więcej
 
Echogorzowa logo

wiadomości z Gorzowa i regionu, publicystyka, wywiady, sport, żużel, felietony

Jesteś tutaj » Home » Akademia im. Jakuba z Paradyża »
Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama , 30 maja 2023

Innowacyjne formy zajęć na Wydziale Ekonomicznym AJP

2021-06-26, Akademia im. Jakuba z Paradyża

Organizowane spotkania, warsztaty oraz szkolenia pozwolą w przyszłości wdrożyć zdobytą wiedzę w praktyce.

medium_news_header_30753.png

Uwzględniając prognozy dotyczące wymagań kompetencyjnych i pożądanych cech osobowościowych w najbliższej perspektywie na współczesnym rynku pracy, Wydział Ekonomiczny im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim dostosowuje swoje zajęcia do tych potrzeb. W swych formach zajęć zwraca się szczególną uwagę, aby studenci nauczyli się rozwiązywania problemów, współpracy w grupie oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

Wypełniając oczekiwania rynku pracy, organizowane są spotkania, warsztaty oraz dyskusje mające za zadanie zainspirować studentów do rozwijania m.in. umiejętności miękkich. W trakcie na przykład warsztatów z doradcą zawodowym studenci zdobywają umiejętność planowania, podejmowania ryzyka oraz myślenia strategicznego. Warsztaty prowadzone przez doradców mają za zadanie wskazać, w jaki sposób rozwijać i przyswajać umiejętności i kompetencje. W czasie tych zajęć studenci mogą sprawdzić oraz zweryfikować swoje preferencje i predyspozycje zawodowe.

Głównym celem organizowanych inicjatyw jest też zaprezentowanie słuchaczom wiedzy praktycznej, m.in. z zakresu: finansów, w tym z dziedziny ubezpieczeń społecznych, bankowości, finansów publicznych i funduszy unijnych. W obecnej sytuacji, związanej z epidemią Covid-19, spotkania organizowane są w formie on-line za pośrednictwem platformy Microsoft Teams, ZOOM lub ClickMeeting.

Od ponad sześciu lat na wykłady zapraszani są specjaliści z różnych dziedzin na cykle zajęć pn: Spotkania z Ekspertem. Studenci mają okazję uczestniczyć między innymi w spotkaniach dotyczących pozyskiwania Funduszy Europejskich na otwarcie oraz rozwój działalności gospodarczej. Przykładem są cykliczne wykłady prowadzone przez przedstawiciela Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim – Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, podczas których przedstawia się m.in. możliwości pozyskania środków finansowych z: Powiatowego Urzędu Pracy, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, PO RYBY oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Słuchacze również są informowani o mikropożyczkach udzielanych przez Instytucje Otoczenia Biznesu. Studenci dowiadują się także, jak funkcjonuje Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich oraz jakich informacji udzielają specjaliści. Prezentowane są również przykłady realizowanych inicjatyw ze środków Unii Europejskiej. Słuchacze pozyskują także wiedzę, jakie dofinansowanie mogą otrzymać jednostki publiczne. Prelegent w interesujący sposób prezentuje najważniejsze programy, w ramach których można ubiegać się o fundusze unijne. Ponadto słuchacze mogą uzyskać informacje związane z udzielaniem pożyczek na kształcenie finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Podczas spotkania zainteresowani mogą również sprawdzić swoją wiedzę na temat funduszy unijnych, rozwiązując test z omawianej tematyki. Webinaria cieszą się ogromnym uznaniem wśród studentów.

Dużym zainteresowaniem cieszą się także zajęcia z dziedziny ubezpieczeń społecznych i bankowości. Podczas tych zajęć słuchacze uzyskują kompendium wiedzy niezbędnej do funkcjonowania na rynku pracy. Studenci AJP mieli między innymi okazję uczestniczyć w spotkaniu zorganizowanym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Gorzowie Wielkopolskim. W czasie wizyty uzyskali wiele informacji na temat ubezpieczeń społecznych, a także mogli zadawać pytania specjalistom.

Bardzo cennym przedsięwzięciem jest organizowanie ze studentami cyklicznych Debat Oksfordzkich. Głównym celem takich dyskusji jest zachęcanie do wyrażania własnych poglądów czy zdobywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem. Dzięki temu studenci kształtują umiejętności społeczne. Dyskusje stały się już sprawdzonym sposobem integracji studentów oraz poznania możliwości argumentowania swoich racji.

Debata rozwija umiejętność pracy grupowej, ale też daje szansę wykreowania się oraz wypowiadania własnego zdania – o czym przekonali się studenci uczestniczący w wydarzeniu na temat wpływu przepisów podatkowych na działalność gospodarczą. Debata prowadzona była za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Uczestnicy zostali poinformowani o regulaminie oraz przebiegu dyskusji. Prowadzący rozpoczął dyskusję, zapraszając głównych mówców do wygłoszenia argumentów za i przeciw postawionej tezie. Uczestnicy zgłaszali szereg wniosków i sugestii. Była to pierwsza debata on-line, która zainspirowała do prowadzenia zajęć również w formie konwersacji.

Innym tematem odnoszącym się do aktualnej sytuacji była problematyka ochrony zdrowia oraz pomoc finansowa dla przedsiębiorców w związku z pandemią COVID-19. Uczestnicy debaty podjęli zagadnienie związane z problemami w finansowaniu systemu ochrony zdrowia, wtrącając przykłady dobrych praktyk (m.in. włączanie się społeczeństwa w pomoc) oraz zaangażowanie różnych grup społecznych. Podkreślono przy okazji ważność rozwoju informatyzacji systemu ochrony zdrowia, w tym wykorzystanie takich rozwiązań jak teleporady, e-recepty czy e-ZLA. Studenci dyskutowali m.in. na temat tarczy antykryzysowej i jej wpływu na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstw. Mówcy podjęli tematykę dotyczącą pomocy dla przedsiębiorców i pracowników. Omawiano zagadnienia dotyczące zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz możliwości uzyskania pożyczki z Powiatowego Urzędu Pracy. Debata była bardzo merytoryczna, a studenci zdeterminowani do wygłaszania swoich opinii oraz wniosków. Uczestnicy udowodnili, że debatę on-line warto prowadzić częściej, gdyż jest to doskonała okazja do wypowiadania zdania na dany temat. W obecnej, bardzo trudnej i niepewnej sytuacji dostrzec można nowe trendy w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Słuchacze bowiem chętnie uczestniczą w zajęciach, które motywują ich do pogłębiania wiedzy.

Studenci Wydziału Ekonomicznego mogą skorzystać również z dedykowanych specjalnie dla nich szkoleń. Przykładem jest zorganizowanie warsztatów przez Polską Fundację Przedsiębiorczości. Tematem szkolenia, które miało charakter warsztatów, było Zarządzanie finansami oraz pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania w mikro- i małych firmach. Prowadzący w interesujący sposób przeprowadził zajęcia, dotyczące zarządzania finansami, przy okazji motywując do czynnego uczestnictwa studentów biorących udział w spotkaniu. Słuchacze chętnie odpowiadali na pytania prowadzącego szkolenie oraz aktywnie uczestniczyli w dyskusji. Warsztaty odbyły się przy wykorzystaniu platformy Zoom. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu było zarejestrowanie się oraz posiadanie aplikacji ZOOM. Studenci po zakończeniu warsztatów mogli wygenerować indywidualne certyfikaty uczestnictwa, wypełniając wcześniej ankietę na temat szkolenia. Taka forma spotkania była dobrą okazją uzupełnienia wiedzy teoretycznej, przekazywanej w trakcie wykładów.

Innym tematem szkolenia zorganizowanego przez Polską Fundację Przedsiębiorczości były warsztaty on-line pn: Przepływy pieniężne. Szkolenie składało się z trzech modułów. Pierwsza część dotyczyła wprowadzenia do tematyki przepływów pieniężnych oraz ukazania znaczenia przepływów pieniężnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Drugi moduł poświęcony był konstruowaniu rachunku przepływów pieniężnych w celu skutecznego zarządzania gotówką w firmie. W trzeciej części warsztatów przedstawiono rachunek przepływu środków pieniężnych jako sprawozdania finansowego.

W najbliższym czasie planowane jest kolejne szkolenie organizowane przez Polską Fundację Przedsiębiorczości na temat: ABC przedsiębiorczości, czyli jak założyć małą firmę. W trakcie warsztatów będzie można uzyskać informacje dotyczące procedury związanej z rejestracją działalności gospodarczej, w tym zapoznać się z niezbędnymi w tym procesie dokumentami.

Przekazana zostanie także m.in. wiedza z zakresu podatku dochodowego oraz podatku VAT.

Konkludując, można stwierdzić, że organizowane spotkania, warsztaty oraz szkolenia pozwolą w przyszłości wdrożyć zdobytą wiedzę w praktyce. Udział w debatach natomiast może przyczynić się do kształcenia umiejętności pracy w zespole oraz konstruowania argumentów przy zachowaniu wzajemnego szacunku.

Opracowała: Agnieszka Szuszakiewicz-Idziaszek

X

Napisz do nas!

wpisz kod z obrazka

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x