więcej
 
Echogorzowa logo

wiadomości z Gorzowa Wlkp., publicystyka, sport, żużel, felietony, blogi

Jesteś tutaj » Home » Akademia im. Jakuba z Paradyża »
Amandy, Jana, Juliana , 27 maja 2022

Wydział Techniczny w AJP zaprasza!

2021-07-27, Akademia im. Jakuba z Paradyża

Studia na Wydziale Technicznym w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim gwarancją sukcesu zawodowego.  

medium_news_header_30998.jpg

Na Wydziale Technicznym prowadzone są 3,5-letnie studia inżynierskie oraz 1,5-roczne studia magisterskie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Ponadto prowadzony jest program studiów dualnych, gdzie oprócz udziału w tradycyjnych wykładach, laboratoriach, projektach i ćwiczeniach studenci uczestniczą w stażach u ponad 40 pracodawców naszego regionu. Pozwala to nie tylko na zdobycie kluczowych kwalifikacji i kompetencji, ale także na podjęcie pracy i uzyskanie dochodów już w czasie studiów. Na pierwszym roku studiów jest możliwość poznania firm, a następnie podejmuje się decyzję o przystąpieniu do programu studiów dualnych.

3,5-letnie studia inżynierskie oferowane na Wydziale Technicznym to:

  1. AUTOMATYKA I ROBOTYKA – umożliwia zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu przedmiotów związanych z automatyką, robotyką, informatyką, elektroniką, mechaniką i elektromechaniką, metodami sterowania procesami przemysłowymi oraz metodami projektowania komputerowych układów sterowania robotów i sztucznej inteligencji. Dzięki możliwości studiowania dualnego oraz odbywania praktyk studenci już podczas studiów zdobywają doświadczenie w rzeczywistym środowisku zawodowym oraz przygotowanie praktycznie do podjęcia pracy zawodowej jako projektanci nowoczesnych systemów automatyzacji i robotyzacji, projektanci układów sterowania robotów, systemów biomedycznych i biotechnologicznych, a także jako twórcy systemów pomiarowych i decyzyjnych.
  2. ENERGETYKA – studenci podczas studiów zdobywają wiedzę praktyczną w zakresie najnowocześniejszych technologii w dziedzinie wytwarzania, przesyłu, rozdziału i użytkowania energii elektrycznej. Studia na kierunku energetyka zapewniają zdobycie specjalistycznego wykształcenia, będącego odpowiedzią na rosnącą rolę problemów związanych z ekologicznym i efektywnym wytwarzaniem, przesyłem, dystrybucją i wykorzystaniem energii elektrycznej. Wykształcenie zdobyte podczas studiów jest oparte na wiedzy technicznej z obszaru techniki cieplnej, elektroenergetyki, informatyki i ekonomii. Studenci kierunku energetyka, po ukończeniu dodatkowego szkolenia i zdaniu egzaminu, mają możliwość uzyskania wymaganych ,,Prawem energetycznym'' zawodowych świadectw kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Poprzez możliwość studiów dualnych oraz praktyki zawodowe, studenci w czasie studiów są przygotowywani do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się m.in. projektowaniem i eksploatacją w obszarze energetyki zawodowej i rozproszonej, zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii.
  3. INFORMATYKA – w trakcie studiów studenci poznają metody tworzenia narzędzi informatycznych związanych z nowoczesnymi technologiami. W ramach możliwości studiowania dualnego oraz odbywanych praktyk już podczas studiów zdobywają doświadczenie w rzeczywistym środowisku zawodowym. Działające studenckie koła naukowe umożliwiają pogłębianie wiedzy i umiejętności praktycznych zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami. Studenci kierunku informatyka zdobywają wiedzę w obszarze metod, technik i narzędzi stosowanych przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich związanych z obsługą sprzętu informatycznego, programowaniem i praktycznym posługiwaniem się szerokim spektrum narzędzi informatycznych. Studiowanie kierunku informatyka jest najlepszą drogą do samorealizacji oraz zdobycia ciekawej pracy w firmach informatycznych wytwarzających i utrzymujących systemy informatyczne, firmach zajmujących się wdrażaniem sprzętu i oprogramowania. Studenci mają możliwość podjęcia pracy jako analitycy systemowi i biznesowi, projektanci oprogramowania, programiści oprogramowania, testerzy oprogramowania. Są również przygotowani do pracy jako projektanci systemów mikroprocesorowych, programiści języków niskopoziomowych, konstruktorzy i operatorzy systemów sterowania. Mają także praktyczne umiejętności do podjęcia zatrudnienia w obszarze projektowania i eksploatacji sieci komputerowych, w tym w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa systemów i sieci.
  4. INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA – studia umożliwiają naukę diagnozowania i oceny zagrożeń na etapie projektowania i konstrukcji maszyn, urządzeń i systemów, które podniosą poziom bezpieczeństwa. Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa są również związane z diagnozowaniem i oceną bezpieczeństwa w warunkach eksploatacyjnych oraz z działaniem ograniczającym poziom ewentualnych zagrożeń. Inżynier po ukończeniu tego kierunku posiada także i potrafi wykorzystać wiedzę w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, psychologii, rozwiązań prawnych oraz obciążeń organizmu człowieka w warunkach stresu i innych nadmiernych obciążeń. Poprzez możliwość studiowania dualnego oraz praktyki zawodowe studenci zdobywają liczne umiejętności praktyczne i mogą znaleźć zatrudnienie na takich stanowiskach jak inżynier bezpieczeństwa maszyn, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, inżynier utrzymania ruchu, inżynier serwisu, inżynier procesu. Podczas studiów rozwijają także wiedzę z zakresu bezpieczeństwa informatycznego, co umożliwia podjęcie pracy jako specjalista ds. bezpieczeństwa IT, architekt bezpieczeństwa systemów, specjalista ds. cyberbezpieczeństwa, inżynier bezpieczeństwa, inżynier systemowy ds. pamięci masowych i systemów wykonywania kopii zapasowych.

1,5-roczne studia magisterskie oferowane na Wydziale Technicznym to:

  1. INFORMATYKA (nowość) – studia na kierunku informatyka stwarzają możliwość nabycia wiedzy interdyscyplinarnej, ogólnotechnicznej oraz specjalistycznej, gdyż stanowią uzupełnienie wiedzy z zakresu studiów pierwszego stopnia. Celem kształcenia jest dostarczenie nowoczesnej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej bezpośrednio po ukończeniu studiów, w tym podejmowania i prowadzenia własnej działalności. W programie kształcenia studiów drugiego stopnia utworzono moduły uzupełniające w zakresie inżynierii oprogramowania i baz danych, sieci komputerowych i systemów teleinformatycznych oraz programowania urządzeń technicznych. Absolwenci kierunku informatyka – studia drugiego stopnia zdobędą wykształcenie umożliwiające zatrudnienie na takich stanowiskach pracy jak analityk systemowy i biznesowy, projektant oprogramowania, programista oprogramowania, tester oprogramowania, architekt sieci, administrator systemów, serwerów i sieci komputerowych, operator sieci, projektant systemów mikroprocesorowych, programista języków niskopoziomowych, konstruktor i operator systemów sterowania.
  2. MECHANIKA I BUDOWA MASZYN – studia oferują kompleksowe wykształcenie w zakresie budowy maszyn, zasad projektowania, konstruowania i wytwarzania oraz eksploatacji. Poza przedmiotami podstawowymi, których poznanie jest konieczne do dalszego poszerzania wiedzy, studenci poznają techniki i narzędzia z zakresu m.in.: analizy i optymalizacji konstrukcji, współczesnych materiałów inżynierskich, komputerowego wspomagania w projektowaniu i wytwarzania (CAD, CAM i CAE) czy zintegrowanych systemów wytwarzania. Proces kształcenia pozwala na nabycie umiejętności w zakresie inżynierii jakości, inżynierii maszyn i urządzeń oraz urządzeń i procesów technologicznych w przemyśle, a program kształcenia jest zgodny z zapotrzebowaniem przemysłu regionu lubuskiego. Zajęcia prowadzone są w nowoczesnych laboratoriach, znajdujących się w Laboratorium Środowiskowym, z wykorzystaniem światowej klasy sprzętu, który pozwala zapoznać studentów z najnowocześniejszymi rozwiązaniami pracy inżyniera mechanika i przejść z teorii do praktyki. Studenci, dzięki możliwości studiowania dualnego oraz praktykom zawodowym potrafią efektywnie stosować nowoczesne techniki komputerowe i metody kreowania innowacji oraz mają przygotowanie do kierowania projektami technicznymi, transferu wiedzy i jej zastosowań, wykorzystania najnowszych technologii i realizacji zadań w zespołach międzynarodowych.

Studia na Wydziale Technicznym to wysokiej jakości kształcenie praktyczne, które możliwe jest dzięki nowoczesnej i wciąż rozbudowywanej bazie laboratoryjnej, którą stanowią m. in.:

W ostatnim czasie rozpoczęła się także budowa nowoczesnego „Laboratorium technologicznego”, które również umożliwi realizację innowacyjnych prac badawczo-rozwojowych. Głównym celem „Laboratorium Technologicznego” jest wzrost działań naukowo-badawczych realizowanych w powiązaniu z lokalną gospodarką i biznesem. Kluczowe obszary, które rozwijane będą w laboratorium to:

Zadania postawione przed „Laboratorium Technologicznym” wynikają z analiz prowadzonych wspólnie przez Wydział Techniczny, Lubuski Klaster Metalowy, Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową, Lubuską Organizację Pracodawców, Miasto Gorzów oraz wiele innych podmiotów otoczenia społeczno-gospodarczego. W ramach działalności laboratorium założono połączenie znajomości technologii, organizacji produkcji, nowoczesnych metod i technik wytwarzania z wykorzystaniem wspomagania komputerowego, niezbędnego do sterowania procesami w celu poprawy ich efektywności.  W tym kontekście obszary skupione w laboratorium koncentrują się na innowacyjnych konstrukcjach i technologiach, systemach nadzorowania procesów produkcyjnych, nowatorskich technologiach wytwarzania, budowie systemów wspomagania decyzji w przemyśle, nowych metodach i narzędziach do precyzyjnej obróbki, automatyzacji procesów projektowania elementów i zespołów maszyn, jak również mikroinżynierii, ze szczególnym uwzględnieniem nanotechnologii. Kluczowe działania badawczo-rozwojowe zaplanowano także w obszarach inżynierii i badania środków oraz procesów produkcji, ich optymalizacji, procesach odlewniczych stopów metali, konstrukcji układów wlewowych, czy zarządzania jakością produkcji.

Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, dzięki współpracy z otoczeniem, łączy wysoki poziom kształcenia z prowadzeniem badań naukowych. To co wyróżnia Wydział Techniczny na tle dużych jednostek, to umożliwienie studentom zdobywania kluczowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych i dążenia do zdobywania praktycznego doświadczenia już na etapie studiów. Wydział Techniczny, dysponując odpowiednią kadrą naukowo-dydaktyczną, bardzo dobrą bazą dydaktyczną o najwyższym standardzie oraz – dodatkowo – dzięki kształceniu wspólnie z przemysłem daje ogromną szansę na rozwój naszego miasta i całego regionu.

Aleksandra Radomska-Zalas

X

Napisz do nas!

wpisz kod z obrazka

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x