorodne działania na rzecz dzieci. Okazją do pogłębienia zdobytej wiedzy, a także  doskonalenia posługiwania się językiem obcym (również przedmiot wykładowy), są zagraniczne staże naukowe realizowane w ramach programu ERASMUS. Studenci, którzy osiągają najlepsze wyniki w nauce, mają możliwość otrzymania Stypendium Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża.  Zainteresowane osoby mogą brać udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych, w tej chwili realizowanych zdalnie. Udział w nich jest dobrowolny, a jednocześnie stwarza okazję do refleksji, dyskusji oraz wymiany doświadczeń i poglądów na  tematy  związane z wychowaniem i kształceniem młodego człowieka.

Studia to czas kształtowania się osobowości młodych ludzi zarówno poprzez kontakt z innymi studentami, jak i nauczycielami akademickimi. Ważną i często decydującą rolę w kształtowaniu się rozwoju jednostki, dojrzewaniu jego struktur osobowościowych i budowaniu stosunku do świata odgrywa świadomość związków łączących jednostkę z otoczeniem i wiedza o wzajemnych relacjach człowieka ze środowiskiem społecznym.

Wybór studiów na kierunku PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA  prowadzonej w Akademii im. Jakuba z Paradyża jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które lubią kontakt z  drugim człowiekiem, szczególnie tym małym, i nie boją się wyzwań związanych z wychowaniem młodego pokolenia. Absolwenci opuszczający mury naszej uczelni mają umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów interpersonalnych, pracy w zespole oraz zdolność adaptacji do różnych sytuacji. Ponadto warto  nadmienić, że nabyte w toku studiowania  kompetencje umożliwiają sprawne poruszanie się w poszukiwaniu  pracy oraz planowanie własnego rozwoju osobistego i zawodowego.

dr Bożena Majewicz

Kierownik Zakładu Edukacji Wydziału Humanistycznego AJP

 

X

Napisz do nas!

wpisz kod z obrazka

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x